Items Under Ετικέτα: διεθνείς συγκρίσεις

pj210 Nævestad T. , Laiou A., Roosenblom T., Elvik R., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and accident involvement in three countries”, Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 84, pp. 375-392, January 2022.   doi   doi
cp507 “The value of disaggregate data in road crash analysis”, for the Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD), November 2021.    
cp506 “The value of disaggregate data in road crash analysis”, at the CARE expert meeting, October 2021.    
ad118 Χάρη Τσουκαλά, “Συγκριτική ανάλυση οδικής ασφάλειας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2021. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Tsoukala-ad118c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
pc427 Mihou Archimandritou Y., Kallidoni M., Theofilatos A.,Yannis G., “Comparative Investigation of Road Accident Cost in The European Union”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (Rhodes, Greece, 1-3 September 2021).          
pc422 Folla K., Charalampidi M., Yannis G., “Investigation of factors affecting serious crash injuries in Europe”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc417 Michelaraki E., Sekadakis M., Katrakazas C., Ziakopoulos A., Yannis G., “A four-country comparative overview of the impact of COVID-19 on traffic safety behavior”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc414 Van den Berghe W., Silverans P., Boudry E., Aarts L., Bijleveld F., Folla K., Yannis G., “A Common Methodology for the Collection of Key Performance Indicators for Road Safety in the EU”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc409 Yannis G., Folla K., Anagnostopoulou A., Kourousia C., Tromaras A., “Challenges, Opportunities and Constraints of Open Science in Transport Research”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc406 Yannis G., Mavromatis S., Tselentis D., Georgiopoulos S., “Lessons Learned from Bicycle Traffic Rules in OECD Countries”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pj200 Nikolaou D., Folla K., Yannis G., “Impact of socioeconomic and transport indicators on road safety during the crisis period in Europe”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion Volume 28, Issue 4, 2021, pp.479-485.   doi   doi
ei30 Συντονισμός συλλογής εθνικών δεδομένων για την 4η Παγκόσμια Έκθεση Οδικής Ασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2017).
ei21 Συγκριτική μελέτη κανόνων οδικής κυκλοφορίας και αντίστοιχων δράσεων αστυνόμευσης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003).
ei8 Ανάπτυξη και διαχείριση των Άμεσων δεικτών οδικής ασφάλειας. (οδήγησε στη δημοσίευση pc16) (1989-2002).
ei4 Ανάπτυξη και διαχείριση της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE, με εξατομικευμένα στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα. (οδήγησε στη δημοσίευση pc31) (1989-2002).
pj197 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Laiou A., Michelaraki E., Yannis G., “Examining the relationship between impaired driving and past crash involvement in Europe: Insights from the ESRA study”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Published online: June 2021.   doi   doi
cp481 “Monitoring road safety attitudes globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp479 “Modelling crash modification factors globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp477 “Open science in road safety”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp476 “EU Methodology for Road Safety KPI Collection”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp475 “Collection of Road Safety KPIs in Greece”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp455 “Review of Road Safety Strategic Plans Worldwide”, for the 32nd Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD), April 2021    
rn111 “BaseLine – Υποστήριξη του συντονισμού των δραστηριοτήτων για τη συλλογή των βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για το Ινστιτούτο VIAS (2021-2022)
cp451 “Impact of COVID-19 on driver behaviour in Greece and selected countries”, at the RSGB Joining the Dots Virtual Conference (March 2021).    
pj189 Folla K., Nikolaou P., Dimitriou L., Yannis G., “Benchmarking Analysis of Road Safety Levels for an Extensive and Representative Dataset of European Cities”, Advances in Mobility-as-a-Service Systems, November 2020, pp. 1066-1075.   doi   doi
cp440 “Global Diversity in Traffic Safety Culture” at the 6th Global Interactive Forum on Traffic & Safety organised by IATSS (26 November 2020).    
pc392 Nikolaou P., Folla K., Dimitriou L., Yannis G., “European Countries’ Road Safety Evaluation by Τaking Ιnto Αccount Multiple Classes of Fatalities”, Proceedings of the 23rd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2020, organised by KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE), University of Cyprus (16-18 September 2020).          
pc387 Folla K., Nikolaou P., Dimitriou L., Yannis G., “Benchmarking Analysis of Road Safety Levels for an Extensive and Representative Dataset of European Cities”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).          
pc386 Orfanou F., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “A comparative gap analysis for electromobility and alternative fuels”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).          
pj176 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “Safety Culture Among Car Drivers and Motorcycle Riders in Norway and Greece: Examining the Influence of Nationality, Region, and Transport Mode”. Frontiers, July 2020.   doi   doi
pc372 Broos J., Vanhaverbeke L., Orfanou F., Papantoniou P., Vlahogianni E., Yannis G., “Embracing Electromobility in Europe: Analysis of good practices and their Transferability in nine European Regions”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc369 Yannis G., Folla K., Nikolaou D., Dragomanovits A., Wang X., “Development of a Platform for Global Road Safety Data Analysis”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pj167 Laiou A., Theofilatos A., Yannis G., Meesmann U., Torfs K., Trotta M., ”An exploration of European road users’ safety attitudes towards speeding”. Transportation Safety and Security, Vol. 13, Issue 5, August 2019, pp. 552-573.   doi   doi
pc350 Γιαννής Γ., Böhm M., Franklin J.R., Jones S., Kovacikova T., Nowicka K., Φώλλα Κ., “Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
rn93 “i-safemodels – Διεθνείς Συγκριτικές Αναλύσεις Στατιστικών Οδικής Ασφάλειας και Μοντέλα Οδικής Ασφάλειας” της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (2019-2023).
cp378 “Advanced Safety Modeling and Management Platform” at the 7th International Symposium on Transportation Safety, organised by Tongji University (Shanghai, 9-10 July 2019)    
pj161 Nævestad T., Phillips R. O., Laiou A., Bjørnskau T., Yannis G., “Safety culture among bus drivers in Norway and Greece”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 64, July 2019, pp. 323-341.   doi   doi
cp372 “Country Fact Sheets” at the 2nd ESRA Symposium on Global Road Safety Performance Indicators, organised by the VIAS Institute (Brussels, Belgium, 18 June 2019)    
pj159 Nævestad T.O., Laiou A., Phillips R.O., Bjørnskau T., Yannis G., “Safety Culture among Private and Professional Drivers in Norway and Greece: Examining the Influence of National Road Safety Culture”, Safety, Vol. 5(2), 20, April 2019.   doi   doi
cp366 “Modelling crash modification factors globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp361 “Monitoring road safety attitudes globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp360 “Monitoring road safety culture” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
si55 Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή της Παγκόσμιας Τράπεζας (2018-).
si49 Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017-).
si47 Διευθύνουσα Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια του Performance Index (PIN) του Ευρωπαικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (2017-).
ad83 Βαλεντίνα Βασίλη, “Οικονομικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας πριν και μετά την περίοδο της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Vassili-ad83c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
cp322 “National road accident statistics: worldwide practices for personal data protection” at the 27th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Belgrade, Serbia, 17-18 October 2018)    
pc323 Νικολάου Δ., Φώλλα Α., Γιαννής Γ., “Η επιρροή των κοινωνικο-οικονομικών και συγκοινωνιακών συνθηκών στην οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.          
ad78 Δημήτριος Νικολάου, “Οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας στην περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Nikolaou-ad78c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad77 Μυρτώ Δαμιανού, “Συσχέτιση επιδόσεων οδικής ασφάλειας με δείκτες υγείας και οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Damianou-ad77c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
cp310 “International Comparisons of Safety Performance Functions” at the 6th International Symposium on Transportation Safety & 7th Sino-German Symposium on Road Traffic Safety, organised by Tongji University (Shanghai, China, 11-13 May 2018)    
pc295 Folla K., Yannis G., Laiou A., Brandstaetter C., Bauer R., Machata K., “Characteristics of Single Vehicle Accidents in Europe”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.          
pc277 Breen J., Laiou A., Yannis G., “An overview of serious road injuries in EU countries”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017          
pc267 Λαΐου Α., Γιαννής Γ., Φώλλα Κ., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “An overview of road accident fatalities in the European Union”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017          
cp251 “Problems and solutions for youth’s road safety in Greece and Europe” at the YEARS Event Greece “Young Europeans Acting for Road Safety” (Athens, 12 June 2017)    
cp247 “Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα” στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Οδική Ασφάλεια για τα παιδιά” (Θεσσαλονίκη 19-21 Μαϊου 2017)    
cp238 “Global benchmarking of road safety in cities – IRTADCities” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)    
cp232 “Road Safety Investments and Interventions in South East Europe” at the 13th PRI World Congress & Exhibition on “Road Governance & Its Impact on Roads Safety: Achieving UN Decade of Action’s Road Safety Targets” (Tunis, Tunisia 3-7 May 2017)    
rn68 “SafeCulture – Παιδεία ασφάλειας στις ιδιωτικές και επαγγελματικές μεταφορές: διερεύνηση της επιρροής της στις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων” για λογαριασμό του Νορβηγικού Συμβουλίου Ερευνας (2016-)
ad61 Ιωάννης Ζαντήρης, “Συσχέτιση επιδόσεων οδικής ασφάλειας με οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2016. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/zantiris-ad61p.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
pc253 Yannis G., Laiou A., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “Comparative analysis of road accidents in the European motorways”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.      
pc252 Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., Yannis G., Laiou A., Folla K., “Road traffic accidents in European urban areas”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.      
pc249 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., La Torre F., Domenichini L., Richter T., Ruhl S., Graham D., Karathodorou N., “Development of an online Repository of Accident Prediction Models and Crash Modification Factors”, Proceedings of the 1st European Road Infrastructure Congress, Leeds, October 2016.          
cp202 “Correlation of road safety performance with social and economic indicators in the European Union” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)    
cp198 “Comparative analysis of road accidents by gender in Europe” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)    
cp197 “Characteristics of road accidents with youngsters in Europe” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)    
cp190 “Road Safety Culture in Greece and worldwide”, at the Institute of Transport Economics (TØI) (Oslo, 2 June 2016)    
cp170 “Bicycle Traffic Rules in OECD countries” in the 21st Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) organised by the International Transport Forum (ITF) (Ljubljana, 12-13 October 2015).    
pc244 Laiou A., Papadimitriou E., Yannis G., Milotti A., “Road safety data and information availability and priorities in South-East European regions”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.          
pc241 Yannis G., Laiou A., Folla K., Bauer R., Machata K., Brandstaetter C., “An overview of car occupant fatalities in the European countries”, Proceedings of the 7th Expert Symposium on Accident Research, Medical School of Hannover, Hannover, June 2016.          
pb11 Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., Lassarre S., “Improving fatalities forecasting in times of recession in Europe”, Relationship between developments in road safety and the economic performance, IRTAD, International Transport Forum, October 2015.      
pb5 Μπελεχρή Μ., Γιαννής Γ., Πετρίδου Ε., “Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη”, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή κ.Κουτσελίνη, Εκδόσεις Παρισιανού, 2005.      
rn67 “ESRA – European Survey of Road users’ safety Attitudes” within the ESRA Pan-European cooperation of road safety institutes (2015-2016)
rn60 “ROSEE – Οδική Ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (2012-2014)
rn15 “CAREPLUS 2 – Επεξεργασία αλγορίθμων μετατροπής εθνικών τιμών οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκές” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn8 “COST 329 – Πρότυπα οδικής κυκλοφορίας και ατυχημάτων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn7 “CAREPLUS – Επεξεργασία αλγορίθμων μετατροπής εθνικών τιμών οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκές” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn6 “Παρόν και μελλοντικό δυναμικό μίας Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn4 “Απαιτήσεις του χρήστη της Κοινοτικής βάσης δεδομένων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro13 “Σύνθεση έκθεσης για την ασφάλεια στο οδικό περιβάλλον για το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Οδικής Ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro9 “ASTERYX – Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προβλήματος οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro8 “Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
si25 Διακρατική Ομάδα Εργασίας για την οδική ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.(2013)
si22 Υπό-ομάδα της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) για το IRTAD και τις πόλεις του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών, Συντονιστής.(2012)
si18 Ομάδα Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών.(2010)
si17 Επιτροπή Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για τους δείκτες απόδοσης Οδικής Ασφάλειας (ΡΙΝ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.(2006)
si11 Ομάδα Εργασίας για τα Δεδομένα Ατυχημάτων στα Κράτη της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών, Πρόεδρος.(2004-2006)
si10 Ομάδα Εργασίας για την Οργάνωση της Ασφάλειας στις Μεταφορές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.(2002-2003)
si9 Ομάδα Εργασίας για την Εκτίμηση του Κινδύνου και τη Θέσπιση Στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.(2002-2003)
si8 Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δείκτες απόδοσης οδικής ασφάλειας.(2002-2012)
si6 Ομάδα Εργασίας για τους δείκτες απόδοσης της ασφάλειας στις μεταφορές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.(2000-2001)
si4 Επιτροπή Διαχείρισης Ερευνητικής Δράσης COST 329 – πρότυπα οδικής κυκλοφορίας και ατυχημάτων.(1996-1999)
sg37 Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (2013)
ad48 Μαριάνθη Μέρμυγκα, “Πολυ-επίπεδη συγκριτική ανάλυση οδικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάιος 2014. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/mermygka-ad48c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad37 Κατερίνα Φώλλα, “Η επιρροή της μεταβολής του ΑΕΠ στα οδικά ατυχήματα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2012. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/folla-ad37c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad17 Αναστασία Πνευματικού, “Διαχρονική εξέλιξη βασικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες ομάδες ευρωπαϊκών κρατών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2004. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/pneumaticou-ad17c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
si1 Government Experts Group of the European Commission on road accident statistics.
cp136 “Μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και ερευνητικές λύσεις για την ασφάλεια στις μεταφορές στην Ευρώπη” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ασφάλεια στις μεταφορές: που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιταλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γένοβα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014).    
cp134 “Οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στην ημερίδα για την ασφάλεια της οδικής υποδομής που οργάνωσε η Make Roads Safe Hellas (Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014).    
cp126 “Διαχείριση οδικής ασφάλειας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στο περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξης δυναμικού οδικής ασφάλειας που οργάνωσαν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σερβίας (Βελιγράδι, 15-16 Οκτωβρίου 2014).    
cp112 “Οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – η διακρατική έκθεση ROSEE” στην ημερίδα διακρατικής συνεργασίας για την οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μεταφορών της Ουγγαρίας (Βουδαπέστη, 9 Απριλίου 2014).    
cp111 “Rosee – Οδική ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” στην 17η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 24-25 Μαρτίου 2014).    
cp107 “Συσχέτιση οδικής ασφάλειας με τους οικονομικούς δείκτες” στο 93ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 12-16 Ιανουαρίου 2014).    
cp99 “Αναλύσεις πολιτικών και δεδομένων οδικής ασφάλειας στα κράτη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης” στο διεθνές συνέδριο για τη δέσμευση των εμπλεκόμενων στην οδική ασφάλεια στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σλοβενίας και η Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβενίας (Λιουμπλιάνα, 7 Νοεμβρίου 2013).    
cp94 “Συγκριτική ανάλυση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).    
cp91 “Εργαλεία αξιολόγησης οδικής ασφάλειας” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη που οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) στο πλαίσιο της Έκθεσης Μεταφορών και Εφοδιαστικής του Μονάχου (Μόναχο, 4-7 Ιουνίου 2013).    
cp87 “Βελτιώνοντας τα δεδομένα και τις στατιστικές οδικής ασφάλειας: η Ευρωπαϊκή προοπτική” στο συνέδριο White Roads που οργάνωσε η Οδική Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERF) και η Ισπανική Οδική Ομοσπονδία (Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2013).    
cp79 “Προβλέψεις αριθμού νεκρών σε οδικά ατυχήματα σε περιόδους ύφεσης” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).    
cp78 “Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης δεδομένων και γνώσεων οδικής ασφάλειας” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).    
cp77 “Συσχέτιση συστημάτων διαχείρισης οδικής ασφάλειας με τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).    
cp75 “Η επιρροή της μεταβολής του ΑΕΠ στον αριθμό των νεκρών σε οδικά ατυχήματα” στη 15η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Άμστερνταμ, 18-19 Οκτωβρίου 2012).    
cp71 “Ώρα για ένα νέο σύστημα δεδομένων για τους τραυματίες των οδικών ατυχημάτων” στο έκτο συνέδριο PIN που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) (Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012).    
cp68 “Η στάση και η συμπεριφορά των πεζών στην Ευρώπη”, στο Συνέδριο για την Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας των Μεταφορών και των Δικτύων (IFSTTAR) (Βερσαλλίες, 30-31 Μαΐου 2012).    
cp66 “Consolidating road safety data and knowledge to support decision making in Europe”, στοTransport Research Arena Conference 2012 που οργάνωσε η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, το CEDR, το ERTRAC και το ERRAC (Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2012).    
cp64 “Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεικτών ασφάλειας για τις πόλεις “, στη συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) για την οδική ασφάλεια στις πόλεις που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 16-18 Απριλίου 2012).    
cp61 “Towards a global set of injury crash data” at the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board (Washington, 24 January 2012).    
cp41 “Μοντελοποίηση των τάσεων θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).    
cp40 “Διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο – Από τις ανάγκες δεδομένων σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλάισιο” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).    
cp38 “Σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις για τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).    
cp28 “Σύγχρονες τάσεις στα στοιχεία έκθεσης στο κίνδυνο” στο διεθνές συνέδριο για τα στοιχεία οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και την πολιτική ασφάλειας οδών και οχημάτων που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Πράγα, 10-11 Μαΐου 2006).    
cp27 “Στοιχεία οδικών ατυχημάτων της βάσης δεδομένων CARE” στο διεθνές συνέδριο για τα στοιχεία οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και την πολιτική ασφάλειας οδών και οχημάτων που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Πράγα, 10-11 Μαΐου 2006).    
cp25 “Στοιχεία οδικών ατυχημάτων στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση – μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο” στο διεθνές συνέδριο για τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής ασφάλειας που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) (Βρυξέλλες, 21-22 Φεβρουαρίου 2006).    
cp14 “Υποψήφια και Νότια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η οπτική των Νότιων κρατών” στην Ευρωπαϊκή ημερίδα για την οδική ασφάλεια και τις προκλήσεις για την Κύπρο, που οργάνωσε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2003).    
pc232 Laiou A., Yannis G., Milotti A., Piccoli G., “Road Safety Investments and Interventions in South East Europe”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.          
pc225 Laiou A., Theofilatos A., Mavromatis S., Yannis G., Azemsha S., “An Exploration of Road Safety Parameters in Belarus and the European Union”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.          
pc193 Yannis G., Papadimitriou E., Mermygka M., “Multilevel comparative analysis of road safety in european capital cities”, Proceedings of the 94th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2015.          
pj97 Dupont E., Commandeur J., Lassarre S., Bijleveld F., Martensen H., Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G., Hermans E., Pérez K.; Santamariña-Rubio E.; Shingo Usami D., Giustiniani G., “Latent risk and trend models for the evolution of annual fatality numbers in 30 European countries”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 71, 2014, pp.327–336.   doi   doi
pj96 Yannis G., Papadimitriou E., Chaziris A., Broughton J., “Modeling road accident injury under-reporting in Europe”, European Transport Research Review, Volume 6, Issue 4, 2014, pp.425-438.   doi   doi
pj85 Yannis G., Papadimitriou E., Folla K., “Effect of GDP changes on road traffic fatalities”, Safety Science, Vol. 63, 2014, pp. 42-49.   doi   doi
pc166 Φώλλα Κ., Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., “Η επιρροή της μεταβολής του Α.Ε.Π. στα οδικά ατυχήματα”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013.          
pc157 Van Elslande P., Yannis G., Feypel V., Papadimitriou E., Tan C., Jordan M., “Contributory factors of powered two wheelers crashes”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pc154 Broughton J., Knowles J., Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., “Seasonal distributions of road fatalities in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pc153 Pace J.F., Martínez-Pérez C., Sanmartín J., Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., “Parameters affecting road fatalities outside urban areas in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pc152 Yannis G., Evgenikos P., Papantoniou P., Kirk A., Thomas P., “Characteristics of road accidents with young people in Europe”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pj63 Commandeur J., Bijleveld F., Bergel-Hayat R., Antoniou C., Yannis G., Papadimitriou E., “On statistical inference in time series analysis of the evolution of road safety”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.424-434.   doi   doi
pj62 Yannis G., Weijermars W, Gitelman V., Vis M., Chaziris A., Papadimitriou E., Azevedo C., “Road safety performance indicators for the interurban road network”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 60, 2013, pp.384-395   doi   doi
pc148 Antoniou C., Papadimitriou E., Yannis G. “Road safety forecasts in five european countries using structural time-series models”, Proceedings of the 92st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2013.          
pc147 Antoniou C., Yannis G., “Assessment of exposure proxies for macroscopic road safety prediction”, Proceedings of the 92st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2013.          
pc132 Yannis G., Antoniou C., Evgenikos P., Papantoniou P., Kirk A., “Characteristics and causes of power two wheeler accidents in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.      
pc129 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Sardi G.M., Freeman R.P.J., “Road Safety Attitudes and Perceptions of Pedestrians in Europe”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Elsevier, Athens, April 2012.          
pc122 Αντωνίου Κ., Γιαννής Γ., Ευγενικός Π., “Συγκριτική ανάλυση παραμέτρων οδικής ασφάλειας στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.          
pj51 Γιαννής Γ., Τσουμάνη Α., “Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Τεχνικά Χρονικά, Σειρά Ι, Τεύχος 3/2001, σ.35-44.
pj50 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Autoregressive nonlinear time-series modeling of traffic fatalities in Europe”, European Transport Research Review, Vol. 3, Issue 3, 2011, pp. 113-127.   doi   doi
pj49 Papadimitriou E., Yannis G., Evgenikos P., “About pedestrian safety in Europe”, Advances in Transportation Studies, Section A 24, 2011, pp.5-14   doi   doi
pj47 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., Katsohis D., “When may road fatalities start to decrease?”, Journal of Safety Research, Vol. 42, Issue 1, February 2011, pp. 17-25.   doi   doi
pc112 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Modeling traffic fatalities in Europe”, Proceedings of the 90th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2011.          
pc111 Papadimitriou E., Hughes T., Yannis G., “Evolution of pedestrian safety in urban areas in the OECD countries”, Proceedings of the Walk 21 – Getting Communities back on their feet, The Hague, November 2010.          
pc103 Yannis G., Antoniou C., Evgenikos P., “Comparative analysis of junction safety in Europe”, Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, Lisbon, July 2010.          
pj44 Yannis G., Papadimitriou E., Dupont E., Martensen H., “Estimation of fatality and injury risk by means of in-depth fatal accident investigation data”, Traffic Injury Prevention, Vol. 11, No. 5, 2010, pp. 492-502.   doi   doi
pj41 Broughton J., Keigan M., Yannis G., Evgenikos P., Chaziris A., Papadimitriou E., Bos N., Hoeglinger S., Perez K., Amoros E., Hollo P., Tecl J., “Estimation of the real number of road casualties in Europe”, Safety science, Vol. 48, March 2010, pp. 365-371.   doi   doi
pc101 Papadimitriou E., Yannis G., Evgenikos P., “About pedestrian safety in Europe”, Proceedings of the International Conference on Road Safety and Simulation, Paris, October 2009.          
pc100 Yannis G., Evgenikos P., Chaziris A., “CADaS – A common road accident data framework in Europe”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.          
pc99 Evgenikos P., Yannis G., Leitner T., Hoeglinger S., Broughton J., Lawton B., “Road safety and the elderly in Europe”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.          
pc98 Dupont E., Martensen H., Stipdonk H., Bijleveld F., Commandeur J., Papadimitriou E., Yannis G., Antoniou C., Bergel R., Brandstaetter C., “Analyses using the European Road Safety Observatory”, Proceedings of the 4th IRTAD Conference, Seoul, September 2009.          
pc83 Yannis G., Papadimitriou E., Chaziris A., “Development of a common framework for risk exposure data in Europe”, Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA, ASCE, TRB, Athens, May 2008.          
pc80 Yannis G., Evgenikos P., Hoeglinger S., Bos N., Broughton J., Lawton B., “Comparative analysis of road safety parameters in the European motorways”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.          
pc78 Yannis G., Papadimitriou E., Bijleveld F., Cardoso J., Lejeune P., “Risk exposure data availability, collection methodologies and use in the EU”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.          
pj33 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Kanellaidis G., “An exploration of road safety parameters in Greece and Turkey “, Journal of Transport and Shipping, Issue 4, December 2007, pp. 125-134.   doi   doi
pc77 Walters L., Broughton J., Lawton B., Hoeglinger S., Yannis G., Evgenikos P., Bos N., “How safe are children in cars on European roads?”, Proceedings of the 5th International Conference on Protection of children in cars, Munich, December 2007.          
pc74 Cardoso J., Yannis G., Papadimitriou E., “A review of international data files with risk exposure data” Proceedings of the International conference RSS 2007, Rome, 2007.          
pc67 Thomas P., Morris A., Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Vis M., Vallet G., Jahi H., Dupont E., Martensen H., “Building the European Road Safety Observatory – SafetyNet”, Proceedings of the 3rd IRTAD Conference – Brno, November 2006.      
pc66 Hoeglinger S., Yannis G., Evgenikos P., Bos N., Broughton J., “A comprehensive set of road safety basic statistics”, Proceedings of the 3rd IRTAD Seminar, OECD/ECMT, CDV, Brno, November 2006.          
pc65 Yannis G., Evgenikos P., Lejeune P., Hoeglinger S., Broughton J., “Enhancement and exploitation of the existing European road accident data”, Proceedings of the 3rd IRTAD Seminar, OECD/ECMT, CDV, Brno, November 2006.          
pc58 Lejeune P., Yannis G., Papadimitriou E., Houwing S., “Developing a common framework for the collection of risk exposure data in Europe within the SafetyNet IP The European Road Safety Observatory”, Proceedings of Ad-hoc Meeting on Traffic Performance, UN-ECE, Copenhagen, December 2005.          
pc19 Yannis G., “Traffic and accident analysis priorities and data availability in European countries”, Proceedings of the international seminar “Road traffic and accident data needs for the new century”, OECD, Vienna, September 2000.          
pj7 Yannis G., Golias J., Kanellaidis G., “A comparative analysis of the potential of international road accident data files”, Journal of IATSS, special feature ITS and safety, Vol.22, No.2, 1998, pp. 111-120.   doi   doi
pc14 Yannis G., Golias J., Kanellaidis G., “Road accident data bases with disaggregate data in the two continents”, Proceedings of the 8th international conference “Traffic Safety on two Continents”, Federation of European Road Safety Institutes, Transportation Research Board, Lisbon, September 1997, pp. 3-17.          
pj3 Yannis G., Golias J., J.Frantzeskakis, “Report on national road accident analyses in the EU countries”, Journal of IATSS, special feature on traffic accident analysis and traffic safety policies, Vol.20, No.2, 1996, pp. 60-68.   doi   doi
pc5 Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γ., “Οδική Ασφάλεια – συγκρίσεις μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου Οδοποιίας, ΤΕΕ, Λάρισα, Οκτώβριος 1995, pp. 489-500.          
pc4 Frantzeskakis J., Golias J., Yannis G., “National and international official publications for road accident statistics”, Proceedings of the international conference “International road traffic and accident databases”, OECD, Helsinki, September 1995, pp. 121-133.          
pc2 Γιαννής Γ., “Τα συστήματα καταγραφής των στοιχείων των ατυχημάτων στα δώδεκα κράτη μέλη των Ε.Κ.”, Πρακτικά διεθνούς Πανελληνίου συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994, pp.1-17.