Δεδομένου ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο, αντικείμενο της εν λόγω Διδακτορικής Διατριβής είναι η τεκμηριωμένη υποστήριξη νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών αστικής κινητικότητας, αξιοποιώντας και αναλύοντας δεδομένα ευρείας κλίμακας. Έμφαση θα δοθεί σε υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών, διαμοιρασμού και συγκοινωνιών, δίνοντας βαρύτητα στους ήπιους τρόπους μετακίνησης όπως πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, κλπ. και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό θα συλλεχθούν δεδομένα ευρείας κλίμακας και υψηλής ποιότητας από σειρά σύγχρονων εφαρμογών όπως αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, εφαρμογές τηλεματικής, κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας αστικών κέντρων, κλπ. Για την αξιοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων θα αναπτυχθούν προχωρημένοι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και θα δημιουργηθούν καινοτόμα εξελιγμένα στατιστικά πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο θα επιτραπεί η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σύγχρονων τρόπων μετακίνησης.