Συνέδρια

Συμμετοχή σε 614 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, 440 διεθνή και 174 εθνικά, στην Αθήνα (232), σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (43), στο εξωτερικό (228) και διαδικτυακά (111), με προεδρεία συνεδρίασης σε 74 από αυτά τα συνέδρια και με χαιρετισμό σε άλλα 26 συνέδρια.  Παρουσίαση σε αυτά τα συνέδρια και ημερίδες 572 επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά και 639 ακόμη επιστημονικών παρουσιάσεων. 282 εργασίες ή παρουσιάσεις ήταν μετά από πρόσκληση.

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

cp664 “Safer Micromobility” at the Ask the Author online session organised by the International Transport Forum (Online, 17 April 2024)   
cp663 “Benefits from city-wide 30 km/h speed limit” at the 19th International Conference Road Safety in Local Communities organised by UNECE (Zlatibor, 17-20 April 2024)   
cp662 “European Road Safety Observatory” at the EU Road Safety Conference 2024 organised by the European Commission DG Move (Dublin, 16 April 2024)   
cp661 “E-Survey of Road Users’ Attitudes” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp660 “Optimising driver behaviour for safe, green and energy efficient mobility” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp659 “Injury Mitigation to Promote Vision-Zero Achievement” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp658 “CulturalRoad: Cultural, regional and societal factors to overcome barriers to connected, cooperative and automated mobility deployment” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp657 “SHOW simulation suite: A guide for simulating shared automated mobility” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp656 “metaCCAZE – Flexibly adapted MetaInnovations, use cases, collaborative business and governance models to accelerate shared Zero Emission mobility for passengers and freight” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp655 “Flexibly adapted MetaInnovations, use cases, collaborative business and governance models to accelerate shared Zero Emission mobility for passengers and freight” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp654 “Artificial Intelligence for Vision Zero in Road Safety” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp653 “Integration of road user behavior models to traffic safety analytic tools” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp652 “Artificial Intelligence boosting Road Safety” at the Transport Research Arena (TRA) 2024 Conference organized by ECTRI (Dublin, 15-18 April 2024)   
cp651 “Safer Micromobility” at the 37th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Helsinki, 10-11 April 2024)   
cp650 “The EU Methodology for Network Wide Road Safety Assessment” at the 37th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Helsinki, 10-11 April 2024)   
cp649 “The role of digitalisation in preventive transport resilience policies” at the G7 Transport Academic Workshop (Milan, 10 April 2024)   
cp648 “Using Telematics for Monitoring & Improving Driver Safety Behaviour” at the 56th CIECA Congress (Dubai, 7 March 2024)   
cp647 “Overview of the PHOEBE Project: Use cases and methodology” at ECTRI TG Safety Meeting, (Online, 23 February 2024)   
cp646 “Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030” στο Συνέδριο Όραμα Μηδενικά Τροχαία Ατυχήματα – Είναι εφικτό και πώς που οργανώθηκε απο τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων (Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024)   
cp645 “The future of Mobility Automation in Europe” at the Moving forward together Conference: what’s next for EU mobility & transport organised by European Commission – DG Move (Brussels, 21 February 2024)   
cp644 “Απολογισμός 2023” στην Κοπή Πίτας του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024)   
cp643 “Interactions between road environment and driver state for the identification of safety critical conditions” at the Transportation Research Board (TRB) 103rd Annual Meeting (Washington, D.C., 7 -13 January 2024)   
cp642 “Network-wide Road Safety Assessment: Methodology of the European Union” at the Transportation Research Board (TRB) 103rd Annual Meeting (Washington, D.C., 7-13 January 2024)   
cp641 “Αϋπνία και οδήγηση: Μελέτη της επίδρασης της αϋπνίας στην οδηγική απόδοση σε προσομοιωτή οδήγησης” στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας από την Ελληνική Εταιρία Υπννολογίας (Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2023)   
cp640 “Ομιλία Αποχαιρετισμού” στην Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Αποφοίτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το ΕΜΠ (Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023)   
cp639 “Artificial Intelligence for Connected Vehicle Traffic Safety” at RobPos4VApp Workshop by NTUA (Athens, 18 December, 2023)   
cp638 “EU Strategic Action Plan on Road Safety” at the RSPR MD policy dialogue and how to move forward road safety system Workshop by RSPR (Chisinau, 13 December 2023)   
cp637 “The Greek National Road Safety Plan 2021-2030” at the RSPR MD policy dialogue and how to move forward road safety system Workshop by RSPR (Chisinau, 14 December 2023)   
cp636 “Δείκτες Επίδοσης Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο” για το CEF Workshop 5 από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2023)   
cp635 “Artificial intelligence and big data applications in road safety” at the Sixth International Traffic Safety Forum and Exhibition (Dammam, 4-6 December 2023)   
cp634 “Βελτιστοποίηση συμπεριφοράς οδηγού για ασφαλή, πράσινη και ενεργειακά αποδοτική κινητικότητα” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp633 “Τεχνητή νοημοσύνη και ασφαλής κινητικότητα” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp632 “Αξιολόγηση της ασφάλειας των τμημάτων του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας με δεδομένα τηλεματικής” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp631 “Αλληλεπίδραση οδηγού-οχήματος-περιβάλλοντος και σύγκριση ανά μεταφορικό μέσο” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp630 “Ανάπτυξη αλγορίθμων πολυπαραμετρικών αναλύσεων οδηγικής συμπεριφοράς και επικινδυνότητας οδικών τμημάτων” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp629 “Ανάπτυξη χαρτών υποδομής, οδηγικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης καυσίμου” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp628 “Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων έξυπνων χαρτών” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp627 “Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας” για την Ημερίδα Τηλεματική και συμπεριφορά κινητικότητας του ΕΜΠ (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023)   
cp626 “Advances for proactive road safety: The IVORY project” at ECTRI TG Safety Meeting (Brussels,16 November 2023)   
cp625 “Advances for proactive road safety: The PHOEBE project” at ECTRI TG Safety Meeting (Brussels,16 November 2023)   
cp624 “Update on the European Road Safety Observatory” at the 36th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Paris, 9 November 2023)   
cp623 “ERSO Tool: Monitoring National Strategies” at the 36th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Paris, 8-9 November 2023)   
cp622 “Effectiveness of city-wide 30 km/h speed limit” at the 36th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Paris, 8-9 November 2023)   
cp621 “ITF report on the safety of Micromobility” at the 36th Meeting of the International Road Traffic Safety Analysis and Data (IRTAD) Group organised by International Transport Forum (Paris, 8-9 November 2023)   
cp620 “Correlations of automated mobility conditions with traffic conflict types” at the Intelligent Transport Systems Conference organised by ITS Hellas (Patras, 2-3 November 2023)   
cp619 “National Road Safety Strategic Plan 2021-2030” at the Meeting of the Executive Committee for Road Safety organized by Ministry of Infrastructure and Transport (Athens, 26 October 2023)   
cp618 “Key Road Safety Management Practices” at XXVIIth World Road Congress organised by Piarc (Prague, 2-6 October 2023)   
cp617 “AI for Safer Road Mobility” at XXVIIth World Road Congress organised by Piarc (Prague, 2-6 October 2023)   
cp616 “Monitoring the Safe System Approach” at National Safer Roads Partnerships’ Conference (Manchester, 27 September 2023)   
cp615 “Significant benefits of speed limits reduction” at Energy Save Conference organised by Be Best (Athens, 25 September 2023)   
cp614 “Boosting Road Safety in LMICs – Human factors/behaviour” at Management, Behaviour, VRUs and Vehicles Webinar organised by Piarc (online, 15 September 2023)   
cp613 “Automated Vehicles and Road Safety: expectations and potential benefits” at PAVE Europe Virtual Panel organised by PAVE (online, 19 July 2023)   
cp612 “Why city-wide 30km/h speed limit?” at workshop organised by Technical University of Munich (Munich, 6 July 2023)   
cp611 “Artificial Intelligence, Big Data & Road Safety” at workshop organised by Technical University of Munich (Munich, 6 July 2023)   
cp610 “Social Cost-Benefit Analysis of Key Urban Mobility Policies in Athens” at 2023 ITS Summit Conference organized by ITF (Leipzig, 24-26 May 2023)   
cp609 “NTUA Road Safety Observatory” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp608 “National Road Safety Strategy” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp607 “Promoting 30km/h speed limit in all Cities” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp606 “Unsafe traffic events” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp605 “Micromobility Safety: Back to the Future” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp604 “Global Road Safety Knowledge Exchange” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp603 “Modelling road infrastructure safety” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp602 “A Methodology for Network-wide Road Assessment ” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp601 “National Access Point Coordination Organisation for Europe” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp600 “Support of technical activities for the development and collection of Road Safety KPIs” at Road Safety Research Challenges organised by NTUA (Athens, 19 May 2023)   
cp559 “Policy Support Tool for Connected and Automated Mobility” at the 8th Intelligent Transport Systems Conference organised by ITS Hellas (Athens, 7-8 December 2022)   
cp557 “Artificial Intelligence In Proactive Road Safety Management” at the 2nd International Road Safety Congress organised by TNPA/IRF (Istanbul, 17-20 November 2022)   
cp556 “KPI Driving under the Influence of Alcohol” at the Baseline Conference (Brussels, 19 October)
cp555 “KPI Road Infrastructure Safety” at the Baseline Conference (Brussels, 19 October)
cp554 “KPI Helmet use among PTWs Greece” at the Baseline Conference (Brussels, 19 October)
cp553 “KPI Helmet use among Cyclists and PTWs” at the Baseline Conference (Brussels, 19 October)
cp552 “Study on a Methodology for Network-wide Road Safety Assessment” at the Working Committee 3.9 “Road Safety Management” of the FGSV (12 October 2022).   
cp551 Exploring the development of an open data platform for road safety KPIs at the FERSI Conference, organized by FERSI Road Safety Research (The Hague, 6-7 October 2022)   
cp550 “Measuring the impact of driver behavior telematics in road safety” at the FERSI Conference, organized by FERSI Road Safety Research (The Hague, 6-7 October 2022)   
cp549 “Setting Priority Measures to meet Targets and KPIs: The Greek National Road Safety Plan 2021-2030” at the 11th Technical Committee on Road Safety, organised by the Transport Community (Belgrade, 6 October 2022)   
cp548 “CADaS Structure” at the 3rd Western Balkans Road Safety Observatory Meeting, organised by the Transport Community (Belgrade, 6 October 2022)   
cp547 “Traffic fatalities during the COVID-19 pandemic: Key lessons learned” at the 7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September 2022)   
cp546 “Crash data systems within the Eastern Partnership Road Safety Observatory” at the 7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September 2022)   
cp545 “EU Project Baseline measuring road safety performance indicators” at the7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September 2022)   
cp544 “Collection of Key Performance Indicators for Road Safety in Greece” at the 7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September)   
cp543 “Driver behaviour KPIs through smartphone telematics” at the 7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September)   
cp542 “Setting Priority Measures to meet Targets and KPIs: The Greek National Road Safety Plan 2021-2030” at the7th IRTAD International Conference, organised by ITF (Lyon, 27-28 September 2022)   
cp541 “Driving Insomnia: A Driving Simulator Study” at the 26th Congress of the European Sleep Research Society (Athens, 27-30 September 2022)   
cp540 “Vision zero values and traffic safety in three countries” at the International Conference on Traffic and Transport Psychology, organised by VTI/SAFER (Gothenburg, 24 August 2022)   
cp539 “Interactions between Autonomous Vehicles & Vulnerable Road Users” at the 30th Annual Conference of Road Safety, organised by Bar-Ilan University (28 July 2022).   
cp537 “Towards delivering sustainable urban regeneration projects: The case of Athens” at the Athens Urban Age Forum (16 June 2022)   
cp536 “Scientific Research in Road Safety-Big Data and Artificial Intelligence” at the 3a International Conference on Road Safety, organised by Brescia University (13 June 2022)   
cp535 “Identification of the Impact of Ridesharing Services in Athens” at the Regional Growth Conference (9-11 June 2022)   
cp534 “Road Safety and Digitalization” at the 8th Road Safety and Simulation International Conference (Athens, 8-10 June 2022)   
cp533 “Automated Urban Transport Services” at the LEVITATE Final Conference (25 May 2022)   
cp532 “Policy Support Tool”, for the LEVITATE Final Conference, May 2022   
cp531 “Modelling self-reported driver perspectives and fatigued driving via deep learning” at the International ESRA Conference-Traffic Safety Culture and Performance Indicators, organised by Gustave Eiffel University and ESRA (online, 21 April 2022)   
cp530 “Correlations of multiple rider behaviors with self-reported attitudes, perspectives on traffic rule strictness and social desirability” at the International ESRA Conference-Traffic Safety Culture and Performance Indicators, organised by Gustave Eiffel University and ESRA (online, 21 April 2022)   
cp529 “Predicting behind-the-wheel driving behavior in PD through motor and cognitive testing in outpatient clinics” at the AAN 2022 Annual Meeting, organised by the American Academy of Neurology (2-7 April 2022)   
cp528 “Big Data for Sustainable and Innovative Roads”, for the Exhibition for Mobility Professionals Intertraffic Exhibition 2022, March 2022.   
cp527 “Safer Mobility with Artificial Intelligence”, for the Exhibition for Mobility Professionals Intertraffic Exhibition 2022, March 2022.   
cp526 “The Greek National Road Safety Plan 2021-2030: Linking and Monitoring Road Safety Targets, KPIs and Measures”, for the IRTAD Webinar organized by ITF, March 2022.
cp525 “Athens Great Walk – Sustainable Mobility from Theory to Practice”, for the Workshop in the field of Urban and Spatial Planning organized by the NTUA School of Architecture, March 2022.   
cp524 “Study on a Methodology for Network-wide Road Safety Assessment” for CEDR Webinar: Network-wide Road Safety Assessment, March 2022.   
cp523 “The LEVITATE Policy support tool to enhance the preparedness for a future with increasing levels of automated vehicles” for the ECOMM2021 Conference, November 2021.   
cp522 “Telematics and improvement of driving behavior”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp521 “Smart city mapping for safer and eco driver behaviour – SmartMaps”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp520 “Predicting unsafe driving events on motorway segments – i-safemodels”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp519 “Driver-vehicle-environment interactions and the safety tolerance zone – i-Dreams”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp518 “Assesment and Improvement of driving behavior and safety through the application of BeSmart”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp517 “Naturalistic driving experiments as a driving behavior recording tool”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.   
cp515 “Towards safer, smarter and greener mobility in Athens”, for the Sustainable Transport Infrastucture Forum organised by CCI France Grece, December 2021.   
cp514 “Assessment of the Pilot Operation of Athens Great Walk”, for the 1st CIVINET Greece-Cyprus Forum, December 2021.   
cp513 “Data visualization for Road Safety Decision Support”, for the 7th ITS Hellas Conference, December 2021.   
cp512 “Road Safety in Greece: A decade of improvements”, for the 2nd Meeting of Western Balkans Road Safety Observatory, December 2021.   
cp511 “The Levitate Connected and Automated Transport Systems Policy Support Tool”, for the Polis Annual Conference, December 2021.   
cp510 “Automated Urban Transport Services Webinar”, for the Levitate Webinar, November 2021.   
cp509 “The transformation of the insurance industry & road safety by driver behaviour telematics”, for the Workshop “The Future of Insurance. How Does Algorithmic Prediction Affect Insurance Practices?”, November 2021.   
cp508 “Open data as a catalyst for traffic safety culture change”, for the 7th GIFTS Symposium, November 2021.   
cp507 “The value of disaggregate data in road crash analysis”, for the Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD), November 2021.   
cp506 “The value of disaggregate data in road crash analysis”, at the CARE expert meeting, October 2021.   
cp505 “Testing a mobile routing application focusing on usability and user experience”, at the 2nd International Conference Intermodal Transports, October 2021.   
cp504 “Investigating gaps in electromobility: The case of Region of Attica”, at the 2nd International Conference Intermodal Transports, October 2021.   
cp503 “Impact of driver feedback on behavior and safety through a smartphone application”, at the 2nd International Conference Intermodal Transports, October 2021.   
cp502 “Forecasting impacts of Connected and Automated Transport Systems”, at the Policy Interventions Webinar of the Levitate project, October 2021.   
cp501 “Assessment of the Pilot Operation of the Athens Great Walk”, at the Urban Age Sustainable Transport and Walkability Workshop, October 2021.   
cp500 “How to perform network-wide road safety assessments: creactive and proactive approaches”, at the Final Conference of project RADAR, September 2021.   
cp499 “Road Safety in Greece – A decade of improvements”, at the 1st Decade of Action for UN Road Safety Webinar, organized by the Sao Paulo State Department of Traffic (September 2021).   
cp498 “Transport System & Infrastructure”, at the 25th Living and Walking in Cities Conference, organised by the Universita Degli Studi di Brescia (September 2021).   
cp497 “Forecasting and backcasting of Connected-Automated Vehicle impacts using multiple methodological inputs”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).   
cp496 “Key factors of COVID-19 impact on mobility and safety”, at the 29th Annual Conference of the Research Institute of Human Factors in Road Safety, organised by the Faculty of Social Sciences at Bar-Ilan University (July 2021).   
cp495 “Road Safety in Greece A success story?”, at the 29th Annual Conference of the Research Institute of Human Factors in Road Safety, organised by the Faculty of Social Sciences at Bar-Ilan University (July 2021).   
cp494 “Road Safety in Greece on the way to Vision Zero”, at the Safe and Healthy Travel Conference, organised by PACTS (June 2021).   
cp493 “Electrobility, Sustainable mobility, Green transport”, at the Green Deal Greece 2021, organised by the Technical Chamber of Greece (June 2021).   
cp492 “Alzheimer’s Dementia and predictors of Driving Cessation: Results from a 4-year Longitudinal Study”, at the 7th Virtual Congress of the European Academy of Neurology (EAN) (19-22 June 2021).   
cp491 “European Code of Conduct of Open Science in Transport”, for the “BE OPEN meets OSCAR” Open Science Collaboration, held by BE OPEN and OSCAR (16 June 2021).   
cp490 “Big Data and Artificial Intelligence for Vision Zero Road Fatalities”, for the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).   
cp489 “Network-wide Road Safety Assessment”, for the Radar project Expert Group Meeting by the Interreg Transnational Programme (15 June 2021).   
cp488 “COVID-19 impact on mobility and safety”, for the 5th Road Safety Expert Group (RSEG) Meeting on Thematic Area 5 – Transport Safety and COVID-19, May 2021.   
cp487 “Socio-economic impact of environmental transport charging”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp486 “Electromobility as driver for sustainable mobility and safety”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp485 “Model traffic and parking arrangements for the Athens Great Walk”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp484 “Covid-19 impact on mobility and safety”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp483 “Safety behaviour assessment of older drivers in real driving conditions”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp482 “Investigation of driver distraction effect using big data from smartphones”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp481 “Monitoring road safety attitudes globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp480 “Road Safety Audit of the Hellinikon Metropolitan Pole”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp479 “Modelling crash modification factors globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp478 “A Methodology for Network-wide Road Assessment”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp477 “Open science in road safety”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp476 “EU Methodology for Road Safety KPI Collection”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp475 “Collection of Road Safety KPIs in Greece”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp474 “Development of the Road Safety Strategic Plan in Greece 2021-2030”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp473 “Smartphone applications for driver safety behaviour support”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp472 “Smart city mapping for safer and eco driver behaviour”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp471 “Driver-vehicle-environment interactions and safety tolerance”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp470 “Holistic Approach for Driver Role Integration into Automation”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp469 “Shared Automation Operating Models for Worldwide Adoption”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp468 “Societal impacts of connected and automated vehicles”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp467 “Driver needs and behaviour in automated traffic”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.   
cp466 “Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ”, για την Ημερίδα “Καινοτομία στην Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια”, Μάιος 2021.   
cp465 “Attica Region Action Plan”, for the e-MOPOLI Final Conference, May 2021.   
cp464 “Recommendations and Regional Action Plans”, for the e-MOPOLI Final Conference, May 2021.   
cp463 “Current Situation and Perspectives of e-mobility in Greece”, for the e-MOPOLI Final Conference, May 2021.   
cp462 “Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας”, για τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), Μάιος 2021.   
cp461 “Mobility and Safety Research Challenges in Public Transport”, for the Academic Network Research in Mobility Committee, April 2021.   
cp460 “Postgraduate Studies”, for the Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE), April 2021.   
cp459 “Towards the development of an action plan for promoting electromobility”, for the PIONEERing Solutions for the Smart City Challenge, April 2021.   
cp458 “Conducting spatial predictions of driver behavior using multi-parametric data”, for the PIONEERing Solutions for the Smart City Challenge, April 2021.   
cp457 “Pilot Assessment of Athens Great Walk”, for the PIONEERing Solutions for the Smart City Challenge, April 2021.   
cp456 “Artificial Intelligence in Road Traffic Crash Prevention”, for the 32nd Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD), April 2021   
cp455 “Review of Road Safety Strategic Plans Worldwide”, for the 32nd Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD), April 2021   
cp454 “Interregional Learning Workshop of Region of Attica”, for the project e-MOPOLI, March 2021   
cp453 “FAIR Challenges in Transport Open Science”, at the ENDORSE Conference (March 2021).   
cp452 “From AV Skills Identification to AV training: The Drive2theFuture approach”, at the 2nd Drive2theFuture Workshop (March 2021).   
cp451 “Impact of COVID-19 on driver behaviour in Greece and selected countries”, at the RSGB Joining the Dots Virtual Conference (March 2021).   
cp450 “Using AI for spatial predictions of driver behavior”, at the ITF Roundtable on Artificial Intelligence in Road Traffic Crash Prevention (February 2021).   
cp449 “Critical issues and priority actions for road safety in Greece”, at the Rhodes’ Rescuers Webinar “Road accidents: Don’t just observe – Act” (December 2020).   
cp448 “Moped drivers and Motorcyclists attitudes towards road safety”, at the ESRA2 Webinar Series (December 2020).   
cp447 “Impact of Median Jersey Barriers in the Design of Compound Alignments”, at the ERF online Roadside Safety Event (December 2020).   
cp446 “SWOT analysis for electric mobility in Athens”, at the 6th ITS Hellas Virtual Conference (December 2020).   
cp445 “New data for supporting Road Safety actions”, at the 6th ITS Hellas Virtual Conference (December 2020).   
cp444 “Development of a Policy Support Tool to assess Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles”, at the Annual Polis Conference (November-December 2020).   
cp443 “Assessing the impact of personalized feedback on driving and riding behavior through a smartphone application”, at ECTRI TG Safety Meeting (November 2020).   
cp442 “Impact of COVID-19 on traffic safety behavior in Greece and worldwide”, at ECTRI TG Safety Meeting, (November 2020).   
cp441 “Road Safety Challenges in the Digital Era – Is Digitalisation Boosting Road Safety?” at a Web-Lecture, organised by the NIT Warangal (27 November 2020).   
cp440 “Global Diversity in Traffic Safety Culture” at the 6th Global Interactive Forum on Traffic & Safety organised by IATSS (26 November 2020).   
cp439 “Powered Two Wheelers Safety Greece – State of play” at the EU Road Safety Exchange National Workshop, organised by ETSC (24 November 2020).   
cp438 “Tourism and Road Accidents in Greece” at Road Safety Culture, Yesterday-Today-Tomorrow, organised by LaHeRS (20-21 November 2020).   
cp437 “Mobility Plans for University Campuses” at the Sustainable Urban Mobility Planning approaches in Mediterranean cities, organised by Interreg MED (18 November 2020).   
cp436 “Road Safety Strategy in Greece” at the Road Safety in Local Communities, organised by Traffic Safety Agency of Republic of Srpska (29 October 2020).   
cp435 “Impact of COVID-19 on traffic safety behavior in Greece and worldwide” at the 31st Virtual Meeting of the International Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (22 October 2020).   
cp434 “Automation and public transport”, at the IoT for Smart Cities School, organised by the Pioneer Alliance (21 October 2020).   
cp433 “New Data for Urban Road Safety”, at the IoT for Smart Cities School, organised by the Pioneer Alliance (21 October 2020).   
cp432 “Network-wide Road Safety Assessment” at the 18th European Week of Regions and Cities, organised by the European Committee of the Regions, RADAR and SLAIN project (14 October 2020).   
cp431 “Measuring Speeds” at the Executive Seminar: Speed and Speed Management in Road Safety Policy (8 October 2020).   
cp430 “Athens Great Walk transformation project” στο Act TravelWise Webinar (14 Σεπτεμβρίου 2020).   
cp429 “A methodological framework from data collection to impact assessment of autonomous vehicles” at the virtual L3Pilot Summer School for the Automated Driving Implementation and Testing, (9-10 September 2020).   
cp428 “New Technologies and Driving Safety” at the “Driving Transportations to Modern Solutions” event organised by Interamerican and Anytime (22 July 2020).   
cp427 “Τέσσερις Εβδομάδες στον Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας – Συγκοινωνιακή Αποτίμηση και Προοπτικές” στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας (Αθήνα, Ελλάδα, 13 Ιουλίου 2020).   
cp426 “Βιώσιμη Κινητικότητα στις Έξυπνες Πόλεις” στην Παρουσίαση του Προγράμματος “Climate-neutral & smart cities” στο πλαίσιο του “Horizon Εurope”, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με το Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας Πληροφορίας ΠΡΑΞΗ (7 Ιουλίου 2020).   
cp425 “Strategic Transport Planning in Athens” presented within the Framework of the Executive MSc in Cities Laboratory (EMC Lab) of London School of Economics (LSE) (Athens, Greece, 25 June 2020).   
cp424 “EU Strategic Action Plan on Road Safety” at the 15th International Conference Road Safety in Local Communities, Workshop on experiences of South‐East European countries in road safety management, organised by UNECE (Geneva, Vrnjacka Banja, 25 June 2020) online.   
cp423 “Urban Transport Services” at the Levitate Webinar, organised by the European Commission (11 June 2020).   
cp422 “Αντιλήψεις των χρηστών της οδού ως προς την κόπωση κατά την οδήγηση” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).   
cp421 “Οι επιπτώσεις των αυτόνομων λεωφορείων στην κυκλοφορία, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον για μελλοντικά σενάρια κινητικότητας” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).   
cp420 “Αξιολόγηση και βελτίωση της συμπεριφοράς και της ασφάλειας των οδηγών μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).   
cp419 “Διεθνής Εμπειρία Περιβαλλοντικής Τιμολόγησης στις Μεταφορές” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).   
cp418 “Η κρίση του κορονοϊού ως ευκαιρία για νέα μοντέλα κινητικότητας: Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).   
cp417 “Driving behavior of patients with mild Alzheimer’s Disease (AD) or amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI) carriers of the apolipoprotein e4 allele (APOE4)” at the 6th Virtual Congress of the European Academy of Neurology (EAN) (23-26 May 2020).   
cp416 “The subjective perception of driving ability of patients with Mild Cognitive Impairment (MCI) and mild Alzheimer’s Disease Dementia (AD)”, part of the PhD project with title “Evaluation of driving behavior of patients with MCI, Dementia or Parkinson’s Disease: Diagnostic and Prognostic Markers”, funded and supported by Onassis Foundation, at the 6th Virtual Congress of the European Academy of Neurology (EAN) (23-26 May 2020).   
cp415 “Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας” στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας (Αθήνα, Ελλάδα, 11 Μαΐου 2020).   
cp414 “The Road Safety Strategy in Greece” at the Transport-related SDGs and Road Safety System Workshop, organised by UNECE and the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 4-5 March 2020).   
cp413 “The European Road Safety Action Plan” at the Transport-related SDGs and Road Safety System Workshop, organised by UNECE and the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 4-5 March 2020).   
cp412 “Skal den enkeltes frihet gå på bekostning av andres ulykke?” at the Mobility 2020 Road Safety Conference, organised by the Institute of Transport Economics – Norwegian Centre for Transport Research (TOI) (Bjørvika,Oslo, Norway, 5 February 2020).   
cp411 “CPB Report: Safer Roads with Automated Vehicles?” at the ITF Event on “Innovation, Emerging Mobility Trends, and the Role of the Private Sector in Road Safety”, organised by the International Transport Forum (ITF), the Volvo Car Group, Volvo Group and the members of ITF’s Corporate Partnership Board (CPB) (Stockholm, Sweden, 18 February 2020).   
cp410 “Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδική ασφάλεια” στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Θέμα: «Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ και Οδική Ασφάλεια», που οργάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020).   
cp409 “Απολογισμός 2019” στην Κοπή Πίτας του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020).   
cp408 “Ευρωπαϊκή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Καλές Πρακτικές Διεθνώς” στη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Αθήνα, Ελλάδα, 6 Φεβρουαρίου 2020).   
cp407 “Κρίσιμες Προκλήσεις για ένα Βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Μεταφορών” στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Αθήνα, Ελλάδα, 17 Ιανουαρίου 2020).   
cp406 “Μέτρα Οδικής Ασφάλειας στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” στo Συνέδριο “Δώσε Κίνηση στην Πόλη σου”, που διοργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Αθήνα, Ελλάδα, 16-17 Ιανουαρίου 2020).   
cp405 “i-Dreams – Ενίσχυση ασφάλειας οδηγών μέσω της παρακολούθησης συμπεριφοράς από έξυπνα κινητά τηλέφωνα” στην 5η Διημερίδα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, που οργάνωσε η ITS Hellas (Αθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 2019).   
cp404 “Βιώσιμη Aστική Kινητικότητα στην Έξυπνη Πόλη” στo Συνέδριο για την Αστική Ανάπτυξη με τίτλο “Αστική Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία” , που διοργάνωσε η Εταιρεία Boussias Communications (Αθήνα, Ελλάδα, 11 Δεκεμβρίου 2019).   
cp403 “The NTUA Road Safety Observatory” at the ECTRI Thematic Group Safety Meeting (Madrid, 18 November 2019)   
cp402 “Policy Support Tool” at the 2nd LEVITATE Stakeholder Workshop, organised by the European Commission (Brussels, Belgium, 26 November 2019)   
cp401 “Speed Management in Greece to TA 3 – ITS and other speed management strategies” at the RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads Workshop, co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI) (Budapest, Hungary, 21 November 2019)   
cp400 “ITS and Speed Management in Europe to TA 3 – ITS and other speed management strategies” at the RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads Workshop, co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI) (Budapest, Hungary, 21 November 2019)   
cp399 “Department of Transportation Planning and Engineering” at the ECTRI Assembly of Members Meeting (Madrid, Spain, 18 November 2019)   
cp398 “SaferAfrica: Final Results” at the 29th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), (Klettwitz, Germany, 22-23 October 2019)   
cp397 “Impaired Cycling and Crash Involvement: A Survey Across OECD Countries on Data Availability and Legislation” at the 29th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), (Klettwitz, Germany, 22-23 October 2019)   
cp396 “Open Science in Road Safety Data” at the 29th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), (Klettwitz, Germany, 22-23 October 2019)   
cp395 “The effect of experience on injury risk across various modes of transport” at the Safe Micromobility Workshop, organised by the International Transport Forum (ITF) (Lisbon, Portugal, 18 October 2019).   
cp394 “Driving anger: Emerging issues and opportunities to advance the safety science” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).   
cp393 “Driving Simulator of the NTUA Road Safety Observatory” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).   
cp392 “Interaction between autonomous vehicles and vulnerable road users” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).   
cp391 “Does driving at night affect the driving performance of young drivers? A driving simulator study” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).   
cp390 “To which extent the driving behavior of older drivers with neurological diseases affecting cognition is different after an unexpected incident?” at the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).   
cp389 “Analysis of the State of the Art, Barriers, Needs and Opportunities for Setting up a Transport Research Cloud study’s findings” at the 1st BeOpen Event – Open Science in Transport at ETC2019, organised by the European Commission (Dublin, Ireland, 11 October 2019).   
cp388 “The NTUA Road Safety Observatory” at the EU Road Safety Exchange – Launch Event, organised by the European Transport Safety Council (ETSC) (Brussels, Belgium, 10 October 2019).   
cp387 “Fatigue among private and professional drivers in Norway and Greece: examining the influence of national road safety culture” at the 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work, organised by the Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA) (Vienna, Austria, 25 September 2019).   
cp386 “Sustainable Urban Mobility and Safety” at the International Conference “Horizontal condominium as a living lab for Urban Renewals”, organised by the Interreg Med project “REMEDIO” (Trevizo, Italy, 1st October 2019).   
cp385 “RSEG Expert contribution to TA 2 Draft report – Key points for Greece” at the RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads Workshop, co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI) (Prague, Czech Republic, 25 September 2019).   
cp384 “Road Safety Knowledge and Data” at the SaferAfrica Final Conference “Results and future perspectives for road safety in Africa”, organised by the European Commission (Tunis, Tunisia, 18 September 2019).   
cp383 “Telematics, Big Data and Road Safety” at the Connected Cars Conference 2019, organised by Boussias Communications (Athens, Greece, 18 September 2019).   
cp382 “Digital Road Safety” at the Research and Innovation in Safe and Smart Mobility: SEMINAR SERIES, organised by the Loughborough University (Loughborough, 11th September 2019).   
cp381 “Τουρισμός και Οδικά Ατυχήματα στην Ελλάδα” στην Ημερίδα “Μεταφορές & Τουρισμός” , που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, Ελλάδα, 4 Σεπτεμβρίου 2019).   
cp380 “BAC Per Se Laws: Are they Related to Drivers’ Perceived Attitude, Acceptability, and Behaviors regarding DUI?” at the 22nd International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, organised by ICADTS (Edmonton, Canada, 18-21 August 2019)   
cp379 “Department of Transportation Planning and Engineering” at the FEHRL Infrastructure Research Meeting, organised by the Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHLR) (Athens, Greece, 18 July 2019)   
cp378 “Advanced Safety Modeling and Management Platform” at the 7th International Symposium on Transportation Safety, organised by Tongji University (Shanghai, 9-10 July 2019)   
cp377 “CATS-PST Connected and Automated Transport Systems Policy Support Tool” at the LEVITATE Stakeholders Workshop, organised by the European Commission (Gothenburg, Sweden, 28 May 2019)   
cp376 “The neurological assessment of driving fitness of patients with Alzheimer’s Dementia (AD) or Mild Cognitive Impairment (MCI): A systematic review of the existing guidelines” at the 5th Congress of the European Academy of Neurology (Oslo, Norway, 29 June – 2 July 2019)   
cp375 “The slowest to respond: reaction time, accidents and driving errors in neurology patients in urban simulated driving” at the 5th Congress of the European Academy of Neurology (Oslo, Norway, 29 June – 2 July 2019)   
cp374 “The slowest to respond: Reaction time, accidents and driving errors in neurology patients in rural simulated driving” at the 5th Congress of the European Academy of Neurology (Oslo, Norway, 29 June – 2 July 2019)   
cp373 “Road Safety in Greece” at the ETSC PIN Panel Meeting, organised by the European Transport Safety Council (ETSC) (Brussels, 20 June 2019).   
cp372 “Country Fact Sheets” at the 2nd ESRA Symposium on Global Road Safety Performance Indicators, organised by the VIAS Institute (Brussels, Belgium, 18 June 2019)   
cp371 “Thematic report : Driver Fatigue” at the 2nd ESRA Symposium on Global Road Safety Performance Indicators, organised by the VIAS Institute (Brussels, Belgium, 18 June 2019)   
cp370 “Motorcycle Safety in Greece” at the Road Safety Exchange Kick-Off Meeting, organised by the Road Safety Institute (RSI) “Panos Mylonas” (Athens, Greece, 10 June 2019)   
cp369 “Automation and Safety” at the Inaugural Lecture, organised by the Transportation Research Institute (IMOB), University of Hasselt (Hasselt, Belgium, 23 May 2019)   
cp368 “Best Practice on Road Infrastructure Safety Management” at the Inaugural lecture, organised by the Transportation Research Institute (IMOB), University of Hasselt (Hasselt, Belgium, 21 May 2019)   
cp367 “Safety implications from electromobility” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp366 “Modelling crash modification factors globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp365 “Economic analysis of road infrastructure safety projects” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp364 “Actions to improve drivers’ safety behavior” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp363 “Safety skills of future transportation professionals” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp362 “Cycling under the influence of alcohol and drugs” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp361 “Monitoring road safety attitudes globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp360 “Monitoring road safety culture” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp359 “Big data for road safety” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp358 “Open science in road safety” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp357 “Measuring risk exposure in Ireland” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp356 “The road safety center of Saudi Arabia” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp355 “The African Road Safety Observatory” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp354 “Driver-vehicle-environment interactions and safety tolerance” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp353 “Smartphone applications for driver safety behaviour support” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp352 “Data science techniques for benchmarking driving efficiency” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp351 “Smartphone exploitation for event spatial analysis & mapping” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp350 “Societal impacts of connected and automated vehicles” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp349 “Driver needs and behaviour in automated traffic” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp348 “The NTUA Road Safety Observatory – NRSO” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)   
cp347 “International Tourism and Road Safety in Greece – Country Report 2019” at the 6th Global Meeting of Non-Governmental Road Safety Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims (Chania, Greece, 8-13 April 2019)   
cp346 “The SaferAfrica: African Road Safety Observatory” at the 4th SaferAfrica Dialogue Platform Workshop, organised by the European Commission (Brussels, Belgium, 4 April 2019)   
cp345 Outcome of the ITF-CPB Workshop on “New Directions for Data Driven Transport Safety” at the 28th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), (Paris, France, 2 April 2019)   
cp344 “Road Safety Data Analysis – From Correlation to Causation and Policy Support” at the Inaugural Lecture, organised by the Transportation Research Institute (IMOB), University of Hasselt (Hasselt, 27 March 2019)   
cp343 “RSEG Expert contribution to TA 1 Draft report: Key points for Road Sections Safety in Greece” at the 1st Road Safety Expert Group Meeting – Thematic Area 1 (Safer Roads Investment Plans), (Ljubljana, March 27th, 2019)   
cp342 “Progress in MAIS3+ Serious Injuries – Data Collection” at the International Road Safety Conference, organised by The Romanian Presidency of the Council of the European Union, the Ministry of Transport of Romania and the European Transport Safety Council (ETSC), (Bucharest, 20-21 March 2019)   
cp341 “Road Safety Challenges in the Digital Era – Is Digitalisation Boosting Road Safety?” at the Inaugural Lecture, organised by the Transportation Research Institute (IMOB), University of Hasselt (Hasselt, 19 March 2019)   
cp340 “Traffic Safety in the European Union” at the Traffic Safety Conference, organised by The Saudi Arabia General Directorate of Traffic (Riyadh, 11-13 March 2019)   
cp339 “Intraindividual variability within and across conditions in driving simulator measures of neurology patients and healthy drivers” at the 47th INS Annual Meeting (New York, 20-23 February 2019)   
cp338 “Intraindividual variability within and across conditions in driving simulator measures of healthy drivers of different ages” at the 47th INS Annual Meeting (New York, 20-23 February 2019)   
cp337 “Open Science in Transport” at the BeOpen Kick off Meeting (Brussels, 14 February 2019)   
cp336 “Global Road Safety Landscape” at the Governing Board Meeting, organised by Together for Safer Roads (New York, 29 January 2019)   
cp335 “Impaired Cycling and Crash Involvement: A Survey Across OECD Countries on Data Availability and Legislation” at the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting (Washington, D.C., 13-17 January 2019)   
cp334 “The African Road Safety Observatory” at the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting (Washington, D.C., 13-17 January 2019)   
cp333 “Road Safety Data, Knowledge and Decision Support Systems Global Challenges in the Digital Era” at the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting (Washington, D.C., 13-17 January 2019)   
cp332 “Τηλεματική για την ασφαλή, πράσινη και έξυπνη οδήγηση: Το έργο BeSmart” στην 4η Διημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα” (Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2018)   
cp330 “Predictors of Accidents in Patients with Mild Cognitive Impairment, Mild Alzheimer’s Disease and Healthy Controls in Simulated Driving” at the 46th Annual Meeting of the International Neuropsychological Society on “Connecting the Present to the Future” (Washington DC, 14-17 February 2018)   
cp329 “Τροχαία Ατυχήματα, Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια” στο Εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα “Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια – Προλαμβάνονται ή Θεραπεύονται;”, που διοργανώθηκε από το Αμερικάνικο Κολέγιο – Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018)   
cp328 “The European Union Road Safety Action Plan” at the National Road Safety Policy Development – Trends and Challenges Conference, organised by the Ministry of Economy and Sustainable Development and UNECE (Tbilisi, Georgia, 13 November 2018)   
cp327 “The SafeFITS Model” at the National Road Safety Policy Development – Trends and Challenges Conference, organised by the Ministry of Economy and Sustainable Development and UNECE (Tbilisi, Georgia, 14 November 2018)   
cp326 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System” at the National Road Safety Policy Development – Trends and Challenges Conference, organised by the Ministry of Economy and Sustainable Development and UNECE (Tbilisi, Georgia, 14 November 2018)   
cp325 “Ο Δρόμος προς την Αυτόματη Κυκλοφορία” στο 2ο Auto Forum με τίτλο: “Αλλάξτε Αυτοκίνητο!”, που διοργάνωσε η Ethos Events H Εthos Events σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ , (Αθήνα, Ελλάδα, 7 Νοεμβρίου 2018)   
cp324 “Road Safety and Automation” at the 31st ICTCT Conference – International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety, organised by ICTCT in close co-operation with the Research Centre for Territory, Transports and Environment (CITTA) of the Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP), (Porto, Portugal, 25-26 October 2018)   
cp323 “Critical Safety Choices in Urban Mobility Policies” at the International Symposium on Road Engineering & Traffic Safety, organised by The Emirati Traffic Safety Society ( ETSS ), The Arab Road Safety Organization ( AROSO ), La Prévention Routière Internationale ( PRI ) and The Traffic Injury Research Foundation ( TIRF Canada ), (Abu Dhabi, United Arab Emirates, 24-25 October 2018)   
cp322 “National road accident statistics: worldwide practices for personal data protection” at the 27th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Belgrade, Serbia, 17-18 October 2018)   
cp321 “Update on the SaferAfrica project” at the 27th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Belgrade, Serbia, 17-18 October 2018)   
cp320 “Comparing the safety culture in Norway and Greece” at the 27th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Belgrade, Serbia, 17-18 October 2018)   
cp319 “Κυκλοφοριακή Μελέτη του νέου Λιμένα Χίου – Προτάσεις” στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Χίου, που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη Χιακή Κοινωνία «Γιάννης Καράλης» (Χίος, 5-7 Οκτωβρίου 2018)   
cp318 “Η κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2018)   
cp317 “European Transport Research in the Digital World” at the 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation – hEART2018, hosted by the Technical University of Munich and the National Technical University of Athens, (NTUA, Athens, Greece, 5-7 September 2018)   
cp316 “Risks and Countermeasures for Road Traffic of the Elderly in Europe” at the Edmonton’s 10 International Conference on Urban Traffic Safety, organised by the City of Edmonton, GST (Shaw Conference Center, Edmonton, Alberta, Canada, 9-12 July 2018)   
cp315 “Drinking and driving in Greece” at the RSI Panos Mylonas – SMART Sober Mobility Across Road Transport Conference, organised by the The Road Safety Institute Panos Mylonas and ETSC (Athens, 21 June 2018)   
cp314 “Challenges for measuring risk exposure data in Ireland” at the RSA Workshop on Measuring Risk Exposure on Irish Roads, organised by the Road Safety Authority of Ireland (Dublin, 14 June 2018)
cp313 “Road Safety in Africa and beyond” at the DG for Research and Innovation of the African-European Dialogue Platform on Road Safety, organised by the European Commission (Brussels, 11 June 2018)   
cp312 “Ασφάλεια των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα” στην 17η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, που οργάνωσε ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) (Λιβαδειά, 2 Ιουνίου 2018)   
cp311 “Road Safety Data, Knowledge and Decision Support Systems: Global Challenges in the Digital Era” at the ITF Summit 2018: Transport Safety and Security, organised by the International Transport Forum (ITF) (Leipzig, Germany, 23-25 May 2018)   
cp310 “International Comparisons of Safety Performance Functions” at the 6th International Symposium on Transportation Safety & 7th Sino-German Symposium on Road Traffic Safety, organised by Tongji University (Shanghai, China, 11-13 May 2018)   
cp309 “Road Accident Statistics: The Greek Experience” at the Athens Regional Workshop On setting up road safety reliable, harmonized and comparable data collection system and sharing at regional level of the EuroMed Transport Support Project (Athens, 9 May 2018)   
cp308 “The SaferAfrica Project” at the Athens Regional Workshop On setting up road safety reliable, harmonized and comparable data collection system and sharing at regional level of the African-European Dialogue Platform on Road Safety (Athens, 8-10 May 2018)   
cp307 “Transport safety culture in private and professional road transport in Norway and Greece (the SafeCulture project)” at the Nordic Traffic Safety Academy,organised by the Institute of Transport Economics – Norwegian Centre for Transport Research (TOI) (Trondheim, 7 May 2018)   
cp306 “Οδηγική συμπεριφορά ασθενών με αμνησιακού τύπου ήπια νοητική έκπτωση (A-HNE) και ασθενών με ήπια νόσο Alzheimer (NA) φορέων του αλλήλιου Ε4 της απολιποπρωτείνης” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp305 “Μπορούν τα συνοπτικά νευροψυχολογικά τεστ να προβλέψουν την οδηγική συμπεριφορά των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον (PD) ;” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp304 “Η συμπεριφορά ως πεζών ατόμων με νόσο Alzheimer ή ήπια νοητική έκπτωση και η σχέση της με νευροψυχολογικές παραμέτρους” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp303 “Αυτοεπίγνωση της οδηγικής επίδοσης σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Έκπτωση” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp302 “Η αξιολόγηση της ακούσιας και εκούσιας μνήμης σε ασθενείς με νόσο Parkinson” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp301 “Συμπεριφορά Οδηγού και Οδικά Ατυχήματα” στη Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Νευροψυχολογία και Δημόσια Υγεία του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2018)   
cp300 “SaferAfrica: Evidences & Recommendations”, at the 1st Management Board of the African-European Dialogue Platform on Road Safety (Athens, 27 April 2018)   
cp299 “Potential problems and solutions for children’s safety” at the International Conference “Traffic Education: Modern Educational Approaches and Good Practices”, organised by PRI, in collaboration with the Tunisian Ministry of Education, ATPR and AROSO, (Tunis, 27 April 2018)   
cp298 “SafetyCube – Gathering and Presenting Evidence for Road Safety Decisions in a Decision Support System (DSS)” at the 7th Transport Research Arena – TRA 2018 Conference, organised by the European Commission (Vienna, Austria, 16-19 April 2018)   
cp297 “European Road Safety Policy: Towards Evidence-Based Decision Making, Especially for Vulnerable Road Users” at the 7th Transport Research Arena – TRA 2018 Conference, organised by the European Commission (Vienna, Austria, 16-19 April 2018)   
cp296 “Innovative usage-based motor insurance for significant road safety improvement” at the 7th Transport Research Arena – TRA 2018 Conference, organised by the European Commission (Vienna, Austria, 16-19 April 2018)   
cp295 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System” at the Webinar on the European Road Safety Decision Support System (DSS) organised by the European Commission (11th April 2018)   
cp294 “Result from SWOT and GAP analyses” at the Go Sump Webinar on “Methodologies and Indicators for Urban Mobility Planning” organised by the Med Urban Transport Community (9th April 2018)   
cp293 “Challenges for measuring risk exposure data in Ireland: Exploring new approaches with stakeholders” at the 26th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) – Sub Group on Risk Exposure Data 4th Meeting (Paris, 4 April, 2018)
cp292 “Update on the SaferAfrica project” at the 26th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Paris, 6 April, 2018)   
cp291 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System” at the 26th Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) (Paris, 4-6 April, 2018)   
cp290 “Studying Sustainable Mobility in University Campuses” at the Camp-sUmp MED Press Conference on CAMPus sustainable University mobility plans in MED areas (Valencia, 27 March 2018)   
cp289 “The safe system approach in evidence-based road safety policy making” at the SafetyCube European Conference on Better Decision Making for Road Safety (Vienna – 22-23 March 2018)   
cp288 “Road User related risk factors and countermeasures in the European Road Safety DSS” at the SafetyCube European Conference on Better Decision Making for Road Safety (Vienna – 22-23 March 2018)   
cp287 “The SafetyCube DSS inventory of assessed infrastructure risk factors and measures” at the SafetyCube European Conference on Better Decision Making for Road Safety (Vienna – 22-23 March 2018)   
cp286 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System” at the SafetyCube European Conference on Better Decision Making for Road Safety (Vienna – 22-23 March 2018)   
cp285 “To Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου”, στη Διημερίδα Οδικής Ασφάλειας ‘Δρόμος Ζωής”, που οργάνωσε ο Δήμος Χερσονήσου (Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, Γούρνες, 2-3 Μαρτίου 2018)   
cp284 “Needs and Uses of Road Safety Data within the UN SafeFITS Model” at Georgia Road Safety Performance Review Capacity Building Workshop (Kachreti, Georgia, 15-16 February 2018)   
cp283 “Ranking the importance of real-time traffic and weather variables when examining crash injury severity” at the 16th Conference of Hellenic Consortium of Operational Research and 12th Multicriteria Decision Aid Meeting, organised by TEI Piraeus, School of Management and Economics (Piraeus, 15-17 February 2018)   
cp282 “Modeling the impact of traffic states on crash injury severity in urban motorways” at the 16th Conference of Hellenic Consortium of Operational Research and 12th Multicriteria Decision Aid Meeting, organised by TEI Piraeus, School of Management and Economics (Piraeus, 15-17 February 2018)   
cp281 “Needs and Uses of Road Safety Data within the UN SafeFITS Model” at the Albania Road Safety Performance Review Capacity Building Workshop (Durres, Albania, 6-7 February 2018)   
cp280 “Οι Συγκοινωνιακές Προκλήσεις της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης”, στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου Ηλιούπολης, (Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, 26-27 Ιανουαρίου 2018)   
cp279 “A Critical Review of Advanced Driver Assistance Systems and Effectiveness Analysis”, at the 3rd ITS Annual Conference 2018, Ministry of Infrastructure, Transport and Networks (Athens, 23-24 January 2018)   
cp278 “SafetyCube – The European Road Safety Decision Support System”, at the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Highway Safety Performance International Research Subcommittee ANB25(5), (Washington, D.C., 7-11 January 2018)   
cp277 “Developing a Global Road Safety Model”, at the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, Safety Data, Analysis and Evaluation Committee (ANB20), (Washington, D.C., 7-11 January 2018)   
cp276 “Establishment of the African Road Safety Observatory”, at the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, International Cooperation Committee (A0010), (Washington, D.C., 7-11 January 2018)   
cp275 “Developing a Global Road Safety Model”, at the Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting, (Washington, D.C., 7-11 January 2018)   
cp274 “Προβλήματα και Λύσεις στο Οδικό Περιβάλλον για την Ασφάλεια των Παιδιών”, στο 3ο Διεπιστημονικό Εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, (Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2018)   
cp273 “Measuring Risk Exposure Worldwide”, at the Road Safety Authority Workshop on Measuring Risk Exposure on Irish Roads, (Dublin, 14 December 2017)   
cp272 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System”, at the Annual Polis Conference, (Brussels, Belgium, 6-7 December 2017)   
cp271 “Road Safety Training for Professional Drivers: Worldwide Practices”, at the International Conference on Traffic Safety: “The Impact of Education and Training on Traffic Behaviour”, (Abu Dhabi, UAE, 1-2 November 2017)   
cp270 “Data Capturing and Management Challenges in Africa”, at the 5th Africa Road Safety 2017 Event (Cape Town, 23-24 October 2017)   
cp269 “Establishment of the African Road Safety Observatory”, at the 5th Africa Road Safety 2017 Event (Cape Town, 23-24 October 2017)   
cp268 “SaferAfrica – Innovating dialogue and problems appraisal for a safer Africa”, at the 25th IRTAD Meeting (Marrakesh-Morocco, 13 October 2017)   
cp267 “SafeFITS – A Global Road Safety Model For Future Inland Transport Systems”, at the 25th IRTAD Meeting (Marrakesh-Morocco, 13 October 2017)   
cp266 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System”, at the 25th IRTAD Meeting (Marrakesh-Morocco, 13 October 2017)   
cp265 “SaferAfrica – Innovating dialogue and problems appraisal for a safer Africa”, at the EuroMed Workshop (Marrakesh-Morocco, 12 October 2017)   
cp264 “An assessment of the effectiveness of formal tools to address road network deficiencies”, at the IRTAD Conference (Marrakesh-Morocco, 11-12 October 2017)   
cp263 “SafetyCube – The European Road Safety Decision Support System”, at the IRTAD Conference (Marrakesh-Morocco, 11-12 October 2017)   
cp262 “Current and future challenges of the European Road Safety Observatory”, at the 6th IRTAD Conference (Marrakesh-Morocco, 10-12 October 2017)   
cp261 “An Overview of Road Safety Statistics in Africa”, at the 6th IRTAD Conference (Marrakesh-Morocco, 10-12 October 2017)   
cp260 “A Critical Review of International Road Safety Databases”, at the 6th IRTAD Conference (Marrakesh-Morocco, 10-12 October 2017)   
cp259 “Pan-African Road Safety Knowledge and Data Centre”, at the 6th IRTAD Conference, SaferAfrica Workshop (Marrakesh-Morocco, 11 October 2017)   
cp258 “Greek Road Safety Statistics – Best Practices”, at the UNECE Workshop “How to achieve Transport- and Trade-related SDGs”, (Podgorica-Montenegro, 11-12 October 2017)   
cp257 “SafetyCube – the European Road Safety Decision Support System”, at the Decision Support System Launch Event (Brussels, 5 October 2017)   
cp256 “Developing a Global Road Safety Model”, at the 5th International Symposium on Transport Safety (Tongji University, Shanghai, 25-26 September 2017)   
cp255 “Traffic and safety data analysis: from correlation to causation and policy support” at the Loughborough University School of Architecture, Building & Civil Engineering (Loughborough, 21 September 2017)   
cp254 “A Global Road Safety Model For Future Inland Transport Systems” at the Working Party on Road Traffic Safety, United Nations, Economic Committee for Europe (Geneva, 19 September 2017)   
cp253 “A Global Road Safety Model For Future Inland Transport Systems” at the SafeFITS Roundtable Meeting,organised by the United Nations – Economic Commission for Europe (Palais des Nations, Geneva, 30 June 2017)   
cp252 “Exploiting Data for Road Safety Decision Making” at the TSR Roundtable “New Trends and Opportunities in Road Safety” (Atlanta, USA, 19 June 2017)   
cp251 “Problems and solutions for youth’s road safety in Greece and Europe” at the YEARS Event Greece “Young Europeans Acting for Road Safety” (Athens, 12 June 2017)   
cp250 “Countermeasures to reduce road accidents” at the International Workshop “Promotion of Road Safety Culture” (Herakleio, 29 May 2017)   
cp249 “The SafeCulture project –Results on safety culture in professional transport in Greece” at the International Workshop “Promotion of Road Safety Culture” (Herakleio, 29 May 2017)   
cp248 “Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο” στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Οδική Ασφάλεια για τα παιδιά” (Θεσσαλονίκη 19-21 Μαϊου 2017)   
cp247 “Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα” στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Οδική Ασφάλεια για τα παιδιά” (Θεσσαλονίκη 19-21 Μαϊου 2017)   
cp246 “Monitoring Driver Behaviour Through Mobile Phones – OSeven” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp245 “Monitoring behaviour of drivers with cognitive impairments – DriverBrain” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp244 “Monitoring Driver Distraction – Distract” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp243 “Monitoring road safety risk factors and measures – SafetyCube” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp242 “Monitoring behaviour of older road users in Europe – ElderSafe” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp241 “Monitoring road safety attitudes in Europe- ESRA” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp240 “Monitoring road safety culture in Europe -SafeCulture” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp239 “Predicting road accidents with real time data – WeatherSafe” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp238 “Global benchmarking of road safety in cities – IRTADCities” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp237 “The African Road Safety Observatory – SaferAfrica” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp236 “The CEDR Road Safety APM and CMF Repository – PRACT” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp235 “The European Road Safety Decision Support System – SafetyCube” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp234 “The European Road Safety Observatory –ERSO+” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp233 “The NTUA Road Safety Observatory – NRSO” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)   
cp232 “Road Safety Investments and Interventions in South East Europe” at the 13th PRI World Congress & Exhibition on “Road Governance & Its Impact on Roads Safety: Achieving UN Decade of Action’s Road Safety Targets” (Tunis, Tunisia 3-7 May 2017)   
cp231 “Safer City Streets – Methodological Framework” at the 1st Meeting of the Safer City Streets Network (Paris, 20-21 April 2017)   
cp230 “Infrastructure risks and measures at the SafetyCube project – Safety CaUsation, Benefits and Efficiency” at the 24th IRTAD Meeting (Paris, 18-20 April 2017)   
cp229 “Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού” στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών, (Αθήνα, 10-12 Μαρτίου 2017)   
cp228 “Development of Sustainable Urban Mobility Plans in University Campuses in MED countries” at the 1st European Conference on Sustainable Mobility at Universities (Barcelona, 8-10 March 2017)   
cp227 “L’Observatoire de Sécurité Routière SaferAfrica” at the Atelier sur les donnees de securite routiere, Banque Mondiale / IRTAD (Marrakech, February 2017)   
cp226 “Quelles données de sécurité routière pour quels usages? Les acteurs” at the Atelier sur les donnees de securite routiere, Banque Mondiale / IRTAD, (Marrakech, February 2017)   
cp225 “Drivers with AD and MCI: The predictive value of neurological and neuropsychological measures” at the 10th Panhellenic Conference on Alzheimer’s Disease and 2nd Mediterranean Conference on Neurogenerative Diseases (Thessaloniki, February 2017)   
cp224 “Transportation Choices in Sustainable Urban Mobility Plans” at the Development of Sustainable Urban Mobility Plans, Ministry of Infrastructure and Transport and JASPERS (Athens, January 2017)   
cp223 “Roadside and Median Deficiencies within the SafetyCube Road Safety Decision Support System” at the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board (Washington D.C., January 2017)   
cp222 “Developing the European Road Safety Support System within the SafetyCube project” at the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board (Washington D.C., January 2017)   
cp221 “SaferAfrica: Innovating Dialogue and Problems Appraisal for a Safer Africa” at the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board (Washington D.C., January 2017)   
cp220 “The role of driving instructors on mixed traffic of autonomous and not-autonomous vehicles” at the 2nd Interdisciplinary Road Safety Conference (Athens, January 2017)   
cp219 “Autonomous vehicles safety challenges” at the 2nd Interdisciplinary Road Safety Conference (Athens, January 2017)   
cp218 “The world is changing; are the Transportation Engineers changing?” at the “40 years HITE” Event (Athens, December 2016)   
cp217 “Intelligent Transportation Systems supporting older drivers: Review and Future directions” at the 2nd ITS Annual Conference 2016, Ministry of Infrastructure, Transport and Networks (Athens, December 2016)   
cp216 “Basic Aspects of Road Safety in Africa – Short Questionnaire” at the Word Bank/IRTAD/UNECE Road Safety in Africa Workshop (Nairobi, December 2016)   
cp215 “The SaferAfrica Road Safety Observatory” at the Word Bank/IRTAD/UNECE Road Safety in Africa Workshop (Nairobi, December 2016)   
cp214 “Africa Road Safety Workshop: Safety Performance Indicators” at the Word Bank/IRTAD/UNECE Road Safety in Africa Workshop (Nairobi, December 2016)   
cp213 “Best Practices for Efficient Traffic Safety Law Enforcement Programs” at the 3rd International Congress “Traffic Enforcement: Challenges & Perspectives” (Abu Dhabi, November 2016)   
cp212 “The driving behaviour of patients with Mild Cognitive Impairment or Dementia” at the Therapeutic Alliance, Athens Medical Society (Athens, October 2016)   
cp211 “Design of the European Road Safety Decision Support System” at the 23nd meeting of the international traffic safety data and analysis group (Rome, 13 October 2016)   
cp210 “Road safety knowledge and data in Africa” at the IRTAD-SaferAfrica Joint Workshop (Rome, 12 October 2016)   
cp209 “Driving performance and MCI: The influence of neuropsychiatric symptoms”, at the 16th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology & 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (Athens, 6-8 October 2016) (Award for best Poster Presentation)   
cp208 “Relationship of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer’s disease (AD) and driving behavior”, at the 16th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology & 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (Athens, 6-8 October 2016)   
cp207 “Incidental and intentional memory performance in depression and amnestic mild cognitive impairment”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)   
cp206 “Self-awareness of cognitive and driving abilities in patients with Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s disease and healthy elderly”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)   
cp205 “The driving simulator as a valid measure of driving behavior”, at the Society of Applied Neuroscience Conference (SAN), (Corfu, 6-9 October 2016)   
cp204 “Design of the European Road Safety Decision Support System” at the SafetyCube Workshop (Brussels, 27 September 2016)   
cp203 “Willingness to pay for innovative vehicle insurance schemes” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp202 “Correlation of road safety performance with social and economic indicators in the European Union” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp201 “Exploring the difference of traffic parameters by severity level and accident type in urban areas” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp200 “Developing the European Road Safety Decision Support System” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp199 “Exploration of accident probability of drivers with brain pathologies” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp198 “Comparative analysis of road accidents by gender in Europe” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp197 “Characteristics of road accidents with youngsters in Europe” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)   
cp196 “Alcohol Interlocks & Building Capacity for Automated Solutions” at the 15th international alcohol interlock symposium, (Brussels, 13-15 September 2016)   
cp195 “Road Safety Investments and Interventions in South East Europe” at the Benchmarking Albania towards EU Road Safety Conference (Tirana, 6 July 2016).   
cp194 “ESRA Thematic report – Speeding” at the ESRA Conference on European road users’ safety attitudes (Brussels, 20 June 2016).   
cp193 “Star rating driver safety behavior by the use of smart technologies” at the Together for Road Safety RoundTable ‘Use of technology and its impact on road safety’ (New York, 14 June 2016).   
cp192 PRACT Predicting Road ACcidents – a Transferable methodology across Europe: Project Results for Practitioners I: Repository   
cp191 “PRACT Predicting Road ACcidents – a Transferable methodology across Europe APM/CMF review and Questionnaire” at the international workshop for Predicting Road ACcidents with a Transferable methodology across Europe, University of Florence (Manchester, 3 June 2016).   
cp190 “Road Safety Culture in Greece and worldwide”, at the Institute of Transport Economics (TØI) (Oslo, 2 June 2016)   
cp189 “Deviant driving measures and variability in Parkinson’s disease patients and healthy controls in simulated driving”, at the 2nd congress of the European Academy of Neurology (Kopenhagen, 28-31 May 2016).   
cp188 “Deviant driving measures of healthy controls, MCI and AD patients in simulated driving”, at the 2nd congress of the European Academy of Neurology (Kopenhagen, 28-31 May 2016).   
cp187 “Incidental vs intentional memory in patients with Parkinson’s Disease (PD)”, at the 2nd congress of the European Academy of Neurology (Kopenhagen, 28-31 May 2016).   
cp186 “Driving performance in the frontotemporal dementia spectrum”, at the 2nd congress of the European Academy of Neurology (Kopenhagen, 28-31 May 2016).   
cp185 “Mobility tests as a predictor of driving behavior of patients with Parkinson’s disease”, at the 42nd Panhellenic Medical Conference, organised by the Medical Society of Athens (Athens, 11-14 May 2016) (best applied research award).   
cp184 “Παρακολουθώντας πολιτικές και επιδόσεις οδικής ασφάλειας” στο διεθνές συνέδριο για την αξιοπιστία των σταστιστικών και των βάσεων δεδομένων στην καταγραφή των δεικτών επίδοσης οδικής ασφάλειας, που οργάνωσε η Prevention Routiere Internationale (Τύνιδα, 6-7 Μαΐου 2016).   
cp183 “Road accident charasteristics and countermeasures”, at the workshop for driving and traffic behavior instructors – the primal sector for road safety, organized by the Panellenic Federation of Driving Instructors (Athens, 23 April 2016).   
cp182 “Socioeconomic status and traffic safety of pre-school children: a study in Athens”, in the 6th European Transport Research Arena Conference 2016 organised by the European Commission, the (Warsaw, 18-21 April 2016).   
cp181 “Methodological approach for the development of the “IRTAD and the Cities” network and database” in the 22nd Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) organised by the International Transport Forum (ITF) (Paris, 4-5 April 2016).   
cp180 “Συνδυασμένα συστήματα μεταφορών στον τουρισμό” στo Συνέδρο για έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού που οργάνωσε η Περιφέρεια Ηπέιρου (Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016).   
cp179 “Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της” στην Ημερίδα για την οδική ασφάλεια και τον τουρισμό που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Περιφερειολόγων και η Make Safe Roads Hellas (Βραχάτι, 19 Μαρτίου 2016).   
cp178 “Mild Cognitive Impairment: The role of in-vehicle distraction in driving behavior”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy, (Athens, 9-12 March, 2016)   
cp177 “Self-assessment of driving performance in patients with Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD)”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens, 9-12 March, 2016)   
cp176 “Mini Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment: which is the best predictor of Driving Ability?”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens 9-12 March 2016)   
cp175 “Association between motor ability tasks and driving parameters in healthy, patients with mild cognitive impairment (MCI) and mild Alzheimer’s disease (AD)”, at the 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (Athens, 9-12 March 2016)
cp174 “Ευφυή συστήματα μταφορών και μαζικά δεδομένα για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και της ασφάλειας του οδηγού” στη Διημερίδα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και τις εξελίξεις στην Ελλάδα που οργάνωσε η ITS Hellas (Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015).   
cp173 “Αναπτύσοντας αποτελεσματικά προγράμματα επιτήρησης οδικής ασφάλειας σε γρήγορα αναπτυσόμενα κράτη” στο 24ο διεθνές συνέδριο για την ιατρική της κυκλοφορίας, που οργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός για την Ιατρική της Κυκλοφορίας (Ντόχα, 16-18 Νοεμβρίου 2015).   
cp172 “Διαχείριση της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών” στο διεθνές συνέδριο για τις οδικές συγκρούσεις, τραυματισμούς και αποκατάσταση, που οργάνωσαν το ΤΕΙ Κρήτης και η ιατρική Σχολή του Ανόβερου (Ηράκλειο, 22-23 Οκτωβρίου 2015).   
cp171 “SafetyCube – Safety CaUsation, Benefits and Efficiency” at the stakeholders’ consultation workshop for road safety decision support in Europe organised by Chalmers University (Ljubljana, 14 October 2015).   
cp170 “Bicycle Traffic Rules in OECD countries” in the 21st Meeting of the International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) organised by the International Transport Forum (ITF) (Ljubljana, 12-13 October 2015).   
cp169 “Κανόνες κυκλοφορίας ποδηλάτων στα κράτη του ΟΟΣΑ” στην 21η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Λουμπλιάνα, 12-13 Οκτωβρίου 2015).   
cp168 “Road safety in urban mobility policies” in the international conference on green accessible intelligent transport – Turkey – EU partnership for sustainable transportation, organized by the European Commission and the Turkish Ministry of Transport (Istanbul, 8-9 October 2015).   
cp167 “Εκτελεστικές λειτουργίες και επιδόσεις οδηγών με ήπια νοητική έκπτωση σε αστικές συνθήκες υψηλής κυκλοφορίας” στην περιφερειακή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανισμών Νευρολογικών Επιστημών (FENS) (Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2015).   
cp166 “Ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας στην πολιτική αστικής κινητικότητας” στην επιστημονική μερίδα για τη στάθμευση υπό περιορισμούς: χωροθέτηση, προσομοίωση και διαδικασία απόφασης, που οργάνωσε το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΜΠ (Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015).   
cp165 “How drivers with brain pathologies deal with in-vehicle distraction, what are their emotions and driving habits: a questionnaire assessment” στο 1ο διεθνές συνέδριο για τις μεταφορές και την υγεία – αλλάζοντας τις προοπτικές που οργανώθηκε από το University College London και το Transportation Public Health Link (Λονδίνο, 6-8 Ιουλίου 2015).   
cp164 “How cell phone use affects reaction time of older drivers” στο 1ο διεθνές συνέδριο για τις μεταφορές και την υγεία – αλλάζοντας τις προοπτικές που οργανώθηκε από το University College London και το Transportation Public Health Link (Λονδίνο, 6-8 Ιουλίου 2015).   
cp163 “How drivers with brain pathologies deal with in-vehicle distraction, what are their emotions and driving habits: a questionnaire assessment” στο 1ο διεθνές συνέδριο για τις μεταφορές και την υγεία – αλλάζοντας τις προοπτικές που οργανώθηκε από το University College London και το Transportation Public Health Link (Λονδίνο, 6-8 Ιουλίου 2015).   
cp162 “Λάθη οδηγών, ατυχήματα και η πρόγνωσή τους σε ασθενείς με νοητικές διαταραχές” στο συνέδριο για τις νοητικές λειτουργίες τη συμπεριφορά και την οδήγηση που οργανώθηκε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ και τους Τομείς Νευρολογίας και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015).   
cp161 “Self-assessment of change in driving in relation to current driving performance on a driving simulator in patients with various neurological conditions” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).   
cp160 “Self-awareness of performance in cognitive testing: differences between healthy elderly and patients with Parkinson’s disease (PD)” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).   
cp159 “Cerebral diseases and distractibility while driving” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).   
cp158 “Assessment of driving performance of drivers with cognitive impairments: which are the critical measures?” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).   
cp157 “Accident risk of drivers with cognitive impairments” στο 1ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Βερολίνο, 20-24 Ιουνίου 2015).   
cp156 “Διαχείριση της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών” στην ημερίδα για την αναβάθμιση της ασφάλειας οδικών μεταφορών μέσω βελτίωσης της συμπεριφοράς χρηστών σηράγγων με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης που οργάνωσε το ΕΜΠ και η Sieben (Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015).   
cp155 “Βάδιση σε ευθεία γραμμή ως προγνωστικός δείκτης της ικανότητας οδήγησης σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον” στο 27ο πανελλήνιο συνέδριο ελλήνων νευρολόγων που οργάνωσε η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015).   
cp154 “Αυτοεπίγνωση νοητικής επίδοσης: διάφορες μεταξύ υγιών ηλικιωμένων και ασθενών με ηπία νοητική διαταραχή (ΗΝΔ)” στο 27ο πανελλήνιο συνέδριο ελλήνων νευρολόγων που οργάνωσε η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015).   
cp153 “Σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και οδηγικής ικανότητας σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή” στο 27ο πανελλήνιο συνέδριο ελλήνων νευρολόγων που οργάνωσε η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015).   
cp152 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλικιωμένων χρηστών της οδού” στην ημερίδα διαβούλευσης για τους κινδύνους των ηλικιωμένων στην οδική κυκλοφορία, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Hasselt και η Οδική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015).   
cp151 “Νευροψυχολογικοί παράγοντες στην οδήγηση με και χωρίς περισπασμό” στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, που οργάνωσε η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (Λευκωσία, 27-31 Μαΐου, 2015).   
cp150 “Monitoring Road Safety Policies and Performance” στο 1ο συνέδριο οδικής ασφάλειας του προγράμματος της περιοχής του Δούναβη που οργάνωσε το πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή του Δούναβη (Λιουμπλιάνα, 20 Μαΐου 2015).   
cp149 “Monitoring Road Safety Policies and Performance” στο περιφεριακό συνέδριο οδικής ασφάλειας που οργάνωσε η Αποστολή OSCE στο Κόσοβο (Πρίστινα, 29 Απριλίου 2015).   
cp148 “Βάδιση σε ευθεία γραμμή ως προγνωστικός δείκτης της ικανότητας οδήγησης σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον” στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών & 1ο μεσογειακό συνέδριο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2015).   
cp147 “Σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οδηγικής συμπεριφοράς σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ)” στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών & 1ο μεσογειακό συνέδριο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2015).   
cp146 “Star rating driver traffic and safety behaviour through OBD and smartphone data collection” στο διεθνές συμπόσιο για τα μέτρα και τους δείκτες συμπεριφοράς οδικής ασφάλειας που οργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας του Βελγίου (Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015).   
cp145 “Motorway driving performance in healthy controls, MCI, and AD patients: Preliminary results from a driving simulation experiment” στο 67ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Νευρολογίας (Ουάσινγκτων, 18-25 Απριλίου 2015).   
cp144 “Motor abilities and driving performance in Parkinson’s disease (PD)” στο 67ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Νευρολογίας (Ουάσινγκτων, 18-25 Απριλίου 2015).   
cp143 “City and rural driving performance in healthy controls, MCI, and AD patients: Preliminary results from a driving simulation experiment with the use of distraction” στο 67ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Νευρολογίας (Ουάσινγκτων, 18-25 Απριλίου 2015).   
cp142 “Απασχόληση των Συγκοινωνιολόγων στον Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο” στην ημερίδα για τις προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων που οργάνωσε o Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015).   
cp141 “Βελτιωμένη ασφάλεια των Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων” στο διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων δικύκλων της 70ης συνεδρίασης της Επιτροπής για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας, που οργάνωσε η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (Γενεύη, 23 Μαρτίου 2015).   
cp140 “Ανάλυση δεδομένων ατυχημάτων: από τη συσχέτιση στην αιτιότητα και στην υποστήριξη της πολιτικής” στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε o Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (Αθήνα, 12-13 Μαρτίου 2015).   
cp139 “Διαχείριση της ασφάλειας της οδικής υποδομής” στο διεθνές συνέδριο για τις σύγχρονες εξελίξεις στον εξοπλισμό ασφάλειας της οδικής υποδομής, που οργάνωσε η Οδική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 12-13 Φεβρουαρίου 2015).   
cp138 “Ανάλυση δεδομένων κυκλοφορίας και ασφάλειας: από τη συσχέτιση στην αιτιότητα και την υποστήριξη της πολιτικής” στο Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Μεταφορών του πανεπιστημίου του Μαίρυλαντ (Μαίρυλαντ, 15 Ιανουαρίου 2015).   
cp137 “Διαχείριση της ασφάλειας της οδικής υποδομής” στο 94ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσιγκτων, 11-15 Ιανουαρίου 2015).   
cp136 “Μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και ερευνητικές λύσεις για την ασφάλεια στις μεταφορές στην Ευρώπη” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ασφάλεια στις μεταφορές: που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιταλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γένοβα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014).   
cp135 “Προτάσεις για επενδύσεις και επεμβάσεις για την ασφάλεια της οδικής υποδομής στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο οδικής ασφάλειας που οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) (Μπρέσκια, 21 Νοεμβρίου 2014).   
cp134 “Οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στην ημερίδα για την ασφάλεια της οδικής υποδομής που οργάνωσε η Make Roads Safe Hellas (Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014).   
cp133 “Διαφορικά πρότυπα προσομοίωσης οδήγησης ανάμεσα στα μέλη κοινότητας ενηλίκων υγιών και με ήπια νευρολογική έκπτωση σε συνθήκες απόσπασης προσοχής” στο 34ο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ακαδημίας Νευροψυχολογίας των ΗΠΑ (Φατζάρντο, Πουέρτο Ρίκο, 12-15 Νοεμβρίου 2014).   
cp132 “Νευρογνωστικές συσχετίσεις της συμπεριφοράς του οδηγού” στο 34ο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ακαδημίας Νευροψυχολογίας των ΗΠΑ (Φατζάρντο, Πουέρτο Ρίκο, 12-15 Νοεμβρίου 2014).   
cp131 “Ανασκόπηση της επιρροής των καιρικών και κυκλοφοριακών συνθηκών στην οδική ασφάλεια” στην 19η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Κολωνία, 7-8 Νοεμβρίου 2014).   
cp130 “Rosee – Οδική ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: τελικές προτάσεις για επενδύσεις και επεμβάσεις” στην 19η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Κολωνία, 7-8 Νοεμβρίου 2014).   
cp129 “Αποτελεσματικότητα μέτρων ασφάλειας παραπλεύρως της οδού” στην Ευρωπαϊκή ημερίδα για τον σχεδιασμό του παρόδιου χώρου που οργάνωσαν η Οδική Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERF) και η Επιτροπή του Transportation Research Board (Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014).   
cp128 “Ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας στην πολιτική αστικής κινητικότητας” στο διεθνές συνέδριο για τις υγιείς πόλεις που οργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Αθήνα, 22-25 Οκτωβρίου 2014).   
cp127 “Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα” στο σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης που οργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Κίνηση Πολιτών (Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014).   
cp126 “Διαχείριση οδικής ασφάλειας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στο περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξης δυναμικού οδικής ασφάλειας που οργάνωσαν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σερβίας (Βελιγράδι, 15-16 Οκτωβρίου 2014).   
cp125 “Διαχείριση οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” στο περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξης δυναμικού οδικής ασφάλειας που οργάνωσαν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σερβίας (Βελιγράδι, 15-16 Οκτωβρίου 2014).   
cp124 “Διερεύνηση της ικανότητας των νευρολογικών νευροψυχολογικών ελέγχων να προβλέπουν την οδηγική συμπεριφορά ατόμων με ήπια νοητική έκπτωση” στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Νευρολογικής Εταιρείας (Βαλτιμόρη, 12-14 Οκτωβρίου 2014).   
cp123 “Αντισταθμιστικές στρατηγικές ταχύτητας στην οδηγική συμπεριφορά ασθενών με MCI, AD και PD: αρχικά αποτελέσματα από ένα μεγάλο πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης με απόσπαση προσοχής” στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Νευρολογικής Εταιρείας (Βαλτιμόρη, 12-14 Οκτωβρίου 2014).   
cp122 “Προτάσεις για επενδύσεις και επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στην Ημερίδα για την οδική ασφάλεια που οργάνωσε ο Τομέας μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014).   
cp121 “Δείκτες ταχύτητας και ατυχημάτων σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή: πρώτα αποτελέσματα από ένα μεγάλο πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης” στο 2ο διεθνές συνέδριο αλτσχάιμερ και άνοιας που οργάνωσαν τα επιστημοινά περιοδικά Alzheimer’s Disease and Parkinson και Neurological Disorders (Βαλένθια, 23-25 Σεπτεμβρίου 2014).   
cp120 “Προτάσεις για επενδύσεις και επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για την οδική ασφάλεια: χάρτες επικινδυνότητας, υποδομή και συμπεριφορά, που οργάνωσαν η Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβενίας και η Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) (Λιουμπλιάνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014).   
cp119 “Σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις της Οδηγίας 2008/96/EC” στo συνέδριο διαβούλευσης για τη διαχείριση της ασφάλειας της οδικής υποδομής (Οδηγίας 2008/96/EC), που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2014).   
cp118 “Χρόνος αντίδρασης στα συμβάντα ως συνάρτηση της ηλικίας και της νευρολογικής πάθησης: αρχικά ευρήματα από ένα μεγάλο πείραμα σε προσμοιωτή οδήγησης” στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογίας που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Ενώσεων και η Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ένωση  (Κωνσταντινούπολη, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014).   
cp117 “Πρόβλεψη των επιδόσεων οδηγών με Parkinson: αρχικά ευρήματα για τον ρόλο της δοκιμασίας Comprehensive Trail Making”, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογίας που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Ενώσεων και η Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ένωση (Κωνσταντινούπολη, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014).   
cp116 “Πρόβλεψη των επιδόσεων οδηγών με ήπια νοητική διαταραχή: αρχικά αποτελέσματα”, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογίας που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Ενώσεων και η Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ένωση (Κωνσταντινούπολη, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014).   
cp115 “Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους” στην ημερίδα: μαζί είμαστε οδική ασφάλεια, που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”. (Αθήνα, 28 Μαΐου 2014).   
cp114 “Ευρωπαϊκές προοπτικές για αξιόπιστoυς δείκτες μεταβολής ατυχημάτων”, στο πανευρωπαϊκό συνέδριο Transport Research Arena 2014 που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το IFSTTAR, το CEDR, το ERTRAC και το ERRAC (Παρίσι, 14-17 Απριλίου 2014).   
cp113 “Ασφάλεια των μεταφορών στην Ευρώπη – μία διατροπική προσέγγιση” στο πανευρωπαϊκό συνέδριο Transport Research Arena 2014 που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το IFSTTAR, το CEDR, το ERTRAC και το ERRAC (Παρίσι, 14-17 Απριλίου 2014).   
cp112 “Οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – η διακρατική έκθεση ROSEE” στην ημερίδα διακρατικής συνεργασίας για την οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μεταφορών της Ουγγαρίας (Βουδαπέστη, 9 Απριλίου 2014).   
cp111 “Rosee – Οδική ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” στην 17η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 24-25 Μαρτίου 2014).   
cp110 “Διερεύνηση της επιρροής στην οδική ασφάλεια της αύξησης του ορίου ταχύτητας στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους” στην 17η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 24-25 Μαρτίου 2014).   
cp109 “Παρακολουθώντας τις πολιτικές και τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας” στην ημερίδα για τους δείκτες απόδοσης οδικής ασφάλειας με τίτλο η οδική ασφάλεια της Ελλάδας σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, που οργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” και το Ινστιτούτο Μεταφορών. (Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014).   
cp108 “Ευρωπαϊκές προβλέψεις οδικής ασφάλειας” στο 93ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 12-16 Ιανουαρίου 2014).   
cp107 “Συσχέτιση οδικής ασφάλειας με τους οικονομικούς δείκτες” στο 93ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 12-16 Ιανουαρίου 2014).   
cp106 “Διαχείριση ταχυτήτων” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια, που οργάνωσαν ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”, το Επιμελητήριο Χανίων και ο Δήμος Χανίων (Χανιά, 18 Νοεμβρίου 2013).   
cp105 “Επιτήρηση οδικής ασφάλειας” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια, που οργάνωσαν ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”, το Επιμελητήριο Χανίων και ο Δήμος Χανίων (Χανιά, 18 Νοεμβρίου 2013).   
cp104 “Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια, που οργάνωσαν ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”, το Επιμελητήριο Χανίων και ο Δήμος Χανίων(Χανιά, 18 Νοεμβρίου 2013).   
cp103 “Βελτιώνοντας τις προβλέψεις των νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην εποχή της κρίσης με τη χρήση μοντέλων πινάκων χρονοσειρών” στο 5ο διεθνές συνέδριο IRTAD για καλύτερα δεδομένα ασφάλειας για καλύτερα αποτελέσματα οδικής ασφάλειας που οργάνωσαν το ITF/IRTAD και το OISEVI (Μπουένος Άιρες, 13-14 Νοεμβρίου 2013).   
cp102 “Σύγχρονες τάσεις στην οδική ασφάλεια στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη” στην 20η συνάντηση για τη μείωση των θυμάτων των οδικών ατυημάτων σε αστικές περιοχές, που οργάνωσαν η Λέσχη Αυτοκινήτου της Καταλονίας, η Ένωση Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων και η Κυβέρνηση της Καταλονίας, (Barcelona, 14 November 2013).   
cp101 “ROSEE – Μία πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας για τη βελτίωση της υποδομής και της συμπεριφοράς στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για ασφαλείς υποδομές μεταφορών, που οργάνωσε η AF-CityPlan (Πράγα, 11 Νοεμβρίου 2013).   
cp100 “Συμπεριφορά – Διαχείριση ταχυτήτων – Ευάλωτοι χρήστες της οδού” στο διεθνές συνέδριο για τη δέσμευση των εμπλεκόμενων στην οδική ασφάλεια στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σλοβενίας και η Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβενίας (Λιουμπλιάνα, 7 Νοεμβρίου 2013).   
cp99 “Αναλύσεις πολιτικών και δεδομένων οδικής ασφάλειας στα κράτη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης” στο διεθνές συνέδριο για τη δέσμευση των εμπλεκόμενων στην οδική ασφάλεια στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, η Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Σλοβενίας και η Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβενίας (Λιουμπλιάνα, 7 Νοεμβρίου 2013).   
cp98 “Αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης στους ηλικιωμένους: μεθοδολογικά ζητήματα” στο 8ο διεθνές συνέδριο για την αγγειακή άνοια που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας (Αθήνα, 17-20 Οκτωβρίου 2013).   
cp97 “Η επιρροή της νευρολογικής κατάστασης στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού σε ένα πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης: αρχικά ευρήματα” στο XXI παγκόσμιο συνέδριο νευρολογίας – νευρολογία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας (Βιέννη, 21-26 Σεπτεμβρίου 2013).   
cp96 “Οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη – συνεισφορά από την Ελληνική Συμβουλευτική Επιτροπή” στην ημερίδα διακρατικής συνεργασίας για την οδική ασφάλεια στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη που οργάνωσε το ΕΜΠ (Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013).   
cp95 “Υποστηρίζοντας τους γηραιότερους στην ασφαλή οδήγηση” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).   
cp94 “Συγκριτική ανάλυση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).   
cp93 “Ένα πείραμα ευρείας κλίμακας σε προσομοιωτή οδήγησης για την απόσπαση προσοχής των ηλικιωμένων οδηγών” στο διεθνές συνέδριο για την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια σε μία κοινωνία που γηράσκει που οργανώθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (KFV) (Βιέννη, 19-20 Ιουνίου 2013).   
cp92 “Νευροψυχολογικές παράμετροι που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής του οδηγού σε ένα πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης: μεθοδολογία και αρχικά ευρήματα” στο 33ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Ένωσης (Βαρκελώνη, 8-11 Ιουνίου 2013).   
cp91 “Εργαλεία αξιολόγησης οδικής ασφάλειας” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη που οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) στο πλαίσιο της Έκθεσης Μεταφορών και Εφοδιαστικής του Μονάχου (Μόναχο, 4-7 Ιουνίου 2013).   
cp90 “ROSEE – Οδική ασφάλεια στις περιοχές της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης” στην ημερίδα για τα έργα του Προγράμματος Συνεργασίας στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη που οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) στο πλαίσιο της Έκθεσης Μεταφορών και Εφοδιαστικής του Μονάχου (Μόναχο, 4-7 Ιουνίου 2013).   
cp89 “ROSEE – Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας στις περιοχές της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης” στο συνέδριο: σώζοντας ζωές που οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Δυτικής Λομβαρδίας για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική (ALOT) (Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013).   
cp88 “Rosee – Οδική ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” στην 16η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 15 Απριλίου, 2013).   
cp87 “Βελτιώνοντας τα δεδομένα και τις στατιστικές οδικής ασφάλειας: η Ευρωπαϊκή προοπτική” στο συνέδριο White Roads που οργάνωσε η Οδική Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERF) και η Ισπανική Οδική Ομοσπονδία (Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2013).   
cp86 “Οι θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια” στην ημερίδα για την οδική ασφάλεια που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” (Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013).   
cp85 “Οικονομική Κρίση και Οδικά Ατυχήματα” στην ημερίδα για τις μεταφορές σε περιόδους οικονομικής στενότητας που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013).   
cp84 “Σχεδιασμός πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης για την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης και των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού” στο 92ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 13-17 Ιανουαρίου 2013).   
cp83 “Εμπειρίες και μελλοντικές προκλήσεις για αξιόπιστες εκτιμήσεις μέτρων οδικής ασφαλείας στην Ευρώπη” στο 92ο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board (Ουάσινγκτον, 13-17 Ιανουαρίου 2013).   
cp82 “Προτεραιότητες στην έρευνα για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη – προτάσεις από το έργο Dacota” στην ημερίδα για τις προτεραιότητες στην έρευνα για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη που οργανώθηκε από το ερευνητικό έργο PROS (Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2012).   
cp81 “Τα έσοδα από τα διόδια για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας – πιθανή λύση για δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς” στην ημερίδα για δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ευρώπη που οργανώθηκε από τον Δήμο Τάλιν (Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012).   
cp80 “Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη” στο 14ο σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας”, που οργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου (Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2012).   
cp79 “Προβλέψεις αριθμού νεκρών σε οδικά ατυχήματα σε περιόδους ύφεσης” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).   
cp78 “Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης δεδομένων και γνώσεων οδικής ασφάλειας” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).   
cp77 “Συσχέτιση συστημάτων διαχείρισης οδικής ασφάλειας με τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας για τις Πολιτικές και Αποφάσεις που βασίζονται σε Δεδομένα και Γνώση που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο του Loughborough και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2012).   
cp76 “Στάση και συμπεριφορά των άλλων χρηστών της οδού” στο Συνέδριο για την κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας των Μεταφορών και των Δικτύων (IFSTTAR) (Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2012).   
cp75 “Η επιρροή της μεταβολής του ΑΕΠ στον αριθμό των νεκρών σε οδικά ατυχήματα” στη 15η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Άμστερνταμ, 18-19 Οκτωβρίου 2012).   
cp74 “Βέλτιστες πρακτικές για ανταποδοτικές επενδύσεις στην οδική ασφάλεια των υποδομών” στη 15η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Άμστερνταμ, 18-19 Οκτωβρίου 2012).   
cp73 “Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας” στην ημερίδα για τις Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής που οργάνωσε ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων και ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης (Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012).   
cp72 “Οδική ασφάλεια και πολιτικές αστικής κινητικότητας” στο συνέδριο για την αστική κινητικότητα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Civitas (Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2012).   
cp71 “Ώρα για ένα νέο σύστημα δεδομένων για τους τραυματίες των οδικών ατυχημάτων” στο έκτο συνέδριο PIN που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) (Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012).   
cp70 “Τεκμηρίωση των αποφάσεων στην Oδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη” στην ημερίδα για τις πρωτοβουλίες και δράσεις για την οδική ασφάλεια σε περίοδο κρίσης που οργάνωσε το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΠΟΑ-ΤΕΕ) (Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012).   
cp69 “Oδήγηση μοτοσικλέτας υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών”, στο Συνέδριο για την Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας των Μεταφορών και των Δικτύων (IFSTTAR) (Βερσαλλίες, 30-31 Μαΐου 2012).   
cp68 “Η στάση και η συμπεριφορά των πεζών στην Ευρώπη”, στο Συνέδριο για την Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας των Μεταφορών και των Δικτύων (IFSTTAR) (Βερσαλλίες, 30-31 Μαΐου 2012).   
cp67 “Σχεδιασμός του εθνικού συστήματος αεροδρομίων” στο 2ο Ελληνικό Συνέδριο για τις Αερομεταφορές που οργάνωσε η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Σπάτα, 9-10 Μαΐου 2012).   
cp66 “Consolidating road safety data and knowledge to support decision making in Europe”, στοTransport Research Arena Conference 2012 που οργάνωσε η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, το CEDR, το ERTRAC και το ERRAC (Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2012).   
cp65 “Road Safety Choices and Evidence Based Decision Making”, στοTransport Research Arena Conference 2012 που οργάνωσε η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, το CEDR, το ERTRAC και το ERRAC (Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2012).   
cp64 “Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεικτών ασφάλειας για τις πόλεις “, στη συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) για την οδική ασφάλεια στις πόλεις που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 16-18 Απριλίου 2012).   
cp63 “The Effects of Different Types of Driver Distractions: Findings from the EU” in the International Conference on Distracted Driving, organised by the Canadian Automobile Association (CAA) and the Traffic Injury Research Foundation (TIRF) (Toronto, 1st March 2012).   
cp62 “Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός στην Αθήνα μετά την κρίση” στην ημερίδα Περιβαλλοντική διάσταση και τεχνολογικές προοπτικές στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Αθήνας που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012).   
cp61 “Towards a global set of injury crash data” at the 91st Annual meeting of the Transportation Research Board (Washington, 24 January 2012).   
cp60 “Powered Two Wheeler critical risk factors: Behaviour – Infrastructure – Weather” in the 2BESAFE Final Event & User Forum (Paris, 14 December 2011).   
cp59 “Απόσπαση της προσοχής στην οδήγηση” ως προσκεκλημένος κύριος ομιλητής στην 13η Ευρωπαϊκή Διάλεξη Ασφάλειας στις Μεταφορές που οργάνωσε το European Transport Safety Council (ETSC) (Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011).   
cp58 “Συλλογή, μεταβίβαση και ανάλυση δεδομένων οδικής ασφάλειας”, στη 12η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2011).   
cp57 “Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” στη 12η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2011).   
cp56 “Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μέτρων Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη” στη διημερίδα για τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές στην οδική ασφάλεια που οργάνωσε η Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Οδική Ασφάλεια (FERSI) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2011).   
cp55 “Η ανάγκη για Μητροπολιτική Διοίκηση του Συγκοινωνιακού Συστήματος στην Αθήνα” στην ημερίδα για τον Μητροπολιτικό Φορέα Συγκοινωνιών της Αθήνας που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011).   
cp54 Απόσπαση προσοχής και Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και διεθνώς”, στο διεθνές συμπόσιο για την Οδική Ασφάλεια – Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές: Μία Νέα Διεπιστημονική Προσέγγιση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010).   
cp53 “Μία στρατηγική οδικής ασφάλειας για την Ελλάδα” στο Διεθνές Συνέδριο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις περιοχές του Εύξεινου Πόντου που οργάνωσε η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN-ECE) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία του Εύξεινου Πόντου (BSEC) (Ιωάννινα, 18-19 Νοεμβρίου 2010).   
cp52 “Αn observatory for Road Safety – a framework for the efficiency assessment of road safety measures” στο διεθνές συνέδριο για τη κατάρτιση των δεσμεύσεων για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη που οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής TAIEX και η Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) (Βρυξέλλες, 12-13 Οκτωβρίου 2010).   
cp51 “Απόσπαση προσοχής και Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και διεθνώς”, στο διεθνές συμπόσιο για την Οδική Ασφάλεια – Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές: Μία Νέα Διεπιστημονική Προσέγγιση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010).   
cp50 “Δράσεις ασφάλειας μοτοσυκλετιστών στην Ελλάδα”, στο διεθνές συνέδριο για ένα Πακέτο Δράσεων για την Ασφαλέστερη Αστική Κυκλοφορία Δικύκλων στην Ευρώπη, που οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Κυκλοφορίας της Ισπανίας (Βαρκελώνη, 12 Μαΐου 2010).   
cp49 “Συλλογή, μεταβίβαση και ανάλυση δεδομένων οδικής ασφάλειας – το έργο Dacota”, στη 10η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (Παρίσι, 12-13 Απριλίου 2010).   
cp48 “Εξελίξεις στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα” στη 10η συνάντηση της Ομάδας Διεθνών Στοιχείων Οδικής Ασφάλειας και Ανάλυσης (IRTAD) που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (Παρίσι, 12-13 Απριλίου 2010).   
cp47 “Η χρήση παιδικού καθίσματος στην Ελλάδα” στην ημερίδα για το Παιδί & Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο – Η Ελληνική Πραγματικότητα – Το Νορβηγικό/Σκανδιναβικό Μοντέλο, που οργάνωσε η Νορβηγική Πρεσβεία στην Ελλάδα (Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2009).   
cp46 “Αποτίμηση μέτρων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” στο διεθνές Συνέδριο για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, που οργάνωσε η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN-ECE) (Χαλκίδα, 25-26 Ιουνίου 2009).   
cp45 “Το πρόγραμμα επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας” στο συνέδριο με τίτλο Aspects d’Athènes: Architecture – Urbanisme – Transports – Societé, που οργάνωσε το Institut Superieur d’Ingénierie et de Gestion de l’Environment και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009).   
cp44 “Η Ανάπτυξη του Μετρό στην Αθήνα” στο διεθνές συνέδριο “The 6th International Rail Forum”, που οργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Σιδηροδρομικών Μεταφορών (IRF) (Μαδρίτη, 11-13 Νοεμβρίου 2008).   
cp43 “Η ανάπτυξη του Μετρό στην Ελλάδα” στην ημερίδα για την ανάπτυξη του Μετρό στην Ελλάδα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Βρυξέλλες, 23 Μαϊου 2008).   
cp42 “Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο οδικής Ασφάλειας για να σώζονται ζωές” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).   
cp41 “Μοντελοποίηση των τάσεων θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).   
cp40 “Διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο – Από τις ανάγκες δεδομένων σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλάισιο” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).   
cp39 “CADaS – Πετυχαίνοντας την ομοιομορφία των στοιείων οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).   
cp38 “Σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις για τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη” στο διεθνές συνέδριο για τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Ρώμη, 16-18 Απριλίου 2008).   
cp37 “Ο ρόλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στον σχεδιασμό της ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος μεταφορών της Αθήνας” στην ημερίδα – δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008).
cp36 “Η Ανάπτυξη του Μετρό” στο 8ο διεθνές συνέδριο και έκθεση για την ανάπτυξη του Real Estate στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Prodexpo, που οργάνωσε η Συμεών Τσομόκος Α.Ε. (Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου 2007).   
cp35 “Βασικές παράμετροι σχεδιασμού ενός σύγχρονου κυκλοφοριακού συστήματος” στο συμπόσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις και επιχειρηματικότητα που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουνίου 2007).
cp34 “Οδική ασφάλεια μηχανοκίνητων δικύκλων” στην ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Ολλανδικό Institute for Road Safety Research (SWOV) (Άμστερνταμ, 1 Ιουνίου 2007).   
cp33 “Από την Προοπτική Διερεύνηση του Τομέα Μεταφορών στο Σχεδιασμό Αειφόρων Λύσεων” στη διημερίδα για τις Ημέρες Αειφορίας 2007 που οργάνωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Γνώσης (Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2007).   
cp32 “Παρουσίαση 2ου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας” στην ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο πλαίσιο της 1ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (Αθήνα, 24 Απριλίου 2007).   
cp31 “Δεξιότητες στον τομέα των μεταφορών” στην ημερίδα “Χτίζοντας τις δεξιότητες του αύριο” που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο (Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007).
cp30 “Ο Ρόλος των Δεικτών Απόδοσης στην εφαρμογή των προγραμμάτων οδικής ασφάλειας” στην ημερίδα για τους δείκτες απόδοσης οδικής ασφάλειας (PIN) που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” (Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006).   
cp29 “Αττικό Μετρό και Ανάπτυξη της Πόλης” στη συζήτηση για τις δημόσιες μεταφορές στην Αθήνα που οργάνωσε το MIT Club of Greece (Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006).   
cp28 “Σύγχρονες τάσεις στα στοιχεία έκθεσης στο κίνδυνο” στο διεθνές συνέδριο για τα στοιχεία οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και την πολιτική ασφάλειας οδών και οχημάτων που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Πράγα, 10-11 Μαΐου 2006).   
cp27 “Στοιχεία οδικών ατυχημάτων της βάσης δεδομένων CARE” στο διεθνές συνέδριο για τα στοιχεία οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και την πολιτική ασφάλειας οδών και οχημάτων που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Πράγα, 10-11 Μαΐου 2006).   
cp26 “Στρατηγικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας” στο 5ο συνέδριο και έκθεση για θέματα ασφάλειας που οργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία (Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2006).   
cp25 “Στοιχεία οδικών ατυχημάτων στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση – μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο” στο διεθνές συνέδριο για τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής ασφάλειας που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) (Βρυξέλλες, 21-22 Φεβρουαρίου 2006).   
cp24 “Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών Ι.Χ. και δικύκλων στην Ελλάδα” στην ενημερωτική συγκέντρωση για θέματα ασφάλισης κλάδου αυτοκινήτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων που οργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006).   
cp23 “Χρήση κατάλληλων μέσων αποτίμησης αποτελεσματικότητας: Αντιμετώπιση των προβλημάτων” στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την οδική ασφάλεια που οργάνωσε το Αυστριακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Βιέννη, 24-25 Ιανουαρίου 2006).   
cp22 “Υφιστάμενες και μελλοντικές δυνατότητες της Βάσης Δεδομένων CARE και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας” στο συνέδριο για την ασφάλεια στην Ευρώπη που οργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης Παιδικού Ατυχήματος (Ερέτρια, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2005).   
cp21 “Δημόσια έργα με σεβασμό στον πολίτη – η περίπτωση του Αττικό Μετρό” στο συνέδριο για τα δημόσια έργα που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Αθήνα, 19 Απριλίου 2005).   
cp20 “Ο Σχεδιασμός του Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά” στην ημερίδα για το Μετρό στον Κορυδαλλό που οργάνωσε ο Δήμος Κορυδαλλού (Κορυδαλλός, 13 Δεκεμβρίου 2004).   
cp19 “Το Αττικό Μετρό πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μύθοι και πραγματικότητα” μετά από πρόσκληση στην ημερίδα για την επόμενη ημέρα των συστημάτων Ολυμπιακών Μετακινήσεων που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004).   
cp18 “Η παράμετρος της διαχείρισης της κυκλοφορίας” στη συνάντηση εργασίας για τη ρύπανση και τις αστικές μεταφορές, που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2003).   
cp17 “Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα, ένας χρόνος μετά την Περιμετρική” μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο για τις σύγχρονες μεταφορές και επικοινωνίες, που οργάνωσε ο Όμιλος Καλοφωλιά και η Εφημερίδα Εξπρές (Πάτρα, 15 Νοεμβρίου 2003).   
cp16 “Ανάλυση στοιχείων οδικών ατυχημάτων νεαρών δικυκλιστών”, στην ημερίδα για το σήμερα και το αύριο της μοτοσυκλέτας, που οργάνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2003).   
cp15 “Προς μία Βιώσιμη Κινητικότητα το 2021” στην ημερίδα για την τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα, που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2003).   
cp14 “Υποψήφια και Νότια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η οπτική των Νότιων κρατών” στην Ευρωπαϊκή ημερίδα για την οδική ασφάλεια και τις προκλήσεις για την Κύπρο, που οργάνωσε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2003).   
cp13 “Στρατηγικές και προτεραιότητες βελτίωσης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας” μετά από πρόσκληση, στην ημερίδα για την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής, που οργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003).   
cp12 “Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στους συγκοινωνιακούς φορείς” μετά από πρόσκληση, στην ημερίδας για τη συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας, που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003).   
cp11 “Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρμογή τους για τη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των συνεπειών τους” μετά από πρόσκληση, στο 1ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο για τα τροχαία ατυχήματα, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση βλαβών που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (Γλυφάδα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2002).   
cp10 “Παράμετροι της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα” μετά από πρόσκληση, στη συνάντηση αποτίμησης ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002).   
cp9 “Νέοι οδηγοί και οδική ασφάλεια – οι ευρωπαϊκές εμπειρίες” στο 3ο σεμινάριο οδικής ασφάλειας “νέοι: όραμα ζωής”, που οργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου (Λευκωσία, 2-3 Νοεμβρίου 2001).   
cp8 “Πρακτικές εφαρμογής τεχνικών μέτρων οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους στο αστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας” και προεδρεία συνεδρίασης στο συνέδριο για τα τροχαία ατυχήματα και τους ευάλωτους χρήστες της οδικής κυκλοφορίας, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ) (Ιωάννινα, 13-15 Οκτωβρίου 2000).   
cp7 “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” στη διεθνή ημερίδα για τα στρατηγικά σχέδια οδικής ασφάλειας, που οργάνωσε ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αθήνα, 7 Ιουλίου 2000).   
cp6 “Η κυκλοφοριακή πραγματικότητα της Αθήνας” στην ημερίδα για τις Προοπτικές Βελτίωσης της Κυκλοφορίας στην Αθήνα – ο ρόλος της Πολιτείας και των Πολιτών, που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Αθήνα, 6 Ιουλίου 2000).   
cp5 “Οδική Ασφάλεια πεζών και δικυκλιστών” στο συμπόσιο για την οδική ασφάλεια και τουρισμός, που οργάνωσε η Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) και η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ) (Πειραιάς, 12 Μαΐου 2000).   
cp4 “Πρακτικές εφαρμογής τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” στη διεθνή ημερίδα για τα τεχνικά μέτρα χαμηλού κόστους και υψηλής ανταποδοτικότητας για ασφαλέστερες οδούς, που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ (Αθήνα, 25 Ιουνίου 1999).   
cp3 “Οι ανάγκες σε δεδομένα σχετικά με τη βάση δεδομένων CARE και τις αναλύσεις χρονοσειρών” στην ημερίδα COST-329 για τα πρότυπα οδικής κυκλοφορίας και ατυχημάτων, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Μεταφορών (Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 1999).   
cp2 “Διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων της τροφοδοσίας των καταστημάτων”, Διεθνής ημερίδα για τη διαχείριση συστημάτων τροφοδοσίας στις πόλεις, Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων και Δίκτυο 70 Ευρωπαϊκών Πόλεων Car Free Cities (Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1999)   
cp1 Επιλογές Ταχύτητας στην Ευρώπη, 7ο διεθνές συνέδριο για την οδική ασφάλεια στις δύο Ηπείρους, Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Οδική Ασφάλεια (FERSI), Transportation Research Board (TRB), Λισσαβώνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 1997.