Items Under Ετικέτα: συμπεριφορά οδηγού

cp522 “Telematics and improvement of driving behavior”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
cp521 “Smart city mapping for safer and eco driver behaviour – SmartMaps”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
cp519 “Driver-vehicle-environment interactions and the safety tolerance zone – i-Dreams”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
cp518 “Assesment and Improvement of driving behavior and safety through the application of BeSmart”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
cp517 “Naturalistic driving experiments as a driving behavior recording tool”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
pj210 Nævestad T. , Laiou A., Roosenblom T., Elvik R., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and accident involvement in three countries”, Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 84, pp. 375-392, January 2022.   doi   doi
pj209 Ziakopoulos A., Vlahogianni E., Antoniou C., Yannis G., “Spatial predictions of harsh driving events using statistical and machine learning methods”, Safety Science, Vol. 150, June 2022.   doi   doi
pj208 Zoupos A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Modelling self-reported driver perspectives and fatigued driving via deep learning”, Traffic Safety Research, Vol.1, November 2021.   doi   doi
cp509 “The transformation of the insurance industry & road safety by driver behaviour telematics”, for the Workshop “The Future of Insurance. How Does Algorithmic Prediction Affect Insurance Practices?”, November 2021.    
pc434 Demicoli A., Yannis G., Lewis O, “Driver Perception-Reaction Times in Level 3 Automated Vehicles”, Proceedings of the 18th IRF World Meeting & Exhibition (7-10 November 2021).          
pc433 Chalkia E., Bekiaris E. Yannis G., “Usability with a twist: A conceptual model for including emotions into User Interface evaluation”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26 & 27 October 2021).          
pc430 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Papantoniou P., Yannis G., Kostoulas G., “Monitoring and Improving Driving Behaviour of Motorcyclists Through an Innovative Smartphone Application”, Proceedings of the 7th HUMANIST Conference (26-27 September 2021).          
pc429 Oikonomou M., Pavlou D., Yannis G., “The traffic and safety effect of smartphone texting and web surfing during driving in cities: A driving simulator study”, Proceedings of the 7th International Conference on Driver Distraction and Inattention (18-20 October 2021).          
cp503 “Impact of driver feedback on behavior and safety through a smartphone application”, at the 2nd International Conference Intermodal Transports, October 2021.    
ad120 Γρηγόρης Χριστοδούλου, “Η επιρροή των καιρικών συνθηκών, καθώς και της πίεσης χρόνου στην ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών σε υπεραστικές οδούς, με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2021. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/christodoulou-ad120c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad119 Θάνος Ζευγαράς, “Προτιμήσεις των Αθηναίων οδηγών αυτοκινήτων σχετικά με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων”. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/zevgaras-ad119c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
pj204 Stamatelos P., Economou A., Stefanis L., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving and Alzheimer’s Dementia or Mild Cognitive Impairment: A systematic review of the existing guidelines emphasizing on the neurologist’s role.”, Neurological Sciences, Vol. 41, Issue 9, September 2021.   doi   doi
pj203 Stanitsa E., Economou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragkiadaki S., Papastefanopoulou V., Pavlou D., Papantoniou P., Kroupis C., Papatriantafyllou J., Stefanis L., Yannis G., Papageorgiou S., “Effect of Apolipoprotein E4 on the Driving Behavior of Patients with Amnestic Mild Cognitive Impairment or Mild Alzheimer’s Disease Dementia”, Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 84, no. 3, pp. 1005-1014, November 2021.   doi   doi
pj201 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Trip characteristics impact on the frequency of harsh events recorded via smartphone sensors”, IATSS Research, published online: August 2021.   doi   doi
pc417 Michelaraki E., Sekadakis M., Katrakazas C., Ziakopoulos A., Yannis G., “A four-country comparative overview of the impact of COVID-19 on traffic safety behavior”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc414 Van den Berghe W., Silverans P., Boudry E., Aarts L., Bijleveld F., Folla K., Yannis G., “A Common Methodology for the Collection of Key Performance Indicators for Road Safety in the EU”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc411 Nævestad T., Phillips R., Ranestad K., Laiou A., Yannis G., “Fatigue among HGV drivers in Norway and Greece: examining the influence of national road safety culture”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc410 Nævestad T., Bjørnskau T., Laiou A., O. Phillips R., Yannis G., “Clash of cultures in Greek traffic? What happens when a Southern European road safety culture is mixed with a Northern European road safety culture?”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc408 Kontaxi A., Frantzola E., Ziakopoulos A., Kostoulas G., Yannis G., “Investigation of speeding and aggressive behavior of professional drivers on highways through an innovative smartphone application”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc402 Oikonomou M., Sekadakis M., Katrakazas C., Vlahogianni E., Yannis G., “Identifying KPIs for the safety assessment of autonomous vehicles through traffic microsimulation”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc401 Sekadakis M., Katrakazas C., Santuccio E., Mörtl P., Yannis G., “Key Performance Indicators for safe fluid interactions within automated vehicles”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc398 Michelaraki E., Katrakazas C., Brijs T., Yannis G., “Modelling the Safety Tolerance Zone: Recommendations from the i-DREAMS project”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
cp496 “Key factors of COVID-19 impact on mobility and safety”, at the 29th Annual Conference of the Research Institute of Human Factors in Road Safety, organised by the Faculty of Social Sciences at Bar-Ilan University (July 2021).    
rn123 “Napcore – Οργανισμός Συντονισμού Εθνικών Σημείων Πρόσβασης για την Ευρώπη”, για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2024)
rn119 “SmartMaps – Έξυπνοι χάρτες για ασφαλή και οικολογική συμπεριφορά οδήγησης μέσω δεδομένων ευρείας κλίμακας από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2021-2023)
cp492 “Alzheimer’s Dementia and predictors of Driving Cessation: Results from a 4-year Longitudinal Study”, at the 7th Virtual Congress of the European Academy of Neurology (EAN) (19-22 June 2021).    
pc397 Yang K., Al Haddad C., Yannis G., Antoniou C., “Driving Behavior Safety Levels: Classification and Evaluation”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).          
si83 Στρογγυλή Τράπεζα του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην πρόληψη των οδικών ατυχημάτων (Πρόεδρος) (2021)
si82 Τεχνική Επιτροπή του Έργου Baseline για τη Συλλογή Δεικτών Επίδοσης Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη (2021).
ei25 Ανάπτυξη μιας εφαρμογής ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς για κινητά τηλέφωνα (2015- ).
ei24 Δημιουργία Εγχειριδίου Οδήγησης για τη Μαυριτανία (2012).
ei21 Συγκριτική μελέτη κανόνων οδικής κυκλοφορίας και αντίστοιχων δράσεων αστυνόμευσης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003).
ei6 Κωδικοποίηση των πρόσθετων πληροφοριών και περιορισμών που αφορούν το δικαίωμα οδήγησης (1991-1992).
pj198 Ziakopoulos A., Nikolaou D., Yannis G., “Correlations of multiple rider behaviors with self-reported attitudes, perspectives on traffic rule strictness and social desirability”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 80, July 2021, pp. 313-327.   doi   doi
pj197 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Laiou A., Michelaraki E., Yannis G., “Examining the relationship between impaired driving and past crash involvement in Europe: Insights from the ESRA study”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Published online: June 2021.   doi   doi
cp488 “COVID-19 impact on mobility and safety”, for the 5th Road Safety Expert Group (RSEG) Meeting on Thematic Area 5 – Transport Safety and COVID-19, May 2021.    
cp484 “Covid-19 impact on mobility and safety”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp482 “Investigation of driver distraction effect using big data from smartphones”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp481 “Monitoring road safety attitudes globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp476 “EU Methodology for Road Safety KPI Collection”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp475 “Collection of Road Safety KPIs in Greece”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp473 “Smartphone applications for driver safety behaviour support”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp471 “Driver-vehicle-environment interactions and safety tolerance”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp470 “Holistic Approach for Driver Role Integration into Automation”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp467 “Driver needs and behaviour in automated traffic”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp466 “Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ”, για την Ημερίδα “Καινοτομία στην Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια”, Μάιος 2021.    
cp458 “Conducting spatial predictions of driver behavior using multi-parametric data”, for the PIONEERing Solutions for the Smart City Challenge, April 2021.    
pc394 Al Haddad C., Yang K., Yannis G., Antoniou C., “Exploring driving behavior as a latent variable in safety modeling. A preliminary analysis from a driving simulator study.”, Proceedings of the 9th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART), (3-4 February 2021).      
rn112 “Baseline – Συλλογή βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2022)
rn111 “BaseLine – Υποστήριξη του συντονισμού των δραστηριοτήτων για τη συλλογή των βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για το Ινστιτούτο VIAS (2021-2022)
rn106 “Υποστήριξη λήψης αποφάσεων οδικής ασφάλειας βασιζόμενων σε δεδομένα” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2020-2025)
rn105 “Υποστήριξη της διερεύνησης της κουλτούρας ασφάλειας και των συνηθειών μετακίνησης των χρηστών της οδού” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2020-2025)
rn101 “EcoDrive – Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής οδήγησης” του ΕΜΠ (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2020-2022).
pj196 Kontaxi A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Investigation of the speeding behavior of motorcyclists through an innovative smartphone application”, Traffic Injury Prevention, Published online: June 2021.   doi   doi
pj195 Tselentis D., Vlachogianni E., Yannis G., “Investigating the Temporal Evolution of Driving Safety Efficiency Using Data Collected from Smartphone Sensors”, Accident Analysis & Prevention Volume 154, May 2021.   doi   doi
pj194 Michelaraki E., Katrakazas C., Yannis G., Filtness A., Talbot R., Hancox G., Pilkington-Cheney F., Brijs K., Ross V., Dirix H., Neven A., Paul R. , Brijs T., Fortsakis P., Frantzola E., Taveira R., “Post-trip safety interventions: state-of-the-art, challenges and practical implications”, Journal of Safety Research, Vol.77, June 2021, pp.67-85.   doi   doi
cp451 “Impact of COVID-19 on driver behaviour in Greece and selected countries”, at the RSGB Joining the Dots Virtual Conference (March 2021).    
pj193 Economou A., Beratis I., Papadimitriou E., Yannis G., Papageorgiou S., “Intraindividual Variability in Driving Simulator Parameters of Healthy Drivers of Different Ages”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 78, April 2021, pp. 91-102.   doi   doi
pj192 Katrakazas C., Michelaraki E., Sekadakis M., Ziakopoulos A., Kontaxi A., Yannis G., “Identifying the impact of the COVID-19 pandemic on driving behavior using naturalistic driving data and time series forecasting”, Journal of Safety Research, May 2021.   doi   doi
cp450 “Using AI for spatial predictions of driver behavior”, at the ITF Roundtable on Artificial Intelligence in Road Traffic Crash Prevention (February 2021).    
pj190 Papantoniou P., Kontaxi A., Yannis G., Fortsakis P., “Investigating the Correlation of Mobile Phone Use with Trip Characteristics Recorded Through Smartphone Sensors”, Advances in Mobility-as-a-Service Systems.
ad108 Γιώτα Σπανού, “Η επιρροή των καιρικών συνθηκών και της πίεσης χρόνου στην οδική ασφάλεια”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021.. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Spanou-ad108c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
pj186 Papantoniou P., Yannis G., Vlachogianni E., “Are driving errors and driving performance correlated? A dual structural equation model”, IATSS Research, Vol.43, April 2019, pp. 44-50.
pj185 Katrakazas C., Antoniou C., Yannis G., “Identification of driving simulator sessions of depressed drivers: A comparison between aggregated and time-series classification”, Transportation Research, Vol. 75, November 2020, pp. 16-25.   doi   doi
cp448 “Moped drivers and Motorcyclists attitudes towards road safety”, at the ESRA2 Webinar Series (December 2020).    
cp443 “Assessing the impact of personalized feedback on driving and riding behavior through a smartphone application”, at ECTRI TG Safety Meeting (November 2020).    
cp442 “Impact of COVID-19 on traffic safety behavior in Greece and worldwide”, at ECTRI TG Safety Meeting, (November 2020).    
cp439 “Powered Two Wheelers Safety Greece – State of play” at the EU Road Safety Exchange National Workshop, organised by ETSC (24 November 2020).    
cp435 “Impact of COVID-19 on traffic safety behavior in Greece and worldwide” at the 31st Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (22 October 2020).    
pj183 Katrakazas C., Michelaraki E., Sekadakis M., Yannis G., “A descriptive analysis of the effect of the COVID-19 pandemic on driving behavior and road safety”. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 7, September 2020, 100186.   doi   doi
pj179 Petraki V., Ziakopoulos A., Yannis G., “Combined impact of road and traffic characteristic on driver behavior using smartphone sensor data”. Accident Analysis & Prevention, Vol. 144, September 2020.   doi   doi
pc388 Papantoniou P., Kontaxi A., Yannis G., “Investigating the correlation of mobile phone use with trip characteristics recorded through smartphone sensors”, Proceedings of the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (Virtual CSUM2020), organised by The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory – TTLog (17-19 June 2020).          
pj176 Nævestad T., Laiou A., Yannis G., “Safety Culture Among Car Drivers and Motorcycle Riders in Norway and Greece: Examining the Influence of Nationality, Region, and Transport Mode”. Frontiers, July 2020.   doi   doi
pj175 Stavrakaki A.M., Tselentis D., Barmpounakis E., Vlahogianni E., Yannis G. “Estimating the Necessary Amount of Driving Data for Assessing Driving Behavior”. Sensors, 2020, 20(9), 2600.   doi   doi
cp422 “Αντιλήψεις των χρηστών της οδού ως προς την κόπωση κατά την οδήγηση” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).    
cp420 “Αξιολόγηση και βελτίωση της συμπεριφοράς και της ασφάλειας των οδηγών μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).    
pj173 Economou A., Pavlou D., Beratis I., Andronas N., Papadimitriou E., Papageorgiou S., Yannis G., “Predictors of accidents in people with mild cognitive impairment, mild dementia due to Alzheimer’s disease and healthy controls in simulated driving”. International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 35, Issue 8, August 2020, pp. 859-869.   doi   doi
pc383 Pavlou D., Kyriakouli E., Yannis G., “Analysis of the impact of nighttime driving to drivers’ behavior in rural roads through a driving simulator experiment”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc370 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., Basta O., Wang X., “Road Safety Modelling: Macroscopic and Microscopic Approach”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc366 Orfanou F., Vaa T., Vlahogianni E., Yannis G., “Towards behavioral models for autonomous driving acceptance”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc364 Kaiser S., Furian G., Senitschnig N., Ziakopoulos A., Yannis G., Brijs T., “State of the art on measuring driver state and technology-based risk prevention and mitigation: Findings from the i-DREAMS project”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
cp410 “Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδική ασφάλεια” στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Θέμα: «Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ και Οδική Ασφάλεια», που οργάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020).    
cp405 “i-Dreams – Ενίσχυση ασφάλειας οδηγών μέσω της παρακολούθησης συμπεριφοράς από έξυπνα κινητά τηλέφωνα” στην 5η Διημερίδα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, που οργάνωσε η ITS Hellas (Αθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 2019).    
si80 Μόνιμη Επιτροπή για την Ανάλυση Επιδόσεων Ασφάλειας του Transportation Research Board (ACS20) (2020-).
pc345 Κονταξή Α., Ζιακόπουλος Α., Τσελέντης Δ., Γιαννής Γ., “Ανασκόπηση των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού στην οδηγική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
cp394 “Driving anger: Emerging issues and opportunities to advance the safety science” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).    
cp380 “BAC Per Se Laws: Are they Related to Drivers’ Perceived Attitude, Acceptability, and Behaviors regarding DUI?” at the 22nd International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, organised by ICADTS (Edmonton, Canada, 18-21 August 2019)    
rn94 “HADRIAN – Ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση του ρόλου του οδηγού και τον καταμερισμό της αυτοματοποίησης για τις ανάγκες της ευρωπαικής κινητικότητας” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2023).
rn93 “i-safemodels – Διεθνείς Συγκριτικές Αναλύσεις Στατιστικών Οδικής Ασφάλειας και Μοντέλα Οδικής Ασφάλειας” της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (2019-2023).
rn92 “i-Dreams: Υπολογισμός εύρους ανοχής ασφάλειας και παρεμβάσεις για την αλληλεπιδράση οδηγού-οχήματος-περιβάλλοντος υπό δύσκολες συνθήκες” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2023).
rn91 “Drive2theFuture – Ανάγκες, επιθυμίες και συμπεριφορά των οδηγών και των χρηστών αυτόματων οχημάτων σήμερα και στο μέλλον” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2022).
rn90 “Χωροχρονική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς κυκλοφορίας” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2018-2020).
pj166 Ziakopoulos A., Tselentis D., Kontaxi A., Yannis G., “A critical overview of driver recording tools”, Journal of Safety Research Volume 72, February 2020, pp. 203-212   doi   doi
pj165 Vardaki S., Dickerson E., Beratis I., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving difficulties as reported by elderly drivers with MCI and without neurological impairment”, Traffic Injury Prevention, Volume 20, June 2019, Issue 6.   doi   doi
pj164 Papadimitriou E., Argyropoulou A., Tselentis D., Yannis G., “Analysis of driver behaviour through smartphone data: The case of mobile phone use while driving”, Safety Science, Vol.119, November 2019, pp. 91-97.   doi   doi
pj163 Yannis G., “Monitoring driver safety behaviour through naturalistic driving experiments”, Safety Science, Vol.119, November 2019, p.1.   doi   doi
cp366 “Modelling crash modification factors globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp364 “Actions to improve drivers’ safety behavior” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp361 “Monitoring road safety attitudes globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp353 “Smartphone applications for driver safety behaviour support” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp352 “Data science techniques for benchmarking driving efficiency” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp349 “Driver needs and behaviour in automated traffic” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp348 “The NTUA Road Safety Observatory – NRSO” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
si57 Κυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Βασικούς Δείκτες Επίδοσης (KPIs) στην Οδική Ασφάλεια (2018-).
si47 Διευθύνουσα Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια του Performance Index (PIN) του Ευρωπαικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (2017-).
ad86 Μικαέλα Παναγιωτοπούλου, “Αυτοαξιολόγηση και οδική συμπεριφορά”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Panagiotopoulou_ad86c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
cp338 “Intraindividual variability within and across conditions in driving simulator measures of healthy drivers of different ages” at the 47th INS Annual Meeting (New York, 20-23 February 2019)    
pj157 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Papadimitriou E., Yannis G., “A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety”. IATSS Research, Vol. 43, Issue 3, October 2019, pp. 185-194.   doi   doi
pj154 Papantoniou P., Yannis G., Christofa E., “Which factors lead to driving errors? A structural equation model analysis through a driving simulator experiment”. Journal of IATSS, Vol. 43, Issue 1, April 2019, pp. 44-50.   doi   doi
pj146 Papadimitriou E., Mavromatis S., Pavlou D., Yannis G., “Identification of Patterns of Driver Speeding Behaviour and Safety Margins from Tangent to Curve”. Advances in Transportation Studies, Special Issue 2018, Vol. 1, pp. 83-94.   doi   doi
si40 Yπο-ομάδα της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) για τoυς δείκτες επίδοσης ασφάλειας για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του οδηγού, του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (2016-).
si39 Yπο-ομάδα της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) για τα δεδομένα έκθεσης στον κίνδυνο, του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (2016-).
cp329 “Τροχαία Ατυχήματα, Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια” στο Εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα “Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια – Προλαμβάνονται ή Θεραπεύονται;”, που διοργανώθηκε από το Αμερικάνικο Κολέγιο – Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018)    
rn84 “BeSmart – Σύστημα υποστήριξης της συμπεριφοράς και ασφάλειας των οδηγών όλων των μέσων με χρήση κινητού τηλεφώνου” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2018-)
rn83 “InAm – Επιστημονική υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών στην Ελλάδα” για λογαριασμό της Interamerican (2017-)
rn80 “Driverbrain2 – Αξιολόγηση επιδόσεων οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις” με χρηματοδότηση ΕΜΠ
rn78 Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) “• Αξιολόγηση ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς ηλικιωμένων οδηγών με ή χωρίς εγκεφαλικές παθήσεις” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2016-2017)
rn77 Mεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) “Πολύ-επίπεδη ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου με δεδομένα πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2015-2017)
ad80 Δημήτριος Βαχαβιόλος, “Κρίσιμοι παράγοντες συμπεριφοράς και ασφάλειας οδηγών στην Ευρώπη”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/Vachaviolos-ad80c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
cp306 “Οδηγική συμπεριφορά ασθενών με αμνησιακού τύπου ήπια νοητική έκπτωση (A-HNE) και ασθενών με ήπια νόσο Alzheimer (NA) φορέων του αλλήλιου Ε4 της απολιποπρωτείνης” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)    
cp305 “Μπορούν τα συνοπτικά νευροψυχολογικά τεστ να προβλέψουν την οδηγική συμπεριφορά των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον (PD) ;” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)    
cp303 “Αυτοεπίγνωση της οδηγικής επίδοσης σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Έκπτωση” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)    
cp302 “Η αξιολόγηση της ακούσιας και εκούσιας μνήμης σε ασθενείς με νόσο Parkinson” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)    
cp301 “Συμπεριφορά Οδηγού και Οδικά Ατυχήματα” στη Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Νευροψυχολογία και Δημόσια Υγεία του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)    
cp288 “Road User related risk factors and countermeasures in the European Road Safety DSS” at the SafetyCube European Conference on Better Decision Making for Road Safety (Vienna – 22-23 March 2018)    
cp285 “To Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου”, στη Διημερίδα Οδικής Ασφάλειας ‘Δρόμος Ζωής”, που οργάνωσε ο Δήμος Χερσονήσου (Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, Γούρνες, 2-3 Μαρτίου 2018)    
cp279 “A Critical Review of Advanced Driver Assistance Systems and Effectiveness Analysis”, at the 3rd ITS Annual Conference 2018, Ministry of Infrastructure, Transport and Networks (Athens, 23-24 January 2018)    
pj138 Yannis G., Papantoniou P., Nikas M. “Comparative analysis of young drivers behavior in normal and simulation conditions at a rural road”. Transport Europe, Iss.66, December 2017, Paper no 5, ISSN 1825-3997   doi   doi
cp271 “Road Safety Training for Professional Drivers: Worldwide Practices”, at the International Conference on Traffic Safety: “The Impact of Education and Training on Traffic Behaviour”, (Abu Dhabi, UAE, 1-2 November 2017)    
pc268 Ζιακόπουλος Α., Θεοφιλάτος Α., Παπαδημητρίου Ε., Γιαννής Γ., Aigner-Breuss E., Kaiser S., “An Overview of Risk Factors Related to Driver Distraction: Reviews and Meta-Analyses”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017          
pc264 Βιττωράτου Ν., Τσελέντης Ι. Δ., Γιαννής Γ., “Συσχέτιση Δεδηλωμένης και Αποκαλυφθείσας Συμπεριφοράς του Οδηγού με Χρήση των Διαγνωστικών Στοιχείων του Οχήματος”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.          
pj133 Yannis G., Theofilatos A., Alevizou P., “Critical Factors of Motorcycle Accidents in Greece”. Transport Europei, Issue 63, 2017, Paper no. 6, ISSN 1825-3997.   doi   doi
cp233 “The NTUA Road Safety Observatory – NRSO” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)    
cp225 “Drivers with AD and MCI: The predictive value of neurological and neuropsychological measures” at the 10th Panhellenic Conference on Alzheimer’s Disease and 2nd Mediterranean Conference on Neurogenerative Diseases (Thessaloniki, February 2017)    
pj119 Tselentis D.I., Yannis G., Vlahogianni E.I., “Innovative motor insurance schemes: A review of current practices and emerging challenges”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 98, 2017 pp. 139-148.   doi   doi
cp212 “The driving behaviour of patients with Mild Cognitive Impairment or Dementia” at the Therapeutic Alliance, Athens Medical Society (Athens, October 2016)    
cp209 “Driving performance and MCI: The influence of neuropsychiatric symptoms”, at the 16th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology & 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (Athens, 6-8 October 2016) (Award for best Poster Presentation)    
cp208 “Relationship of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer’s disease (AD) and driving behavior”, at the 16th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology & 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (Athens, 6-8 October 2016)    
cp207 “Incidental and intentional memory performance in depression and amnestic mild cognitive impairment”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)    
cp206 “Self-awareness of cognitive and driving abilities in patients with Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s disease and healthy elderly”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)    
cp205 “The driving simulator as a valid measure of driving behavior”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)    
cp193 “Star rating driver safety behavior by the use of smart technologies” at the Together for Road Safety RoundTable ‘Use of technology and its impact on road safety’ (New York, 14 June 2016).    
cp185 “Mobility tests as a predictor of driving behavior of patients with Parkinson’s disease”, at the 42nd Panhellenic Medical Conference, organised by the Medical Society of Athens (Athens, 11-14 May 2016) (best applied research award).    
cp177 “Self-assessment of driving performance in patients with Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD)”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens, 9-12 March, 2016)    
cp176 “Mini Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment: which is the best predictor of Driving Ability?”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens 9-12 March 2016)    
cp175 “Association between motor ability tasks and driving parameters in healthy, patients with mild cognitive impairment (MCI) and mild Alzheimer’s disease (AD)”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens, 9-12 March 2016)
pc245 Papantoniou P., Papadimitriou E., Yannis G., “Review of driving performance parameters critical for distracted driving research”, Proceedings of the 14th World Conference on Transport Research, Shanghai, WCTRS, July 2016.          
pb10 Christoforou Z., Yannis G., Golias J., Saleh P., “PTW crashes and the role of perception”, Increasing Motorcycle Conspicuity: Design and Assessment of Interventions to Enhance Rider Safety, Ashgate, April 2015.      
rn66 “SAFETYCUBE – Αιτιότητα, Οφέλη και Αποτελεσματικότητα στην Οδική Ασφάλεια” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015-2018)
rn65 “ELDERSAFE – Κίνδυνοι και μέτρα για την οδική κυκλοφορία των ηλικιωμένων στην Ευρώπη” για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-2015)
rn61 “RIDERSCAN – Ευρωπαϊκη περιήγηση ελέγχου για την ασφάλεια των μοτοσυκλετών” για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2015)
rn59 “DRIVERBRAIN – Επιδόσεις οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις σε μη αναμενόμενα συμβάντα” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΑΡΙΣΤΕΙΑ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2012-2015)
rn56 “DISTRACT – Διερεύνηση αιτίων και επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΘΑΛΗΣ, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2012-2015)
rn55 “Η επιρροή του αλκοόλ στους νέους οδηγούς: ένα πείραμα με προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ (2011)
rn50 “SARTRE 4 – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn48 “Ανάπτυξη εγχειριδίου για την ασφαλή οδήγηση των ηλικιωμένων οδηγών” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn47 “2BESAFE – Συμπεριφορά και Ασφάλεια Δικυκλιστών” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn43 “Συλλογή Στοιχείων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn41 “Πρότυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των οδηγών για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn39 “Στατιστική διερεύνηση της επιρροής βαρέων οχημάτων στην ασφάλεια οδικών δικτύων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.
rn18 “Μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με χρήση εξομοιωτή οδήγησης” του 2ου επιχειρησιακού προγράμματος έρευνας στις μεταφορές της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
rn10 “SAFESTAR – Πλαίσιο κανονισμών για τον γεωμετρικό σχεδιασμό” του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro18 “UDRIVE – Έρευνα ευρείας κλίμακας για την κυκλοφοριακή συμπεριφορά οδηγών επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro10 “SARTRE IIΙ – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro6 “Ανάπλαση – ανάπτυξη και ένταξη σταθμών ΗΣΑΠ στο περιβάλλον τους” στο μέρος που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη συσχέτιση με το δίκτυο μεταφορών, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΗΣΑΠ.
si14 Ομάδα Εργασίας για τη διαχείριση της ταχύτητας, του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών.(2004)
si13 Ομάδα Εργασίας για τους κινδύνους των νέων οδηγών και των αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισής τους, του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών.(2004-2006)
sg33 Επιστημονική Επιτροπή Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια και την Οδηγική Συμπεριφορά, Πρόεδρος.(2010)
ro4 “SARTRE II – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ad59 Γιώργος Βασιλάκης, “Η στάση των ευρωπαίων οδηγών απέναντι στην απόσπαση της προσοχής”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/vasilakis-ad59c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad57 Εύα Καλπαξίδη, “Ανάλυση των χαρακτηριστικών της επιθετικής οδήγησης στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/kalpaxidi-ad57c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad22 Ξένια Καρεκλά, Φρόσω Κοντοδήμα, “Επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα κυκλοφορίας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2008. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/karekla-kontodima-ad22c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad4 Κάλλια Αγγελούση, Αγγελική Κανελλοπούλου, “Προσδιορισμός ανθρώπινου κόστους οδικών ατυχημάτων και ευαισθησίας των οδηγών απέναντι στην πιθανότητα ατυχήματος. Εφαρμογή των μεθόδων ‘πρόθεση-να-πληρώσω’ και ΄δεδηλωμένης προτίμησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2002. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/aggelousi-kanellopoulou-ad4c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
cp162 “Λάθη οδηγών, ατυχήματα και η πρόγνωσή τους σε ασθενείς με νοητικές διαταραχές” στο συνέδριο για τις νοητικές λειτουργίες τη συμπεριφορά και την οδήγηση που οργανώθηκε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ και τους Τομείς Νευρολογίας και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015).    
cp159 “Cerebral diseases and distractibility while driving” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).    
cp158 “Assessment of driving performance of drivers with cognitive impairments: which are the critical measures?” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).    
cp157 “Accident risk of drivers with cognitive impairments” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).    
cp155 “Βάδιση σε ευθεία γραμμή ως προγνωστικός δείκτης της ικανότητας οδήγησης σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον” στο 27ο πανελλήνιο συνέδριο ελλήνων νευρολόγων που οργάνωσε η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015).    
cp153 “Σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και οδηγικής ικανότητας σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή” στο 27ο πανελλήνιο συνέδριο ελλήνων νευρολόγων που οργάνωσε η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015).    
cp152 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλικιωμένων χρηστών της οδού” στην ημερίδα διαβούλευσης για τους κινδύνους των ηλικιωμένων στην οδική κυκλοφορία, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Hasselt και η Οδική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015).    
cp149 “Monitoring Road Safety Policies and Performance” στο περιφεριακό συνέδριο οδικής ασφάλειας που οργάνωσε η Αποστολή OSCE στο Κόσοβο (Πρίστινα, 29 Απριλίου 2015).    
cp148 “Βάδιση σε ευθεία γραμμή ως προγνωστικός δείκτης της ικανότητας οδήγησης σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον” στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών & 1ο μεσογειακό συνέδριο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2015).    
cp147 “Σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οδηγικής συμπεριφοράς σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ)” στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών & 1ο μεσογειακό συνέδριο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2015).    
cp144 “Motor abilities and driving performance in Parkinson’s disease (PD)” στο 67ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Νευρολογίας (Ουάσινγκτων, 18-25 Απριλίου 2015).    
cp132 “Νευρογνωστικές συσχετίσεις της συμπεριφοράς του οδηγού” στο 34ο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ακαδημίας Νευροψυχολογίας των ΗΠΑ (Φατζάρντο, Πουέρτο Ρίκο, 12-15 Νοεμβρίου 2014).    
cp124 “Διερεύνηση της ικανότητας των νευρολογικών νευροψυχολογικών ελέγχων να προβλέπουν την οδηγική συμπεριφορά ατόμων με ήπια νοητική έκπτωση” στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Νευρολογικής Εταιρείας (Βαλτιμόρη, 12-14 Οκτωβρίου 2014).    
cp117 “Πρόβλεψη των επιδόσεων οδηγών με Parkinson: αρχικά ευρήματα για τον ρόλο της δοκιμασίας Comprehensive Trail Making”, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογίας που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Ενώσεων και η Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ένωση (Κωνσταντινούπολη, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014).    
cp116 “Πρόβλεψη των επιδόσεων οδηγών με ήπια νοητική διαταραχή: αρχικά αποτελέσματα”, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογίας που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Ενώσεων και η Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ένωση (Κωνσταντινούπολη, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014).    
cp95 “Υποστηρίζοντας τους γηραιότερους στην ασφαλή οδήγηση” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).    
cp93 “Ένα πείραμα ευρείας κλίμακας σε προσομοιωτή οδήγησης για την απόσπαση προσοχής των ηλικιωμένων οδηγών” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).    
cp92 “Νευροψυχολογικές παράμετροι που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής του οδηγού σε ένα πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης: μεθοδολογία και αρχικά ευρήματα” στο 33ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Ένωσης (Βαρκελώνη, 8-11 Ιουνίου 2013).    
cp84 “Σχεδιασμός πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης για την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης και των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού” στο 92ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 13-17 Ιανουαρίου 2013).    
cp63 “The Effects of Different Types of Driver Distractions: Findings from the EU” in the International Conference on Distracted Driving, organised by the Canadian Automobile Association (CAA) and the Traffic Injury Research Foundation (TIRF) (Toronto, 1st March 2012).    
cp60 “Powered Two Wheeler critical risk factors: Behaviour – Infrastructure – Weather” in the 2BESAFE Final Event & User Forum (Paris, 14 December 2011).    
cp59 “Απόσπαση της προσοχής στην οδήγηση” ως προσκεκλημένος κύριος ομιλητής στην 13η Ευρωπαϊκή Διάλεξη Ασφάλειας στις Μεταφορές που οργάνωσε το European Transport Safety Council (ETSC) (Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011).    
cp51 “Απόσπαση προσοχής και Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και διεθνώς”, στο διεθνές συμπόσιο για την Οδική Ασφάλεια – Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές: Μία Νέα Διεπιστημονική Προσέγγιση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010).    
cp47 “Η χρήση παιδικού καθίσματος στην Ελλάδα” στην ημερίδα για το Παιδί & Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο – Η Ελληνική Πραγματικότητα – Το Νορβηγικό/Σκανδιναβικό Μοντέλο, που οργάνωσε η Νορβηγική Πρεσβεία στην Ελλάδα (Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2009).    
cp1 Επιλογές Ταχύτητας στην Ευρώπη, 7ο διεθνές συνέδριο για την οδική ασφάλεια στις δύο Ηπείρους, Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Οδική Ασφάλεια (FERSI), Transportation Research Board (TRB), Λισσαβώνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 1997.    
pj103 Papantoniou P., Papadimitriou E., Yannis G., “Assessment of Driving Simulator Studies on Driver Distraction”, Advances in Transportation Studies, Issue 35, 2015, pp. 129-144.   doi   doi
pc227 Tselentis D., Yannis G., Vlahogianni E., “Innovative Insurance Schemes: Pay As/How You Driver”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.          
pc209 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Pavlou D., Antoniou C., Golias J., “Assessing driving behaviour in the elderly: methodological issues”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.          
pj93 Theofilatos A., Yannis G., “A review of Powered-Two-Wheeler behaviour and safety”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 22, Issue 4, 2014 pp.284-307.   doi   doi
pc183 Van Elslande P., Feypell-de la Beaumelle V., Holgate J., Redant Κ., de Solere H., Margaritis D., Yannis G., Papadimitriou E., de Craen S., Haslie LI, Mugurio J., Granstrom POG., “Mobility and safety of powered-two-wheelers in the OECD countries”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.          
pc181 Pavlou D., Papadimitriou E., Yannis G., Papantoniou P., Golias J., Papageorgoiu SG, “First findings from a simulator study on driving behaviour of drivers with cerebral diseases”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Paris, April. 2014.          
pc174 Vardaki S., Yannis G., Pavlou D., Beratis I., Papageorgiou S.G., “Sign recall in a fixed-base simulator as a measure of fitness-to-drive”, Proceedings of the 93rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2014.          
pc173 Papadimitriou E., Pavlou D., Papantoniou P., Yannis G., Golias J, Papageorgiou S.G., “Results from a driving simulator study on performance of drivers with cerebral diseases in rural roads”, Proceedings of the 93rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2014.          
pc170 Vardaki S., Yannis G., Papageorgiou S., “A Review of Driving Performance Assessment in Simulators with focus to cognitive impairments related to age or caused by neurodegenerative disorders”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.          
pc168 Yannis G., Golias J., Antoniou C., Papadimitriou E., Vardaki S., Papantoniou P., Pavlou D., Papageorgiou S., Andronas N., Papatriantafyllou I., Liozidou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Economou A., “Design of a large driving simulator experiment on performance of drivers with cerebral diseases”, Proceedings of the 4th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013.          
pc167 Κατρακάζας Χ., Γιαννής Γ., Καρλαύτης Μ., “Διερεύνηση Των Παραγόντων Επιρροής Της Χρήσης Κράνους Από Ευρωπαίους Μοτοσυκλετιστές”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013          
pc161 Pavlou D., Beratis I., Loizidou A., Andronas N., Yannis G., Economou A., Papadimitriou E., Papantoniou P., Papageorgiou S.G., “Effects of cerebral diseases on driver distraction”, Proceedings of the 3rd International Conference on driver distraction and inattention, Chalmers University, Gothenburg, Sweden, September 2013.          
pc160 Spyropoulou I., Yannis G., Golias J., Winkelbauer M., “Powered Two Wheelers Safety Measures: Recommendations and Priorities”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pj65 Yannis G., Louca G., Vardaki S., Kanellaidis G., “Why do drivers exceed speed limits”, European Transport Research Review, Vol. 5, Issue 3, 2013, pp. 165-177.   doi   doi
pc151 Yannis G., “Review of distracted driving factors”, Proceedings of the 13th World Conference on Transportation Research, COPPE – Federal University of Rio de Janeiro at Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.          
pc142 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Cestac J., Kraïem S., Barbier C., “Riding a motorcycle while impaired”, Proceedings of the 5th Pan-hellenic Road Safety Conference, Volos, October 2012.          
pc139 Σπυροπούλου Ι., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Στάση και συμπεριφορά Ελλήνων μοτοσικλετιστών”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.          
pc138 Yannis G., Vlahogianni E., Golias J., Vuthy P., Saleh P., Winkelbauer M., “Power-Two Wheelers Critical Risk Factors: A European Study”, Proceedings of the 5th Pan-hellenic Road Safety Conference, Volos, October 2012.          
pc135 Βαρδάκη Σ., Γιαννής Γ., Λαϊου Α., Κανελλαϊδης Γ., “Υποστήριξη οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας σε αποφάσεις για ασφαλή οδήγηση”, Πρακτικά 5ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βόλος, Οκτώβριος 2012.          
pj60 Yannis G., Papadimitriou E., Papantoniou P., Voulgari C., “Driver distraction and road safety in Greece and internationally”, Journal of Transport and Shipping, Vol.5, 2012, pp.49-64.   doi   doi
pj56 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Papadimitriou E., Dragomanovits A., Kanellaidis G., “A statistical analysis of motorcycle helmet wearing in Greece”, Advances in Transportation Studies, Issue 27, 2012, pp. 69-82.   doi   doi
pj55 Vardaki S., Yannis G., “Investigation of the acceptance of a handbook for safe driving at an older age”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 19, Issue 1, 2012, pp. 27-36.   doi   doi
pc125 Γιαννής Γ., Ανδρουλιδάκης Μ., Σαλάτα Α., “Παράμετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών να Πληρώσουν για την Αποφυγή Οδικών Ατυχημάτων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.          
pc123 Γιαννής Γ., Παπαντωνίου Π., Παπαδημητρίου Ε., “Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.          
pc121 Vlachogianni E., Yannis G., Golias J., Eliou N., “Identifying Outlying Power Two Wheeler Riding Behaviors at the Emergence of an Incident”, Proceedings of the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2012.          
pj48 Yannis G., Laiou A., Vardaki S., Papadimitriou E., Dragomanovits A., Kanellaidis G., “Parameters affecting seat belt use in Greece”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 18, No. 3, 2011, pp. 189-197.   doi   doi
pc110 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Σιγάλας Ε., “Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην οδική ασφάλεια και η στάση των οδηγών απέναντί τους”, Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Βόλου, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.          
pj44 Yannis G., Papadimitriou E., Dupont E., Martensen H., “Estimation of fatality and injury risk by means of in-depth fatal accident investigation data”, Traffic Injury Prevention, Vol. 11, No. 5, 2010, pp. 492-502.   doi   doi
pj42 Yannis G., Antoniou C., Vardaki S., Kanellaidis G., “Older Drivers’ Perception and Acceptance of In-Vehicle Devices for Traffic Safety and Traffic Efficiency”, ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 136, Issue 5, 2010, pp. 472-479.   doi   doi
pj40 Dupont E., Martensen H., Papadimitriou E., Yannis G., “Risk and protection factors in fatal accidents”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, March 2010, pp. 645-653.   doi   doi
pj39 Christoforou Z., Karlaftis M., Yannis G., “Heavy vehicle age and road safety”, Proceedings of ICE – Transport, Vol. 163, February 2010, pp. 41-48.   doi   doi
pc102 Karlaftis M., Yannis G., “Weather Effects on Daily Traffic Accidents and Fatalities: A Time Series Count Data Approach”, Proceedings of the 89th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2010.      
pc97 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., Παπαδημητρίου Ε., “Χαρακτηριστικά ατυχημάτων με φορτηγά και λεωφορεία στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.          
pc94 Γιαννής Γ., Λαϊου Α., Βαρδάκη Σ., Δραγομάνοβιτς Α., Παπαδημητρίου Ε., Κανελλαϊδης Γ., “Χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.          
pj35 Yannis G., Papadimitriou E., Antoniou C., “Impact of enforcement on traffic accidents and fatalities: A multivariate multilevel analysis”, Safety Science, Vol. 46, June 2008, pp. 738-750.   doi   doi
pc87 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Καπότσης Γ., “Συσχέτιση επικινδυνότητας και επιλεγμένων χαρακτηριστικών υπεραστικών οδών”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Μάιος 2008.          
pc86 Γιαννής Γ., Αντωνίου Κ., Μπουρνελάκη Ε., “Διερεύνηση της επιρροής της κεντρικής νησίδας στη σχετική επικινδυνότητα υπεραστικών οδικών τμημάτων”, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Μάιος 2008.          
pc79 Katsohis D., Handanos J., Yannis G., “A comparative analysis of drinking and driving related accidents in Southern European countries”, Proceedings of the Transport Research Arena Conference, Ljubljana, April 2008.          
pc77 Walters L., Broughton J., Lawton B., Hoeglinger S., Yannis G., Evgenikos P., Bos N., “How safe are children in cars on European roads?”, Proceedings of the 5th International Conference on Protection of children in cars, Munich, December 2007.          
pc73 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., “Effects of driver accident history on ITS acceptance”, Proceedings of the 14th World Congress on Intelligent Transport Systems Beijing, 2007.          
pj25 Spyropoulou I., Papadimitriou E., Yannis G., Golias J., “Travel patterns of three distinct driver age groups in Greece”, Proceedings of ICE – Transport, Volume 160, Issue TR3, August 2007, pp.117-124.   doi   doi
pj24 Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., “Road casualties and enforcement: distributional assumptions of serially correlated count data”, Traffic Injury and Prevention, Vol. 8, Issue 3, 2007, pp.300-308.   doi   doi
pj23 Yannis G., Golias J., Papadimitriou E., “Accident risk of foreign drivers in various road environments”, Journal of Safety Research, Vol. 38, 2007, pp. 471-480.   doi   doi
pj22 Yannis G., Papadimitriou E., Antoniou C., “Multilevel modeling for the regional effect of enforcement on road accidents” Accident Analysis and Prevention, Vol. 39, 2007, pp. 818–825.   doi   doi
pc69 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Papadimitriou E., “Accident risk factors of young drivers and targeted counter measures”, Proceedings of the 11th World Conference on Transportation Research, Berkeley, June 2007.          
pc68 Yannis G., Golias J., Spyropoulou I., Papadimitriou E., “Mobility patterns of moped and motocycle riders in Greece: Results of a national travel survey”, Proceedings of the 86th Annual meeting of the Transportation Research Board, TRB, January 2007.          
pj20 Vanlaar W., Yannis G., “Perception of road accident causes”, Accident Analysis and Prevention, No. 38, 2006, pp. 155-161.   doi   doi
pc54 Σπυροπούλου Ι., Παπαδημητρίου Ε., Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., “Αιτίες και μέτρα αντιμετώπισης ατυχημάτων δικύκλων”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.          
pc53 Γιαννής Γ., Γκόλιας Ι., Παπαδημητρίου Ε., Σπυροπούλου Ι., “Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγω, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.          
pc46 Λουκά Γ., Γιαννής Γ., Κανελλαΐδης Γ., “Διερεύνηση της στάσης των Ευρωπαίων οδηγών σε θέματα ταχύτητας”, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004, σ. 605-614.          
pj14 Golias J., Antoniοu C., Yannis G., “A methodology for the estimation of traffic and related impacts of advanced driver assistance systems”. Journal of Intelligent Transportation Systems, Volume 7, Numbers 3-4, July-December 2002, pp. 261-277.   doi   doi
pj8 Kanellaidis G., Yannis G., Harvatis M., “Attitude of Greek drivers toward road safety”, Transportation Quarterly, Vol. 53, No.1, 1999, pp. 109-121.
pc12 Γκόλιας Ι., Γιαννής Γ., “Παράμετροι ασφαλείας των δικύκλων”, Πρακτικά ημερίδας “Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές”, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.