Έρευνα

Συμμετοχή σε 170 ερευνητικά έργα στο αντικείμενο των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής, από τα οποία τα 140 ερευνητικά έργα εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 73 από τα έργα αυτά ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 16 έργα από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (UN-ECE, WHO, EIB, World Bank, ITF, CEDR) και 81 έργα από Ελληνικές Αρχές.  Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 84 ερευνητικά έργα (44 από Διεθνείς Οργανισμούς) και Κύριος ή Βασικός Ερευνητής σε άλλα 36 ερευνητικά έργα.

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

rn143 “VISA – Έρευνα αποδοχής και προτιμήσεων για ανέπαφες πληρωμές με κάρτα αντί εισιτηρίου στα μηχανήματα επικύρωσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2024)
rn142 “CulturalRoad – Πολιτισμικοί, Περιφερειακοί και Κοινωνικοί Παράγοντες για την αντιμετώπιση των εμποδίων ανάπτυξης της συνδεδεμένης, συνεργατικής και αυτόματης κινητικότητας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2024-2027)
rn141 “IMPROVA – Μετριασμός της σοβαρότητας των οδικών ατυχημάτων για την προώθηση της επίτευξης του μηδενικού οράματος” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2024-2027)
rn140 “CCAM-ia – Αξιολόγηση της Επιρροής της Συνδεδεμένης, Συνεργατικής και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2023-)
rn139 ”OptiMo – Βελτιστοποίηση συμπεριφοράς οδηγού για ασφαλή, πράσινη και ενεργειακά αποδοτική κινητικότητα ” του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος) (2023-2025)
rn138 “MetaCCaze – Ευέλικτα προσαρμοσμένες μετα-καινοτομίες, περιπτώσεις χρήσης, συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα διακυβέρνησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έξυπνης κινητικότητας μηδενικών εκπομπών για επιβάτες και εμπορεύματα” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2024-2027)
rn137 “Vub-Telematics – Σύσταση για την παροχή οικονομικών κινήτρων και παροχών από το κράτος για ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων που χρησιμοποιούν τηλεματική” στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SSH CENTRE με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Έρευνας και Καινοτομίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKRI) (2023-2024)
rn136 “30m30 – Προώθηση του ορίου ταχύτητας 30km/h σε αστικές περιοχές με τη διεξαγωγή 30 μαραθωνίων σε 30 μήνες” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2022-2024)
rn135 “Ανάλυση της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των αυτόνομων οχημάτων κατά την εναλλαγή επιπέδων αυτοματισμού” του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος) (2023)
rn134 “Flyover – Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ” για τον AVAX (2023)
rn133 “Ivory – Τεχνητή Νοημοσύνη για το Όραμα Μηδέν στην Οδική Ασφάλεια” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2023-2027)
rn132 “Ersonext – Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2023-2026)
rn131 “Η επιρροή των αυτόνομων οχημάτων στην κυκλοφορία σε αστικό περιβάλλον” του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος) (2023)
rn130 “Trendline – Υποστήριξη τεχνικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και συλλογή Βασικών Δεικτών Επίδοσης Οδικής Ασφάλειας” για το Ινστιτούτο SWOV (2022-2024).
rn129 “PIARC Global Road Safety Knowledge Exchange” for PIARC (2022-2023)
rn128 “Conductor – Συστήματα Διαχείρισης Στόλου και Κυκλοφορίας για την υλοποίηση της μελλοντικής συνεργατικής κινητικότητας” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022-2025)
rn127 “PHOEBE – Προβλεπτικές Προσεγγίσεις για Ασφαλέστερα Αστικά Περιβάλλοντα” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022-2025)
rn126 “Διερεύνηση της σχέσης επικίνδυνων κυκλοφοριακών συμβάντων και οδικών ατυχημάτων” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2022-2024)
rn125 “Πρότυπος Μεταβιομηχανικός Μετασχηματισμός Ακρινής” για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2021-2022)
rn124 “ESRA3 – Ηλεκτρονική έρευνα για τη συμπεριφορά των οδηγών” στο πλαίσιο της παν-ευρωπαϊκής συνεργασίας ινστιτούτων έρευνας στην οδική ασφάλεια ESRA (2021-2023)
rn123 “Napcore – Οργανισμός Συντονισμού Εθνικών Σημείων Πρόσβασης για την Ευρώπη”, για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2024)
rn122 “Interact – Προτυποποίηση και προσομοίωση κυκλοφορίας σε μικτούς δρόμους κυκλοφορίας” για την Toyota (2021)
rn121 “DIT4TraM – Κατανεμημένη Ευφυία και Τεχνολογικά εργαλεία για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας και της Κινητικότητας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2024)
rn120 “Tangent – Ενισχυμένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για τη δυναμική διαχείριση της πολυτροπικής κυκλοφορίας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2024)
rn119 “SmartMaps – Έξυπνοι χάρτες για ασφαλή και οικολογική συμπεριφορά οδήγησης μέσω δεδομένων ευρείας κλίμακας από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2021-2023)
rn118 “Δεδομένα ευρείας κλίμακας και νέες μορφές βιώσιμης αστικής κινητικότητας” του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος) (2021-2023)
rn117 “Παράγοντες επικινδυνότητας οδικών ατυχημάτων και δεδομένα ευρείας κλίμακας” του του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος) (2022-2024)
rn116 “Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2021-2030” για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (2021)
rn115 “Προηγμένη Έρευνα Οδικής Ασφάλειας” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2021-2022)
rn114 “SafetySkills – Ανάπτυξη δεξιοτήτων οδικής ασφάλειας και προώθηση σχετικών δράσεων σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2021-2026)
rn113 “e-MOPOLI: Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του έργου Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Europe)” (2021)
rn112 “Baseline – Συλλογή βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2022)
rn111 “BaseLine – Υποστήριξη του συντονισμού των δραστηριοτήτων για τη συλλογή των βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας” για το Ινστιτούτο VIAS (2021-2022)
rn110 Επιρροή της πανδημίας στην κινητικότητα και στην ασφάλεια για το Πανεπιστήμιο της Valencia (2020-2021)
rn109 “NetSafety – Μελέτη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των οδών σε επίπεδο δικτύου” για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020-2023)
rn108 “Έρευνα Συνεργασίας και Καθοδήγησης για Οδηγική Συμπεριφορά και Ασφάλεια Κυκλοφορίας” στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνική Διασπορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2020-)
rn107 “LSE Urban Age – Oμάδα δράσης για τον αστικό ιστό της Αθήνας” για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2020)
rn106 “Υποστήριξη λήψης αποφάσεων οδικής ασφάλειας βασιζόμενων σε δεδομένα” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2020-2025)
rn105 “Υποστήριξη της διερεύνησης της κουλτούρας ασφάλειας και των συνηθειών μετακίνησης των χρηστών της οδού” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2020-2025)
rn104 “Αποδοχή Αυτοματοποιημένων Υπηρεσιών Κινητικότητας Κατ’ Απαίτηση σε Μεγάλες Μητροπολιτικές Περιοχές: Η περίπτωση της Αθήνας” για την Toyota (2020)
rn103 “Έλεγχος οδικής ασφάλειας της οριστικής μελέτης του κύριου οδικού δικτύου του έργου Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά”, για την Lamda Development (2020)
rn102 “EcoCharge – Διερεύνηση των Κοινωνικο-Οικονομικών Επιπτώσεων της Περιβαλλοντικής Τιμολόγησης στις Μεταφορές” για τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) (2020)
rn101 “EcoDrive – Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής οδήγησης” του ΕΜΠ (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2020-2022).
rn100 “A-Traffic: Πρότυπες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας” για τον Δήμο Αθηναίων (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2020).
rn99 “Αποδοχή της Αυτόματης Κινητικότητας – Υπηρεσίες on -Demand σε Μεγάλες Μητροπολιτικές Περιοχές: Η Περίπτωση της Αθήνας “ για την Toyota (2020).
rn98 “Διερεύνηση της επιρροής της απόσπασης της προσοχής του οδηγού με χρήση μαζικών δεδομένων από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2021).
rn97 “Αξιολόγηση ασφαλούς συμπεριφοράς ηλικιωμένου οδηγού σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2021).
rn96 “Ανάπτυξη παγκόσμιας βάσης δεδομένων οδικής ασφάλειας” του ΕΜΠ (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2021).
rn95 “SHOW – Λειτουργικά μοντέλα αυτοματων οχημάτων που προορίζονται για κοινή χρήση με στόχο την παγκόσμια εφαρμογή” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020-2023).
rn94 “HADRIAN – Ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση του ρόλου του οδηγού και τον καταμερισμό της αυτοματοποίησης για τις ανάγκες της ευρωπαικής κινητικότητας” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2023).
rn93 “i-safemodels – Διεθνείς Συγκριτικές Αναλύσεις Στατιστικών Οδικής Ασφάλειας και Μοντέλα Οδικής Ασφάλειας” της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (2019-2023).
rn92 “i-Dreams: Υπολογισμός εύρους ανοχής ασφάλειας και παρεμβάσεις για την αλληλεπιδράση οδηγού-οχήματος-περιβάλλοντος υπό δύσκολες συνθήκες” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2023).
rn91 “Drive2theFuture – Ανάγκες, επιθυμίες και συμπεριφορά των οδηγών και των χρηστών αυτόματων οχημάτων σήμερα και στο μέλλον” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2022).
rn90 “Χωροχρονική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς κυκλοφορίας” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2018-2020).
rn89 “BE OPEN-Ευρωπαϊκό Φόρουμ και Παρατηρητήριο ελεύθερης πρόσβασης στην επιστήμη των μεταφορών” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-)
rn88 “LEVITATE – Κοινωνικές επιπτώσεις των συνδεδεμένων και των αυτόματων οχημάτων” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-)
rn87 “Έλεγχος Ασφάλειας του Νέου Σχεδιαζόμενου Οδικού Δικτύου, Ποδηλάτων και Πεζοδρόμων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά” για λογαριασμό της Lamda Development (2018)
rn86 e-MOPOLI: Η Ηλεκτροκινητικότητα ως οδηγός υποστήριξης εργαλείων πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα και τη διαχείριση κυκλοφορίας
rn85 “Velivr’ – Ποδηλασία υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών: τρέχουσα κατάσταση και κίνδυνοι” για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας Οδικής Ασφάλειας της Γαλλίας (2018-)
rn84 “BeSmart – Σύστημα υποστήριξης της συμπεριφοράς και ασφάλειας των οδηγών όλων των μέσων με χρήση κινητού τηλεφώνου” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2018-)
rn83 “InAm – Επιστημονική υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών στην Ελλάδα” για λογαριασμό της Interamerican (2017-)
rn82 “Διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής των υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα” για λογαρισμό της Uber B.V. (2017-2018)
rn81 “ESRA2 – Ηλεκτρονική έρευνα για τη συμπεριφορά των οδηγών” στο πλαίσιο της παν-ευρωπαϊκής συνεργασίας ινστιτούτων έρευνας στην οδική ασφάλεια ESRA (2018-)
rn80 “Driverbrain2 – Αξιολόγηση επιδόσεων οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις” με χρηματοδότηση ΕΜΠ
rn79 Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) “Συσχέτιση οδικών ατυχημάτων με κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2017-)
rn78 Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) “• Αξιολόγηση ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς ηλικιωμένων οδηγών με ή χωρίς εγκεφαλικές παθήσεις” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2016-2017)
rn77 Mεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) “Πολύ-επίπεδη ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου με δεδομένα πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2015-2017)
rn76 “Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την οδική ασφάλεια” του ΕΜΠ (Επιστημονικός υπεύθυνος) (2019-2021).
rn75 “NRSO – Υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ” με χρηματοδότηση ΕΜΠ (2016-)
rn74 CAMP-sUmp – Σχέδια βιώσιμης κινητικότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις της Μεσογείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED (2017-2018)
rn73 “DLicence2020 – Αξιολόγηση της εφαρμογής της Oδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης” για λογαριασμό της Γενική Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-2017)
rn72 “SaferAfrica – Καινoτόμος διάλογος και αξιολόγηση προβλημάτων για μια ασφαλέστερη Αφρική” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-)
rn71 “Skillful – Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελλοντικών επαγγελματιών όλων των επιπέδων στον τομέα των μεταφορών” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-)
rn70 “Διαχείριση, οργάνωση, ανάπτυξη και σχεδιασμός πολυλειτουργικού συστήματος για την υλοποίηση του κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στον Ελαιώνα” για λογαριασμό του Κεντρικού Σταθμού Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΑΥΛΕ) (2016-)
rn69 “Μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη δικτύου και βάσης δεδομένων με αντικείμενο “IRTAD and the Cities”” για λογαριασμό του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF) (2016)
rn68 “SafeCulture – Παιδεία ασφάλειας στις ιδιωτικές και επαγγελματικές μεταφορές: διερεύνηση της επιρροής της στις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων” για λογαριασμό του Νορβηγικού Συμβουλίου Ερευνας (2016-)
rn67 “ESRA – European Survey of Road users’ safety Attitudes” within the ESRA Pan-European cooperation of road safety institutes (2015-2016)
rn66 “SAFETYCUBE – Αιτιότητα, Οφέλη και Αποτελεσματικότητα στην Οδική Ασφάλεια” του προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015-2018)
rn65 “ELDERSAFE – Κίνδυνοι και μέτρα για την οδική κυκλοφορία των ηλικιωμένων στην Ευρώπη” για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-2015)
rn64 “ERSO+ Επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας” για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015-2018)
rn63 “PRACT – Πρόβλεψη οδικών ατυχημάτων – Μια πανευρωπαϊκά εφαρμόσιμη μεθοδολογία” για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Διευθυντών Οδών (CEDR) (2014-2016)
rn62 “BESAFE – Δίκτυο Οδικής Ασφάλειας στη Λευκορωσία” στο πλαίσιο του Προγράμματος Tempus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013-2017)
rn61 “RIDERSCAN – Ευρωπαϊκη περιήγηση ελέγχου για την ασφάλεια των μοτοσυκλετών” για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2015)
rn60 “ROSEE – Οδική Ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (2012-2014)
rn59 “DRIVERBRAIN – Επιδόσεις οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις σε μη αναμενόμενα συμβάντα” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΑΡΙΣΤΕΙΑ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2012-2015)
rn58 “EUROMED – Ευρωμεσογειακό περιφερειακό σχέδιο στον τομέα των μεταφορών: οδικές, σιδηροδρομικές και αστικές μεταφορές” που εκπονείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012-2014)
rn57 “PEDMOD – Πρότυπα συμπεριφοράς και ασφάλειας πεζών” στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2012-2015)
rn56 “DISTRACT – Διερεύνηση αιτίων και επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΘΑΛΗΣ, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2012-2015)
rn55 “Η επιρροή του αλκοόλ στους νέους οδηγούς: ένα πείραμα με προσομοιωτή οδήγησης” στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ (2011)
rn54 “Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011 – 2020” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
rn53 “DACOTA – Συλλογή, Μεταβίβαση και Ανάλυση Δεδομένων Οδικών Ατυχημάτων” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn52 “Διερεύνηση της δυνατότητας αποκλειστικής χρήσης της Λ.Πανεπιστημίου για δημόσιες συγκοινωνίες” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
rn51 “Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πεζών σχετικά με τη διάσχιση αστικών οδών με χρήση μεθόδων ανάλυσης επιβίωσης (survival analysis)” του προγράμματος ενίσχυσης βασικής έρευνας ΕΜΠ – ΠΕΒΕ 2009.
rn50 “SARTRE 4 – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn49 “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου για την υλοποίηση της εθνικής διαλειτουργικότητας συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.
rn48 “Ανάπτυξη εγχειριδίου για την ασφαλή οδήγηση των ηλικιωμένων οδηγών” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn47 “2BESAFE – Συμπεριφορά και Ασφάλεια Δικυκλιστών” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn46 “Εγχειρίδιο Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων Οδικών Ατυχημάτων” για λογαριασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
rn45 “Υποχρέωση εφαρμογής της δια-λειτουργικότητας στην ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων στην Ελλάδα: δυνατότητες μετεξέλιξης του ΤΕΟ” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.
rn44 “Εισαγωγή παραμέτρων που αφορούν σε έξυπνα συστήματα μεταφορών σε μαθηματικά πρότυπα προσομοίωσης της κίνησης των οχημάτων” του προγράμματος ενίσχυσης βασικής έρευνας ΕΜΠ – Καραθεοδωρή.
rn43 “Συλλογή Στοιχείων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn42 “Υποστήριξη στην Εφαρμογή Μεθόδων Προσδιορισμού Επικίνδυνων Θέσεων καθώς και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων στο Υπεραστικό Οδικό Δίκτυο” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn41 “Πρότυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των οδηγών για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn40 “Βέλτιστες πρακτικές για ανταποδοτικές επενδύσεις οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Διευθυντών Οδών (CEDR).
rn39 “Στατιστική διερεύνηση της επιρροής βαρέων οχημάτων στην ασφάλεια οδικών δικτύων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.
rn38 “FLEXITRAFFIC – Ανάπτυξη ευέλικτων κυκλοφοριακών προτύπων που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων μέσω εισαγωγής της μηχανικής εκμάθησης” του προγράμματος υποτροφιών Marie Curie, του έκτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn37 “IN-SAFETY – Υποδομή και ασφάλεια” του έκτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
rn36 “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2006 – 2010” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn35 “SAFETYNET – Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας” του έκτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn34 “HUMANIST – Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός για τις τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών” του έκτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στην ηλεκτρονική ασφάλεια (e-safety) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn33 “Διερεύνηση επικινδυνότητας κατηγοριών οδηγών με αυξημένη εμπλοκή σε ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn32 “Τεχνική συνδρομή σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα δορυφορικού συστήματος πλοήγησης “Γαλιλαίος” και διευρωπαϊκών – πανευρωπαϊκών δικτύων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn31 “e-Traffic – Σύστημα κυκλοφοριακής πληροφόρησης” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής.
rn30 “Ανάπτυξη – εξειδίκευση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
rn29 “ROSEBUD – Ανάλυση κόστους-ωφελειών και κόστους-αποτελεσματικότητας μέτρων οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος για την υποστήριξη των αποφάσεων” του πέμπτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn28 “HEARTS – Επιπτώσεις στην υγεία και κίνδυνοι των συγκοινωνιακών συστημάτων” του πέμπτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
rn27 “Επιστημονική υποστήριξη της ελληνικής προεδρίας σε θέματα αεροπορικών μεταφορών, δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (Galileo) και οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn26 “Ανάπτυξη συστήματος στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
rn25 “Διερεύνηση εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των περιορισμών στα ωράρια τροφοδοσίας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn24 “Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
rn23 “ADVISORS – Δράση για την εφαρμογή, προτυποποίηση και βέλτιστη χρήση στο οδικό δίκτυο και την ασφάλεια των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού και ελέγχου του οχήματος” του πέμπτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn22 “RECORDIT – πραγματική μείωση κόστους στις διατροπικές μεταφορές πόρτα – πόρτα” του πέμπτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn21 “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
rn20 “Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία των ταξί στην Πρωτεύουσα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn19 “Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
rn18 “Μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με χρήση εξομοιωτή οδήγησης” του 2ου επιχειρησιακού προγράμματος έρευνας στις μεταφορές της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
rn17 “Διερεύνηση κυκλοφοριακής οργάνωσης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ε.Μ.Π.
rn16 “Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών νήσου Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης (master plan) Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης»” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
rn15 “CAREPLUS 2 – Επεξεργασία αλγορίθμων μετατροπής εθνικών τιμών οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκές” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn14 “PROMISING – Ανάπτυξη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων εμπλοκής σε ατύχημα των ευάλωτων και μη έμπειρων χρηστών της οδού” του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn13 “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και προτάσεις καθορισμού βελτιώσεων σε επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του κύριου οδικού δικτύου του Ν. Αττικής” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn12 “Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις λειτουργίες συλλογής και διανομής προσώπων και αγαθών” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn11 “Διερεύνηση βελτίωσης υπηρεσιών ενεργητικής ασφάλειας στις μεταφορές” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
rn10 “SAFESTAR – Πλαίσιο κανονισμών για τον γεωμετρικό σχεδιασμό” του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn9 “IMPULSE – Πιλοτικές εφαρμογές συστημάτων διακίνησης φορτίων στις συνδυασμένες μεταφορές” του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn8 “COST 329 – Πρότυπα οδικής κυκλοφορίας και ατυχημάτων” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn7 “CAREPLUS – Επεξεργασία αλγορίθμων μετατροπής εθνικών τιμών οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκές” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn6 “Παρόν και μελλοντικό δυναμικό μίας Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn5 “Διερεύνηση των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων από την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας Σταδίου – Ερμού – Αθηνάς” που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.
rn4 “Απαιτήσεις του χρήστη της Κοινοτικής βάσης δεδομένων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn3 “Διερεύνηση της Ελληνικής μεταφορικής ζήτησης στον άξονα συνδυασμένων μεταφορών Ελλάδα – Ιταλία – Βόρειος Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn2 “Πιλοτικό πρόγραμμα για τον άξονα συνδυασμένων μεταφορών Ελλάδα – Ιταλία – Βόρειος Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
rn1 “SIMET- Έξυπνα συστήματα μεταφόρτωσης στις συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη” του τρίτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – EURET

Διάφορα Ιδρύματα
ro30 Ψηφιακές πληροφορίες οδικού φορέα εκμετάλλευσης, για το CEDR (2023)
ro29 Κατάταξη έξυπνων οδών
ro28 Ολοκληρωμένη έρευνα για την επικαιροποίηση των Πολεοδομικών Σταθεροτύπων
ro27 “Κοινωνικές καινοτομίες για ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων στις περιοχές ADRION” του προγράμματος Interreg της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020-)
ro27 Κοινωνικές καινοτομίες για ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων στις περιοχές ADRION
ro26 ECOROADS Projects – Establishment of a common enhanced approach to road infrastructure and tunnel safety management
ro23 Ευρωπαϊκές δοκιμές πεδίου για ασφαλείς, έξυπνες και βιώσιμες οδικές λειτουργίες
ro22 “SAFERWHEELS – Μελέτη για την αιτιότητα των οδικών ατυχημάτων με μοτοσυκλετιστές και ποδηλάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση” για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CEDR).
ro21 “Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την εκπαίδευση των υποψηφίων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας” που εκπονείται για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ro20 “EMPARCO – Αποτελεσματική διαχείριση στάθμευσης υπό περιορισμούς”, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας ΑΡΙΣΤΕΙΑ II της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
ro19 “CONSENSUS – Εργαλεία πολλαπλών στόχων για την υποστήριξη των αποφάσεων δια μέσω της συμμετοχής του πολίτη” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro18 “UDRIVE – Έρευνα ευρείας κλίμακας για την κυκλοφοριακή συμπεριφορά οδηγών επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών” του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro17 “PROS – Priorities for Road Safety Research in Europe” που εκπονήθηκε του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro16 “White Roads – Προσδιορισμός οδικών τμημάτων του δι-ευρωπαϊκού δικτύου χωρίς ατυχήματα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro15 “Σύνθεση έκθεσης για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων δικύκλων για το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Οδικής Ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro14 “ESUM – Ασφαλέστερη Αστική Κυκλοφορία Δικύκλων στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro13 “Σύνθεση έκθεσης για την ασφάλεια στο οδικό περιβάλλον για το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Οδικής Ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro12 “Προκαταρκτική διερεύνηση και καθορισμός των αναγκών και παραμέτρων σχεδιασμού του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και του Σταθμού Μετεπιβίβασης Μετρό στον Αγ. Σάββα”, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Αττικό Μετρό ΑΕ.
ro11 “SUNFLOWER+6 – Συγκριτική έρευνα για την εξέλιξη της οδικής ασφάλειας στις χώρες SUNFLOWER+6” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro10 “SARTRE IIΙ – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro9 “ASTERYX – Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προβλήματος οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro8 “Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
ro7 “Διερεύνηση σκοπιμότητας για ένα ευρωπαϊκό πληροφοριακό σύστημα οδικής ασφάλειας” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro6 “Ανάπλαση – ανάπτυξη και ένταξη σταθμών ΗΣΑΠ στο περιβάλλον τους” στο μέρος που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη συσχέτιση με το δίκτυο μεταφορών, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΗΣΑΠ.
ro5 “DUMAS – Ανάπτυξη αστικής διαχείρισης και οδικής ασφάλειας” του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro4 “SARTRE II – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro3 “PONTIFEX – Σχεδιασμός μη καθορισμένων μεταφορών από έμπειρα συστήματα” του προγράμματος έρευνας στις τεχνολογίες των πληροφοριών, ESPRIT, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro2 “EUROFRET – Νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις εμπορευματικές μεταφορές” του προγράμματος έρευνας τηλεματική στις μεταφορές, DRIVE, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro1 “Οι επείγουσες μεταφορές στην Ευρώπη” για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών της Γαλλίας.