Πρόσκληση στη Δημόσια Διαβούλευση

Ευρεία και Ανοικτή διαβούλευση με δημόσιους φορείς και μη που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια διεξάγει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021-2030.

Η μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου συγκροτήθηκε αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, με πρόεδρο τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο. Σε αυτήν συμμετέχουν αρμόδιοι Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας και με το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας, που έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών, κατά 50% έως το 2030.

Η Ελλάδα, παρά την εντυπωσιακή μείωση (49%) που έχει καταγράψει σε θανάτους από οδικά δυστυχήματα την τελευταία δεκαετία (2011-2020), εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το μείζον κοινωνικό και εθνικό θέμα των οδικών ατυχημάτων.

Το Σχέδιο αναπτύσσεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την επιστημονική υποστήριξη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ και βασίζεται σε όλες τις νέες διεθνείς τάσεις, καθώς και στη λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων της ελληνικής πραγματικότητας.

Στη διαβούλευση αυτή, τόσο το όραμα και οι στόχοι, όσο και η δομή, τα προγράμματα, οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου θα δημοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα θα λαμβάνονται υπόψη στην οριστικοποίηση του Σχεδίου. Στόχος της Διαβούλευσης είναι η ευρεία συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση της οδικής ασφάλειας.

Η Διαβούλευση υποστηρίζεται από τον παρόντα διαδραστικό δικτυακό τόπο στον οποίο οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας (Δημόσιες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες, Επιστήμονες, Σύλλογοι, ΜΚΟ) μπορεί να ενημερώνεται και να υποβάλει παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για τις δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Η παρούσα διαδικασία Ανοικτής Διαβούλευσης περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση (Δεκέμβριος 2021), οι φορείς και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα ενώ στη δεύτερη φάση (Άνοιξη 2022) θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες Ημερίδες Διαβούλευσης.