Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας στην περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη. Αναπτύχθηκε μία βάση δεδομένων με στοιχεία για τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, τις αυτοκτονίες, τα διανυόμενα επιβατοχιλιόμετρα και τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα τη χρονική περίοδο 2006-2015. Εφαρμόστηκαν Γραμμικά Μικτά Μοντέλα τόσο για το σύνολο των κρατών όσο και για τις ομάδες κρατών που επιλέχθηκαν. Προέκυψε ότι ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης έχει την μεγαλύτερη επιρροή και η αύξηση του συσχετίζεται με τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα. Επιπλέον, η εξέλιξη της οικονομίας επιδρά στην εξέλιξη των οδικών ατυχημάτων περισσότερο από τους κοινωνικούς και συγκοινωνιακούς δείκτες. Μετά την οικονομική κρίση η επίδραση της οικονομίας είναι ακόμα μεγαλύτερη και παρατηρείται αύξηση της σχετικής επιρροής των επιβατοχιλιομέτρων στον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα.