Έργα – Μελέτες

engineering-01Συμμετοχή σε 143 έργα και μελέτες στον τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Διεθνών Οργανισμών (38) Δημόσιων Οργανισμών και άλλων φορέων στην Ελλάδα (90) και παγκοσμίως (15). Σύμβουλος σε θέματα οδικής ασφάλειας στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1991 – 2002) και Πρόεδρος του ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ, του Κρατικού Οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (2004-2010).

 

Ευρώπη και Διεθνώς

ei53 Πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για την οδική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2023-2025).
ei52 Μελέτη Υποστήριξης της Αξιολόγησης Επιπτώσεων της Αναθεώρησης της Οδηγίας για την καταλληλότητα του οδικού δικτύου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2023).
ei51 Υποστήριξη για την Έναρξη Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την Παγκόσμια Τράπεζα (2023).
ei50 Αξιολόγηση της ασφάλειας της μικροκινητικότητας για το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (2022-2023).
ei49 Επικαιροποίηση τεχνικών εγχειριδίων και γενικών προτύπων για την κατασκευή οδών και γεφυρών – Κώδικας αυτοκινητοδρόμων της Σαουδικής Αραβίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας – Υπουργείο Μεταφορών και Διοικητικών Υπηρεσιών (2022).
ei48 Υποστήριξη της δημιουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (2022-2026).
ei47 “Baseline – Συλλογή βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κυπριακή Δημοκρατία (2022).
ei46 Υποστήριξη της Δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Οδικης Ασφάλειας της Ανατολικής Συνεργασίας, για την Παγκόσμια Τράπεζα (2021).
ei45 Μελέτη Υποστήριξης της Αξιολόγησης Επιπτώσεων της Αναθεώρησης της Οδηγίας για τις Άδειες Οδήγησης (2006/126/EE) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021).
ei44 Κανονισμοί Οδών Σαουδικής Αραβίας (2021).
ei43 Υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών για την UBER (2021).
ei42 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας για το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (2021).
ei41 Υποστήριξη της εκ των υστέρων αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/126/EC περί αδειών οδήγησης.
ei40 Ασφαλείς δρόμοι γύρω από τα σχολεία, στο πλαίσιο του έργου RADAR του προγράμματος Interreg (2020).
ei39 Υποστήριξη Στατιστικών Ασφάλειας στις Μεταφορές της EUROSTAT (2020-).
ei38 Ανταλλαγές Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη (2019-).
ei37 Οδική Ασφάλεια στην εποχή της Μικρο-κινητικότητας (2019).
ei36 Ίδρυση Εργαστηρίου Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (2019).
ei35 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Μηχανικούς Ασφάλειας και Συντήρησης των Εταιρειών λειτουργίας και διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (2019).
ei34 Προκαταρκτική Οικονομική Ανάλυση του Προγράμματος Αναβάθμισης και Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Ελλάδας (2018 – 2019).
ei33 Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας (2018 – 2019).
ei32 Μέτρηση της έκθεσης κινδύνου στις οδούς της Ιρλανδίας (2017-2019).
ei31 Συμπληρωματική Ανάλυση & Επιστημονική Υποστήριξη της Αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για της Διαχείριση Ασφάλειας της Οδικής Υποδομής (2017 – 2018).
ei30 Συντονισμός συλλογής εθνικών δεδομένων για την 4η Παγκόσμια Έκθεση Οδικής Ασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2017).
ei29 Αξιολόγηση επιπτώσεων έργων οδικής ασφάλειας (2017).
ei28 Διαχείριση δεδομένων ασφάλειας των μεταφορών της Eurostat (2017 – 2018).
ei27 SafeFITS – Οδική Ασφάλεια στο Μελλοντικό Σύστημα Μεταφορών (2015).
ei26 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας της οριστικής μελέτης για τη δημιουργία αποκλειστικών λεωφορειολωρίδων και μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις στην πόλη της Γκαμπορόνε (2015 – 2016).
ei25 Ανάπτυξη μιας εφαρμογής ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς για κινητά τηλέφωνα (2015- ).
ei24 Δημιουργία Εγχειριδίου Οδήγησης για τη Μαυριτανία (2012).
ei23 Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2012-2020 (2011-2012).
ei22 Rehabilitation of the former industrial zone of Fiume island in Venice for the Municipality of Fiume, Venice, Italy (2004).
ei21 Συγκριτική μελέτη κανόνων οδικής κυκλοφορίας και αντίστοιχων δράσεων αστυνόμευσης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003).
ei20 Γαλλική κρατική βοήθεια για την αναδιάρθρωση της Εταιρείας Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (2003).
ei19 RID – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς έκδοση 2001 (2001-2002).
ei18 ADR – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, έκδοση 2001 (2001-2002).
ei17 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο (οδήγησε στην παρουσίαση c14) (2001).
ei16 Υποστήριξη της λειτουργίας της βάσης δεδομένων οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη- CARE (2000-2002).
ei15 Ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998).
ei14 Προτεραιότητες και διαθεσιμότητα στοιχείων για την ανάλυση των οδικών ατυχημάτων και της κυκλοφορίας στην Ευρώπη. (οδήγησε στις δημοσιεύσεις pc19 και pc30 και στην παρουσίαση c3) (1998).
ei13 Προδιαγραφές για τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά επιβαίνοντα σε μηχανοκίνητα οχήματα (1998).
ei12 RID – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς έκδοση 1997 (1997).
ei11 ADR – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, τροποποιήσεις 1997 (1997).
ei10 ADR – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, έκδοση 1995 (1995-1997).
ei9 Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διεθνών οργανισμών απέναντι στην ανάπτυξη των υπηρεσιών κατεπειγουσών μεταφορών (1994-1995).
ei8 Ανάπτυξη και διαχείριση των Άμεσων δεικτών οδικής ασφάλειας. (οδήγησε στη δημοσίευση pc16) (1989-2002).
ei7 Eurowho – Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων στην οδική ασφάλεια. (1993).
ei6 Κωδικοποίηση των πρόσθετων πληροφοριών και περιορισμών που αφορούν το δικαίωμα οδήγησης (1991-1992).
ei5 Ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκών Οδών – CARE (1991-1992).
ei4 Ανάπτυξη και διαχείριση της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE, με εξατομικευμένα στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα. (οδήγησε στη δημοσίευση pc31) (1989-2002).
ei3 TEDIS – ηλεκτρονική μεταβίβαση πληροφοριών στο εμπόριο και τις μεταφορές στην Ευρώπη. (οδήγησε στη δημοσίευση pc1) (1988-1989).
ei2 Καθορισμός των ευρωπαϊκών προσανατολισμών των υπηρεσιών τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών στη Γαλλία (οδήγησε στη δημοσίευση pc1) (1988-1989).
ei1 Ηλεκτρονική μεταβίβαση πληροφοριών (EDI) στις εμπορευματικές μεταφορές στη Γαλλία.(οδήγησε στη δημοσίευση pb2) (1988).

Ελλάδα

eg90 Διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής των υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (2023).
eg89 Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κυκλοφορίας και μεταφορών για τη λειτουργία των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός” (2023).
eg88 Διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής των υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα (2021).
eg87 Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Ναυτικό Μουσείο Οδυσσέας στο Παλαιό Φάληρο (2021).
eg86 Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης επιχείρησης NorSafe Academy Hellas
eg85 Διερεύνηση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Χώρου Βιοτεχνίας Μπριτάνιας (2020).
eg84 Εκπαιδευτής Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας (2019).
eg83 Σύστημα βελτιστοποίησης συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων (2019-).
eg82 Κυκλοφοριακή Μελέτη του Λιμένα της Χίου (2018-).
eg81 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων του κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στον Ελαιώνα (2017 – 2018).
eg80 Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων οργανωμένης μεταφοράς των μαθητών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (2017).
eg79 Έρευνα Ικανοποίησης Επιβατών των Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς Αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (2014).
eg78 Εθνική Στρατηγική Λιμένων (2013).
eg77 Υποβοήθηση του Δήμου Άργους-Μυκηνών σε θέματα οδικής μετακίνησης μαθητών (2013-2014).
eg76 Ανάπλαση του Άξονα Αχειροποίητου – Αγίας Σοφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (2012).
eg75 Σχέδιο Ανάπτυξης ΣΕΣ 2013 – 2020 (2012-2013).
eg74 Κυκλοφοριακή μελέτη εγκαταστάσεων BIC-Violex στην Άνοιξη (2011-2012).
eg73 Διερεύνηση επικινδυνότητας διαφημιστικών πινακίδων (2010-2011).
eg72 Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης (2008-2009).
eg71 Ανάπτυξη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πρωτεύουσας (2008-2009).
eg70 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (2008-2009).
eg69 Νέοι Αυτοκινητόδρομοι Αττικής (2008-2009).
eg68 Προσδιορισμός Επικίνδυνων Θέσεων και Aντίστοιχων Βελτιωτικών Επεμβάσεων στο Οδικό Δίκτυο της Αττικής (2007-2008).
eg38-eg67 Αττικό Μετρό Α.Ε – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (2004-2010)
eg37 Αξιολόγηση των συγκοινωνιακών έργων των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου (2003).
eg36 Αξιολόγηση μελετών χαρακτηριστικών επιβατικής κίνησης και μεθοδολογίας κατανομής κομίστρων και ανάπτυξη πλαισίου προτάσεων για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας (2003).
eg35 Συγκοινωνιακή διερεύνηση Λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου (2004).
eg34 Οριστική Μελέτη και μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακής σήμανσης των χερσαίων χώρων περί την Ηετιώνια Ακτή (2003).
eg33 Οριστική Μελέτη και μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακής σήμανσης των χερσαίων χώρων περί τον Λιμένα Αλών (2003).
eg32 Μελέτη ρυθμίσεως ροών πλοίων, οχημάτων, επιβατών και ανακατανομής εξυπηρετήσεων στους Λιμένες Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ‘ΑΘΗΝΑ 2004’ (οδήγησε στη δημοσίευση pb6) (2002-2003).
eg31 Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Λαυρίου (2001-2003).
eg30 Μελέτη αισθητικής ανάπλασης, χωροθέτησης λειτουργιών και γενικής οργάνωσης περιοχής ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. (οδήγησε στη δημοσίευση pj37) (2001-2002).
eg29 Η κυκλοφορία στην Αθήνα και οι προοπτικές βελτίωσης (2000).
eg28 Εκ των προτέρων αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1999-2001).
eg27 Κατάστρωση στρατηγικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού σχεδίου και σχεδίου ανάπτυξης του κεντρικού Λιμένα του Πειραιά. (οδήγησε στη δημοσίευση pc24) (1999-2000).
eg25 Κυκλοφοριακές μελέτες λειτουργίας υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στην Αθήνα (1999).
eg24 Σχέδιο Ανάπτυξης ΣΕΣ 2000 – 2005 (1999-2000).
eg23 Παρακολούθηση και επίβλεψη των μελετών του ολοκληρωμένου συστήματος για την περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας και των μεταφορών στην Αθήνα (1998-2000).
eg22 Οριστική μελέτη της Εγνατίας οδού τμήματος 14.1.1. και των παραπλεύρων οδών (1998-2000).
eg21 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας, σταθμοί διοδίων (1997-1998).
eg20 Μελέτη σκοπιμότητας και αναγνωριστικές μελέτες του Δυτικού Οδικού Άξονα, Ηγουμενίτσα – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα (1997-1998).
eg19 Μελέτη οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας του τμήματος Τεμπών του ΠΑΘΕ (1997).
eg18 Αξιολόγηση πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1997-1999).
eg17 Συγκοινωνιακή και ενεργειακή υποστήριξη της εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics) των Ολυμπιακών Αγώνων (1997).
eg16 Η υλοποίηση του Ολυμπιακού σχεδίου μεταφορών – μεθοδολογία υπολογισμού μετακινήσεων και απαιτούμενες μελέτες μεταφορών και διαχείρισης κυκλοφορίας (οδήγησε στη δημοσίευση po3 και po4) (1997).
eg15 Μελέτη τεχνικοοικονομικής σύγκρισης Μεσογειακής και Παραλιακής χάραξης της Εγνατίας οδού στο τμήμα Ποταμός Στρυμώνας – Νέα Πέραμος (1996).
eg14 Κυκλοφοριακή μελέτη στην ευρύτερη περιοχή πλατειών Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) και Ομονοίας (1996).
eg13 Μελέτη νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης “Οδυσσέας Ελύτης” – Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (1996).
eg12 Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας από έκτακτα περιστατικά (1995).
eg11 Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (1995-1996).
eg10 Παρακολούθηση προόδου έργων Εγνατίας οδού (1994).
eg9 Αξιολόγηση προσφορών για τη μελέτη – κατασκευή της ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (1994).
eg8 Διερεύνηση λειτουργίας αστικών ακτοπλοϊκών γραμμών Πειραιά – Νοτίων προαστίων (1994).
eg7 INTERREG Ι, ΙΙ – Υποβοήθηση παραμεθόριων περιοχών, προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας (1993-1996).
eg6 Μελέτη για την αναδιάρθρωση των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα (1993).
eg5 Βελτίωση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στη Θεσσαλονίκη (1993).
eg4 Οι θέσεις του ΤΕΕ για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. (οδήγησε στη δημοσίευση pc3) (1993-1994).
eg3 Τραμ της Αθήνας και δίκτυα κοινής ωφελείας (1991).
eg2 Διαχείριση και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (1991).
eg1 Τευχών δημοπράτησης για τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (1987).