Πρόσκληση στη Δημόσια Διαβούλευση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκκινεί τη δεύτερη φάση της Ευρείας και Ανοικτής Διαβούλευσης με δημόσιους φορείς και μη που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021-2030.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει αποτελεσματικές στοχευμένες και οριζόντιες πολιτικές, που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και λύνουν θέματα συντονισμού και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής. Αποτυπώνονται σε δράσεις, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και ποσοτικούς στόχους για τη μείωση του αριθμού των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030, εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας και το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας αναπτύσσεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επικεφαλής τον Καθ. Γιώργο Γιαννή, και ενσωματώνει τα διεθνή πρότυπα και λαμβάνει υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων της ελληνικής πραγματικότητας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου, συγκροτήθηκε αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, με πρόεδρο τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, στην οποία συμμετέχουν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ασημίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μακρή και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: "Η μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα και η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε το δικαίωμα στη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αλλά και να διαμορφώσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες για την κυκλοφορία των πεζών, των ποδηλατών και όλων των οχημάτων".

Στη διαβούλευση αυτή, τόσο το όραμα και οι στόχοι, όσο και η δομή, τα προγράμματα και οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου θα συζητηθούν εκτενώς και τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση του Σχεδίου. Στόχος της Διαβούλευσης είναι η ευρεία συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση της οδικής ασφάλειας.

Η Διαβούλευση υποστηρίζεται από τον παρόντα διαδραστικό δικτυακό τόπο στον οποίο οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας (Δημόσιες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες, Επιστήμονες, Σύλλογοι, ΜΚΟ) μπορεί να ενημερώνεται και να υποβάλει παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την οριστικοποιήση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030.

Στην πρώτη φάση Διαβούλευσης (Δεκέμβριος 2021- Μάρτιος 2022), οι Αρχές, οι φορείς και οι πολίτες συνεισέφεραν τις πολύτιμες ιδέες και προτάσεις τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στην δεύτερη φάση Δημόσιας Διαβούλευσης (Απρίλιος - Ιούνιος 2022) κλήθηκαν όλοι να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας.