Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάλυση της επιρροής χαρακτηριστικών του οδηγού και του οδικού περιβάλλοντος στην οδηγική συμπεριφορά και την πιθανότητα ατυχήματος σε μη αναμενόμενο συμβάν, με έμφαση στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης κατά τα οποίο 95 συμμετέχοντες οδήγησαν υπό διαφορετικές συνθήκες απόσπασης της προσοχής (κινητό τηλέφωνο, συνομιλία με συνεπιβάτη), εντός/εκτός κατοικημένης περιοχής σε χαμηλό/υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ανάλυσης λανθανουσών μεταβλητών, αναπτύχθηκε μια αλληλουχία τεσσάρων Δομικών Μοντέλων Eξισώσεων που επέτρεψε τη συνολική συνδυαστική ανάλυση της επιρροής των εξεταζόμενων παραγόντων κινδύνου απευθείας στην οδηγική επίδοση, το οδηγικό λάθος και την πιθανότητα ατυχήματος σε μη αναμενόμενο συμβάν. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι πιο πιθανό να υποπέσουν σε οδηγικό λάθος είναι νέες ή ηλικιωμένες γυναίκες οδηγοί εντός κατοικημένης περιοχής ενώ πιο πιθανό να εμπλακούν σε ατύχημα σε μη αναμενόμενο συμβάν είναι γυναίκες οδηγοί, σε χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο ενώ μιλούν στο κινητό τηλέφωνο.