Εκπαίδευση

Διδασκαλία στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: Κυκλοφοριακή Τεχνική, Οδική Ασφάλεια, Διαχείριση Κυκλοφορίας, Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Μεταφορές και Περιβάλλον.

Επίβλεψη 166 Διπλωματικών Εργασιών, 23 Διδακτορικών Διατριβών και 10 Μεταδιδακτορικών Ερευνών. Συμμετοχή στην επιτροπή επίβλεψης (53) και εξέτασης (48) Διδακτορικών Διατριβών.

Μέλος 139 Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ στην Ελλάδα και παγκοσμίως και 40 Πανεπιστημιακών Επιτροπών και Οργάνων.

Επισκέπτης Καθηγητής στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο, και στο Πανεπιστήμιο του Hasselt, Βέλγιο.

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών (Οδηγίες )

ad153 Αριστείδης Κανάκης, “Μοντέλο Εκτίμησης Ποδηλατικών Διαδρομών στην Αθήνα με Δεδομένα Υψηλής Ευκρίνειας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάρτιος 2024.      
ad152 Αριάδνη Σαρρή, “Διερεύνηση Ορατότητας Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάρτιος 2024.      
ad151 Αντωνία Αντωνακάκη, “Η επιρροή της διείσδυσης των αυτόματων οχημάτων στην κυκλοφοριακή ασφάλεια”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάρτιος 2024.      
ad150 Κωνσταντίνος Αγγελάκης. “Διερεύνηση προτιμήσεων εργαζομένων στην Αθήνα απέναντι στο σχήμα «με το ποδήλατο στη δουλειά»”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάρτιος 2024.      
ad149 Μαρία Κόντη, “Αξιολόγηση προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων θείου στη ναυτιλία”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad148 Κωνσταντίνος Χούμης, “Aνάλυση συμπεριφοράς κυκλοφορίας & ασφάλειας των τροφοδιανομέων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad147 Χριστίνα Αγούρου, “Έρευνα ανάλυσης αποδοχής της μείωσης του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας από τα 130 χλμ/ώρα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad146 Αλεξία Γεωργίου, “Παράγοντες επιρροής της οδικής ασφάλειας των παιδιών στην Ευρώπη”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad145 Αιμιλία Τριανταφύλλου, “Διερεύνυση της επιρροής της οικολογικής οδήγησης στην κατανάλωση καυσίμου αξιοποιώντας δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad144 Παναγιώτα Κουρεντή, “Διερεύνηση ωφελειών της οικολογικής οδήγησης στο υπεραστικό δίκτυο με προσομοιωτή οδήγησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad143 Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, “Συγκριτική Αξιολόγηση των Επιδόσεων Οδικής Ασφάλειας των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad142 Λυδία Παπαγιάννη, “Συγκριτική ανάλυση επιδόσεων οδικής ασφάλειας στις Περιφέρειες της Ελλάδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Νοέμβριος 2023.      
ad141 Παναγιώτα Κωνσταντακοπούλου, “Επιρροή της τιμής του καυσίμου στη βελτίωση της απότομης συμπεριφοράς του οδηγού στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ιούλιος 2023.      
ad140 Νικόλαος Βενέρης, “Επιρροή στοιχείων κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην πιθανότητα ατυχήματος στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2023      
ad139 Σπύρος Τσίγκος, “Συσχέτιση κινδύνου ατυχήματος με την ικανότητα του οδηγού στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της οδήγησης με χρήση μηχανικής εκμάθησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2023.      
ad138 Χρυσαυγή Βαγδατλή, “Κοινωνικο-οικονομική Ανάλυση για την Εφαρμογή Δωρεάν Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα”, Διπλωματική εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2023.      
ad137 Κατερίνα Κατταβενάκη, “Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2023.      
ad136 Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, “Ανάλυση αποδοχής και κόστους ωφελειών για την μείωση του ορίου ταχύτητας σε 80 χλμ./ώρα στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2023.      
ad135 Κωνσταντίνος-Ειρηναίος Κασελούρης, “Διερεύνηση της επιρροής χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά του οδηγού με ανάλυση Μηχανικής Μάθησης ανισόρροπων δεδομένων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2023.      
ad134 Νικόλαος Λαγωνικάκος, “Ανάλυση χαρακτηριστικών χρήσης ζώνης ασφάλειας και κράνους στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2023.      
ad133 Στυλιανός Πειθής, “Ανάλυση της επιρροής της τιμής της βενζίνης στις κυκλοφοριακές συνθήκες της Αθήνας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2022.      
ad132 Αντώνης Κωστόπουλος, “Ανάλυση Μηχανικής Μάθησης ανισόρροπων δεδομένων τηλεματικής για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του οδηγού”, Νοέμβριος2022.      
ad131 Μαριλένα Μεράκου, “Ανάλυση χαρακτηριστικών απόσπασης προσοχής οδηγών εξαιτίας της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2022.      
ad130 Σπυρίδων Κρούσκος, “Ανάλυση χαρακτηριστικών υπέρβασης ορίων ταχύτητας στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2022.      
ad129 Αλέξανδρος Ντόντης, “Κρίσιμοι παράγοντες αυτοδηλούμενης συμπεριφοράς και ασφάλειας των πεζών στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2022.      
ad128 Έκτορας Καμβουσιώρας, “Εντοπισμός επικίνδυνης συμπεριφοράς οδηγού με δεδομένα ευρείας κλίμακας από έξυπνα συστήματα καταγραφής και τεχνικές εκμάθησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2022.      
ad127 Νικόλαος Παπαδόπουλος, “Συγκριτική ανάλυση επιρροής βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών στα οδικά ατυχήματα στις Περιφέρειες της Ελλάδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2022.      
ad126 Στέλλα Ρούσσου, “Ανάλυση αποδοχής και ωφελειών από τη θέσπιση ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2022.      
ad125 Θεόδωρος Γαρεφαλάκης, “Εντοπισμός επιπέδου και διάρκειας επικίνδυνης συμπεριφοράς του οδηγού με τεχνικές μηχανικής εκμάθησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2022.      
ad124 Σταμάτιος Τσακούλης, “Επιρροή της πανδημίας στις εθνικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές στο Αεροδρόμιο Αθηνών”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2022.      
ad123 Γούλας Βαγγέλης, “Δωρεάν Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αττική”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2022.      
ad122 Λουκάς Στρογγύλης, “Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής της κίνησης πεζών στο κέντρο της Αθήνας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2021.      
ad121 Κώστας Μιχαήλογλου, “Κατάταξη επιδόσεων οδικής ασφάλειας στις Περιφέρειες της Ελλάδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2021.      
ad120 Γρηγόρης Χριστοδούλου, “Η επιρροή των καιρικών συνθηκών, καθώς και της πίεσης χρόνου στην ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών σε υπεραστικές οδούς, με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2021.      
ad119 Θάνος Ζευγαράς, “Προτιμήσεις των Αθηναίων οδηγών αυτοκινήτων σχετικά με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων”.      
ad118 Χάρη Τσουκαλά, “Συγκριτική ανάλυση οδικής ασφάλειας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2021.      
ad117 Ασπασία Γονίδη, “Διερεύνηση της επιρροής των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών με χρήση τεχνικών βαθιάς εκμάθησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad116 Δήμητρα Πηγαδιώτη, “Διερεύνηση της επιρροής των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στην κινητικότητα στην Ευρώπη με χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad115 Ρεγγίνα Μέρμηγκα, “Συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας μεταξύ των διαφορετικών γενεών στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad114 Ιωάννης Κυπαρίσσης, “Ανάλυση προτιμήσεων των Αθηναίων απέναντι στα ηλεκτρικά οχήματα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad113 Δημήτριος Γεωργακόπουλος, “Συσχέτιση οργάνωσης και επιδόσεων συστημάτων αστικών μεταφορών στην Ευρώπη”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad112 Αγγελική Μακρή, “Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής του χρόνου διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2021.      
ad111 Μαριάνθη Καλλιδώνη, “Επιρροή της πανδημίας στη συμπεριφορά μετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάλυση χρονοσειρών”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021.      
ad110 Ελένη Μπλατσούκα , “Διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας στην κινητικότητα στην Ελλάδα, με ανάλυση χρονοσειρών”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021.      
ad109 Νικόλαος Οικονόμου, “Ανάλυση Χρονοσειρών Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών στην Αθήνα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021.      
ad108 Γιώτα Σπανού, “Η επιρροή των καιρικών συνθηκών και της πίεσης χρόνου στην οδική ασφάλεια”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021..      
ad107 Νάντια Κόκκαλη, “Συσχέτιση δηλωθείσας και παρατηρηθείσας συμπεριφοράς οδηγών με τη χρήση αισθητήρων έξυπνων κινητών τηλεφώνων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2021.      
ad106 Φωτεινή Μπαρδή, “Κρίσιμοι παράγοντες εντοπισμού οδικών συμβάντων σε αστικές περιοχές”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2020.      
ad105 Σοφία Ακριτίδου, “Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2020.      
ad104 Δημοσθένης-Μάριος Τζουτζούλης, “Κρίσιμοι Παράγοντες Επιρροής της Υπέρβασης των Ορίων Ταχύτητας με Δεδομένα Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2020.      
ad103 Ασημίνα Κορεντζέλου, “Διερεύνηση αποδοχής πολιτικών περιβαλλοντικής τιμολόγησης στις μεταφορές”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2020.      
ad102 Βασίλης Μαραγκουδάκης, “Προτιμήσεις των Αθηναίων απέναντι στα ηλεκτρικά πατίνια”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2020.      
ad101 Ακριβή Βαρελά, “Εντοπισμός συμβάντων με βάση τα οδηγικά χαρακτηριστικά σε υπεραστικές οδούς”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2020.      
ad100 Ελένη-Κωνσταντίνα Φραντζόλα, “Χωρο-χρονική ανάλυση της ασφαλείας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2020.      
ad99 Μάριος Σεκαδάκης, “Συμπεριφορά οδήγησης και χρήση του διαδικτύου στο επαρχιακό δίκτυο με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2020.      
ad98 Γιώργος Πρίφτης, “Έρευνα αποδοχής των Ιπτάμενων Αυτόνομων Oχημάτων στην Ελλάδα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2020.      
ad97 Αικατερίνη Σκλιάμη, “Συγκριτική Ανάλυση Χαρακτηριστικών Οδικών Ατυχημάτων ανά Εθνικότητα Οδηγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2020.      
ad96 Αθανασία Μπουλούγαρη, “Προτιμήσεις οδηγών απέναντι στην κοινοχρησία οχημάτων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2020.      
ad95 Νεκταρία Σάλεμ, “Έρευνα αντιλήψεων των οδηγών της Μεσσηνίας απέναντι στην οδική ασφάλεια”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2019.      
ad94 Αρετή Θανάσκο, “Mακροσκοπική συσχέτιση οδικών ατυχημάτων και καιρικών συνθηκών σε Ευρωπαϊκές πόλεις”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2019.      
ad93 Μαρία Οικονόμου, “Η επιρροή στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια της χρήσης του διαδικτύου κατά την οδήγηση στην πόλη με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2019.      
ad92 Επαμεινώνδας Θεοδωράκος, “Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιπτώσεων Αυτόματων Οχημάτων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2019.      
ad91 Δήμητρα Τύπα, “Ανάλυση της απόσπασης προσοχής των πεζών που συνομιλούν στο κινητό τηλέφωνο”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2019.      
ad90 Μαριλία Ροπακά, “Διερεύνηση της συμπεριφοράς κυκλοφορίας και ασφάλειας των πεζών που στέλνουν μηνύματα ή περιηγούνται στο διαδίκτυο”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2019.      
ad89 Μαρία Χαραλαμπίδη, “Οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής των σοβαρά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2019.      
ad88 Βιργινία Πετράκη, “Συνδυαστική επιρροή των χαρακτηριστικών της οδού και της κυκλοφορίας στη συμπεριφορά του οδηγού με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad87 Εύα Μιχελαράκη, “Συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης καυσίμων με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad86 Μικαέλα Παναγιωτοπούλου, “Αυτοαξιολόγηση και οδική συμπεριφορά”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad85 Αγγελική Στεφάτου, “Η στάση των Ελλήνων οδηγών απέναντι στην επιθετική οδήγηση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad84 Ηλίας Παρμακσίζογλου, “Χωρική ανάλυση συμπεριφοράς ασφάλειας οδηγών με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad83 Βαλεντίνα Βασίλη, “Οικονομικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας πριν και μετά την περίοδο της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad82 Άρης Κοκκινάκης, “Προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2019.      
ad81 Ορέστης Γαβαλάς, “Η επιρροή του θυμού στην οδική συμπεριφορά και ασφάλεια”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad80 Δημήτριος Βαχαβιόλος, “Κρίσιμοι παράγοντες συμπεριφοράς και ασφάλειας οδηγών στην Ευρώπη”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad79 Δημήτριος Γιάγκου, “Κινητικότητα και οδική ασφάλεια σε Ευρωπαϊκές πόλεις”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad78 Δημήτριος Νικολάου, “Οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας στην περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad77 Μυρτώ Δαμιανού, “Συσχέτιση επιδόσεων οδικής ασφάλειας με δείκτες υγείας και οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad76 Υπατία Μίχου-Αρχιμανδρίτου, “Συγκριτική διερεύνηση του κόστους των οδικών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad75 Ελευθέριος-Μάριος Κούρτης, “Μοντελοποίηση του οικονομικού κόστους των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad74 Εμμανουήλ Κωνσταντινόπουλος, “Διερεύνηση των προτιμήσεων των οδηγών απέναντι σε νέα καινοτόμα σχήματα ασφάλισης του οχήματος”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2018.      
ad73 Ηλίας Λάιος, “Ανάπτυξη Μοντέλου Βελτιστοποίησης της Κατανομής Πόρων για τη Διαχείριση Λεωφορείων Αστικών Συγκοινωνιών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2018.      
ad72 Παναγιώτης Παπαλυμπέρης, “Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2018.      
ad71 Αρμίρα Κονταξή, “Η επιρροή της οδήγησης τη νύχτα στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις πόλεις”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.      
ad70 Ελευθερία Κυριακούλη, “Ανάλυση της επιρροής της νυχτερινής οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις επαρχιακές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.      
ad69 Βασίλειος Μπέλλος, “Διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στα οδικά ατυχήματα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.      
ad68 Μαρία Χαιρέτη, “Διερεύνηση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και την ασφάλεια νέων οδηγών σε αστικές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.      
ad67 ‘Αννα-Μαρία Σουρέλλη, “Ανάλυση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια νέων οδηγών σε υπεραστικές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.      
ad66 Χρήστος Μπάτσος, “Ανάλυση της επιρροής της οικονομικής ύφεσης στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα”, Σεπτέμβριος 2017      
ad65 Χριστίνα Γονίδη, “Ανάπτυξη προτύπων ταχύτητας του οδηγού με βάση λεπτομερή δεδομένα οδήγησης από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων ”, Ιούλιος 2017.      
ad64 Αναστασία Αργυροπούλου, “Προτυποποίηση της Eπιρροής της Χρήσης Κινητού Τηλεφώνου στη Συμπεριφορά του Οδηγού Αξιοποιώντας Λεπτομερή Δεδομένα από Αισθητήρες Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων”, Ιούλιος 2017.      
ad63 Δανάη Βουτσινά, “Συγκριτική ανάλυση συμπεριφοράς νέων οδηγών σε συνθήκες κανονικές και προσομοίωσης σε αστικό περιβάλλον”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2017      
ad62 Χαράλαμπος Σουρής, “Διερεύνηση αποδοχής αυτοματοποιημένων οχημάτων από τους Έλληνες οδηγούς”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2017      
ad61 Ιωάννης Ζαντήρης, “Συσχέτιση επιδόσεων οδικής ασφάλειας με οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2016.      
ad60 Ναταλία Βιττωράτου, “Διερεύνηση της δεδηλωμένης και αποκαλυφθείσας συμπεριφοράς του οδηγού με χρήση των διαγνωστικών στοιχείων του οχήματος”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016.      
ad59 Γιώργος Βασιλάκης, “Η στάση των ευρωπαίων οδηγών απέναντι στην απόσπαση της προσοχής”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016.      
ad58 Βάσω Αγαθαγγέλου, “Συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφαλείας του οδηγού”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα,, Ιούλιος 2016.      
ad57 Εύα Καλπαξίδη, “Ανάλυση των χαρακτηριστικών της επιθετικής οδήγησης στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016.      
ad56 Ειρήνη-Νιόβη Χρήστου, “Ανάπτυξη Μοντέλου Βελτιστοποίησης της Κατανομής Πόρων για την Αναβάθμιση των Σπουδαιότερων Αερολιμένων στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2016.      
ad55 Ευστράτιος Σαπλαούρας, “Διερεύνηση κυκλοφοριακής συμπεριφοράς του οδηγού με χρήση στοιχείων από τον εγκέφαλο του οχήματος”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2015.      
ad54 Αναστασία Γκούσκου, “Η επιρροή των διαφημιστικών πινακίδων στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών στις πόλεις”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2015.      
ad53 Λουβένια Χωματά, “Ανάπτυξη Μοντέλου Βελτιστοποίησης της Κατανομής Πόρων για την Αναβάθμιση των Σημαντικότερων Επιβατικών Ελληνικών Λιμένων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2015.      
ad52 Σωτήριος Χαριζόπουλος, “Ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανομής πόρων για τη συντήρηση των λιμένων της Ελλάδας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2015.      
ad51 Ναταλία Βρακά, “Ανάλυση σκοπιμότητας τοποθέτησης πεζογεφυρών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2015.      
ad50 Ρεϊτζοπούλου ‘Ολγα, “Διερεύνηση της επιρροής του τύπου σύγκρουσης οχημάτων στη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2015.      
ad49 Ελένη Ζιάκα, “Η συνδυασμένη επιρροή της οικονομικής κρίσης, της κυκλοφορίας και των καιρικών συνθηκών στην οδική ασφάλεια στην Αθήνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2014.      
ad48 Μαριάνθη Μέρμυγκα, “Πολυ-επίπεδη συγκριτική ανάλυση οδικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάιος 2014.      
ad47 Μάριος Νίκας, “Συγκριτική ανάλυση συμπεριφοράς νέων οδηγών σε συνθήκες κανονικές και προσομοίωσης σε υπεραστική οδό”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.      
ad46 Εβίτα Αλεβίζου, “Κρίσιμοι παράγοντες των ατυχημάτων μοτοσυκλετιστών στην Ελλάδα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.      
ad45 Δήμητρα Αρβανίτη, “Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιροής της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ των οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.      
ad44 Ελένη Χαρωνίτη, “Ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης κυκλοφοριακού συμβάντος μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.      
ad43 Αθηνά Τσολάκη, “Ανάλυση προτιμήσεων για τη χρήση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αθήνα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014, Βραβείο Ecocity 2015.      
ad42 Ελένη Γεωργιάδου, “Διερεύνηση της επιρροής στην οδική ασφάλεια της αύξησης του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.      
ad41 Χρήστος Κατρακάζας, “Ανάλυση των παραγόντων επιρροής της χρήσης κράνους από Ευρωπαίους μοτοσυκλετιστές”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2013.      
ad40 Απόστολος Ζιακόπουλος, “Συσχέτιση κυκλοφοριακών μεγεθών με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα οδικών ατυχημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2013.      
ad39 Ελευθερία Χουστουλάκη, “Πολυ-επίπεδη ανάλυση χαρακτηριστικών οδικών ατυχημάτων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2013.      
ad38 Δημήτρης Σπανάκης, “Πολυ-επίπεδη διερεύνηση χαρακτηριστικών οδικών ατυχημάτων στις ελληνικές πόλεις”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2013.      
ad37 Κατερίνα Φώλλα, “Η επιρροή της μεταβολής του ΑΕΠ στα οδικά ατυχήματα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.      
ad36 Γκαρτζονίκας Χρίστος, “Επιρροή των γραπτών μηνυμάτων στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια νέων οδηγών σε αυτοκινητόδρομους με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2012.      
ad35 Χριστοφόρου Χαράλαμπος, “Προσομοίωση των επιπτώσεων των γραπτών μηνυμάτων στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια νέων οδηγών σε αστική και επαρχιακή οδό”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2012.      
ad34 Παρασκευή Μαρίνου, “Η στάση των ελλήνων οδηγών απέναντι στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2012.      
ad33 Κωνσταντίνος Καπετανάκης, “Μακροσκοπική ανάλυση οδικών ατυχημάτων σε ισόπεδους κόμβους”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2011.      
ad32 Γεώργιος Πισπιρίγκος, “Διερεύνηση της σοβαρότητας των οδικών ατυχημάτων ανά τύπο οχήματος”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2011.      
ad31 Δημήτρης Μπιλιώνης, “Συσχέτιση οδικών ατυχημάτων και καιρικών συνθηκών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2011.      
ad30 Σμαράγδα Κρητικού, “Ανάπτυξη μακροσκοπικών προτύπων σοβαρότητας οδικών ατυχημάτων ενός ή περισσοτέρων οχημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2011.      
ad29 Έλενα Παπαθανασίου, Ευριδίκη Ποσταντζή, “Η επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου και της μουσικής στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια του οδηγού με χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2011.      
ad28 Χαράλαμπος Μπαιράμης, Βασίλης Σκλιας, “Διερεύνηση της επιρροής της συνομιλίας, της κατανάλωσης φαγητού και του καπνίσματος στη συμπεριφορά του οδηγού και στην πιθανότητα ατυχήματος σε ορεινή οδό με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2010.      
ad27 Νικόλαος Μιτζάλης, “Διερεύνηση της επιρροής του φωτισμού στη συχνότητα και στη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2010, Βραβείο Ecocity 2012.      
ad26 Λεωνίδας Ρούμπας, “Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια του οδηγού με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010.      
ad25 Σοφία Τούρου, “Ανάλυση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς πεζών στο αστικό οδικό δίκτυο”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2009, Βραβείο Ecocity 2010.      
ad24 Αθανάσιος Θεοφιλάτος, “Διερεύνηση του ελάχιστου διαστήματος από το όχημα που αποδέχεται ο πεζός για να διασχίσει αστική οδό εκτός διασταυρώσεων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2009.      
ad23 Παναγιώτης Παπαντωνίου, Νικόλαος Πετρέλης, “Χρήση κινητού τηλεφώνου και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2008.      
ad22 Ξένια Καρεκλά, Φρόσω Κοντοδήμα, “Επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα κυκλοφορίας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2008.      
ad21 Άννα Τσουμάνη, “Συσχετίσεις μακροσκοπικών στοιχείων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”,Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.      
ad20 Μαριάννα Αγγελιδάκη, Μάνος Βερνάρδος, “Συσχέτιση παραμέτρων επιρροής της ασφάλειας των πεζών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2006.      
ad19 Αντώνης Χαζίρης, “Συγκριτική διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητόδρομους”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2005.      
ad18 Αποστολία Σαλάτα, Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, “Παράμετροι επιρροής της πρόθεσης των Ελλήνων οδηγών για την αποφυγή οδικών ατυχημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2004.      
ad17 Αναστασία Πνευματικού, “Διαχρονική εξέλιξη βασικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες ομάδες ευρωπαϊκών κρατών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2004.      
ad16 Κώστας Μακρής, “Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πεζών σχετικά με το τμήμα που επιλέγουν να διασχίσουν αστική οδό”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2004.      
ad15 Θοδωρής Νικολόπουλος, “Μακροσκοπική συσχέτιση καιρικών συνθηκών, επικινδυνότητας και σοβαρότητας ατυχημάτων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2004.      
ad14 Λευτέρης Σιγάλας, “Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην οδική ασφάλεια και η στάση των οδηγών απέναντί τους”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2003.      
ad13 Μιχάλης Καμβύσης, Σεραφείμ Κατσόγιαννος, “Ανάλυση σε βάθος της στάσης ελλήνων και άλλων ευρωπαίων οδηγών απέναντι στην ταχύτητα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2003.      
ad12 Γιάννης Αγαπάκης, Έφη Μυγιάκη, “Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόμευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2003.      
ad11 Γιάννης Αλεφαντινός, “Η μεταβολή της συμπεριφοράς των ελλήνων οδηγών απέναντι στην πιθανότητα εμπλοκής σε οδικό ατύχημα”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2003.      
ad10 Πάνος Ευαγγελίου, “Αξιολόγηση της επιρροής της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια με μεθόδους πριν-και-μετά”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2003.      
ad9 Μάριος Δομοξούδης, “Συνδυασμένα πρότυπα χρήσεων γης και μεταφορών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2003.   
ad8 Βασίλειος Παπαευσταθίου, “Επιπτώσεις από τους σταθμούς μετρό Aκρόπολης και Φιξ – Διερεύνηση της στάθμευσης με πολεοδομικά και κυκλοφοριακά στοιχεία”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2002.   
ad7 Ελευθερία Μπουρνελάκη, “Διερεύνηση της επιρροής της κεντρικής νησίδας στη σχετική επικινδυνότητα υπεραστικών οδικών τμημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2002.      
ad6 Ξένια Γεωργοπούλου, “Διερεύνηση της επιρροής των τεχνικών μέτρων χαμηλού κόστους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αστικών περιοχών”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2002.      
ad5 Γιώργος Καπότσης, “Διερεύνηση σχετικής επικινδυνότητας οδού ανά ηλικία οδηγού συναρτήσει επιλεγμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη χρήση γραμμικής παλινδρόμησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2002.      
ad4 Κάλλια Αγγελούση, Αγγελική Κανελλοπούλου, “Προσδιορισμός ανθρώπινου κόστους οδικών ατυχημάτων και ευαισθησίας των οδηγών απέναντι στην πιθανότητα ατυχήματος. Εφαρμογή των μεθόδων ‘πρόθεση-να-πληρώσω’ και ΄δεδηλωμένης προτίμησης”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2002.      
ad3 Δημήτρης Λιακόπουλος, “Ανάπτυξη προτύπου για τον υπολογισμό των οικονομικών ωφελειών από τη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Μάρτιος 2002.      
ad2 Σταμάτης Χαλαπάς, “Ανάλυση ευαισθησίας της δεδηλωμένης προτίμησης των Ελλήνων οδηγών απέναντι στην αστυνόμευση για την οδική ασφάλεια”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.      
ad1 Σακελλαράκης Γ., “Διερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας στην οδική ασφάλεια”, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2000.      

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών υπό εκπόνηση

ad164 Δημήτρης Οικονόμου, “Κρίσιμοι παράγοντες αυτοδηλούμενης συμπεριφοράς και ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών παγκοσμίως”
ad163 Γιάννης Ρούκος, “Συγκριτική ανάλυση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης”
ad162 Μιχάλης Νικολάου, “Ανάλυση Κόστους-Ωφελειών από τη μείωση του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας”
ad161 Γιώργος Τζιουβάρας, “Η Επιρροή της κούρασης στη συμπεριφορά του οδηγού σε υπεραστικό περιβάλλον με τη χρήση προσομοιωτή”
ad160 Γιάννης Πασχαλίδης, “Η Επιρροή της κούρασης στη συμπεριφορά του οδηγού σε αστικό περιβάλλον και αυτοκινητόδρομο με τη χρήση προσομοιωτή”
ad159 Ελένη Θεοδωράκη, “Διερεύνηση της επικίνδυνης συμπεριφοράς των οδηγών μέσω της αξιοποίησης δεδομένων οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες”
ad158 Αριάδνη Σαρρή, “Ορατότητα Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίων”
ad157 Αριστείδης Κανάκης, “Μοντέλο εκτίμησης ποδηλατικών διαδρομών στην Αθήνα με δεδομένα υψηλής ευκρίνειας”
ad156 Αλέξανδρος Κίτσιος, “Η επιρροή της επιτήρησης της κυκλοφορίας στις απόψεις και στη συμπεριφορά ασφάλειας των οδηγών”
ad155 Νίκος Γιάνναρης, “Ανάλυση της συμπεριφοράς κυκλοφορίας και ασφάλειας των μοτοσικλετιστών με τη χρήση αισθητήρων έξυπνων κινητών τηλεφώνων”
ad154 Κωνσταντίνος Αγγελάκης, “Διερεύνηση προτιμήσεων των Αθηναίων για την ανακατανομή του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας”
ad153 Μαριγιάννα Σουσούνη, “Ανάλυση ωφελειών της οικολογικής οδήγησης σε αστικό περιβάλλον με προσομοιωτή οδήγησης”
ad152 Αλέξανδρος Κυρατζής, “Διερεύνηση της επίδρασης των διαφημιστικών πινακίδων στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών στο υπεραστικό οδικό δίκτυο”
ad151 Δημήτρης Ανδρέικος, “Χωρική ανάλυση οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Ελλάδας”
ad150 Τόνια Αντωνακάκη, “Η επιρροή στην οδική ασφάλεια των νέων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα”

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

at20 Νίκος Καρουζάκης, “Εξελιγμένα μακροσκοπικά πρότυπα ανάλυσης διεθνών δεδομένων επενδυτικής στρατηγικής ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομών”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Νοέμβριος 2023 – συνεχιζόμενο).   
at19 Στέλλα Ρούσσου, “Προγνωστική Αξιολόγηση της Οδικής Ασφάλειας στην Αστική Κινητικότητα με χρήση δεδομένων τηλεματικής και προσομοιωτικών μοντέλων κυκλοφορίας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Νοέμβριος 2023 – συνεχιζόμενο).   
at18 Μάριος Σεκαδάκης, “Ανάλυση της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των αυτόνομων οχημάτων κατά την εναλλαγή επιπέδων αυτοματισμού”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Νοέμβριος 2021 – συνεχιζόμενο).   
at17 Μαρία Οικονόμου, “H επιρροή των Aυτόνομων Oχημάτων στην κυκλοφορία σε αστικό περιβάλλον”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Νοέμβριος 2021 – συνεχιζόμενο).   
at16 Βιργινία Πετράκη, “Δεδομένα ευρείας κλίμακας και νέες μορφές βιώσιμης αστικής κινητικότητας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Οκτώβριος 2020 – συνεχιζόμενο).   
at15 Εύα Μιχελαράκη, “Παράγοντες επικινδυνότητας οδικών ατυχημάτων και δεδομένα ευρείας κλίμακας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2020 – συνεχιζόμενο).   
at14 Αρμίρα Κονταξή, “Ολοκληρωμένη υποστήριξη της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και ασφάλειας του οδηγού με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2019 – συνεχιζόμενο).   
at13 Τζούλια Ρούσσου, “Αποτίμηση επιπτώσεων των συνδεδεμένων και των αυτόματων οχημάτων συστημάτων μεταφορών”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2019 – συνεχιζόμενο).   
at12 Αλεξάνδρα Λαΐου, “Ποσοτικοποίηση Της Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2019 – συνεχιζόμενο).   
at11 Ελένη Χαλκιά, “Η επιρροή της επιλογής μέσου και διαδρομής στην οδική ασφάλεια”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Ιανουάριος 2018 – συνεχιζόμενο).   
at10 Φωτεινή Ορφανού, “Μοντελοποίηση αυτόματης κυκλοφορίας αξιοποιώντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Νοέμβριος 2016 – συνεχιζόμενο).   
at9 Κατερίνα Φώλλα “Εξελιγμένα μακροσκοπικά πρότυπα ανάλυσης διεθνών δεδομένων οδικής ασφάλειας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Δεκέμβριος 2015 – συνεχιζόμενο).   
at8 Δημήτρης Νικολάου, “Αξιολόγηση κινδύνου οδικού ατυχήματος με τεχνικές μηχανικής μάθησης συνδυάζοντας δεδομένα υποδομής, κυκλοφορίας και συμπεριφοράς οδηγού”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2024).      
at7 Audrey Testaferrata de Noto, “Χρόνοι αντίληψης και αντίδρασης του οδηγού σε αυτόματα οχήματα επιπέδου 3”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο της Μάλτας, Μάρτιος 2020.      
at6 Απόστολος Ζιακόπουλος, “Χωρο-χρονική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς κυκλοφορίας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Απρίλιος 2018 – Ιούλιος 2020).      
at5 Δημήτριος Τσελέντης, “Συγκριτική ανάλυση της οδηγικής επίδοσης με χρήση τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων εφαρμοζόμενων σε δεδομένα κινητών τηλεφώνων μεγάλης κλίμακας ”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.      
at4 Δημοσθένης Παύλου, “Συμπεριφορά κυκλοφορίας και ασφάλειας οδηγών με νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016.      
at3 Αθανάσιος – Ιωάννης Θεοφιλάτος, “Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Noέμβριος 2015.      
at2 Παναγιώτης Παπαντωνίου, “Παράγοντες κινδύνου, συμπεριφορά οδηγού και πιθανότητα ατυχήματος. Η περίπτωση της απόσπασης της προσοχής του οδηγού”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Αύγουστος 2015.      
at1 Ελεωνόρα Παπαδημητρίου, “Πρότυπα συμπεριφοράς και ασφάλειας πεζών σε αστικά οδικά δίκτυα”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010.      

Επίβλεψη Μετα-Διδακτορικών Ερευνών

ap9 Δημοσθένης Παύλου, “Ασφαλής οδηγική συμπεριφορά για ηλικιωμένους με ή χωρίς εγκεφαλικές νόσους”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Ιούλιος 2021).   
ap8 Παναγιώτης Παπαντωνίου, “Διερεύνηση της επιρροής της απόσπασης της προσοχής του οδηγού με χρήση μαζικών δεδομένων από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Ιούλιος 2021).   
ap7 Αθανάσιος Θεοφιλάτος, “Συσχέτιση οδικών ατυχημάτων με κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Ιανουάριος 2019).   
ap6 Δημοσθένης Παύλου, “Αξιολόγηση ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς ηλικιωμένων οδηγών με ή χωρίς εγκεφαλικές παθήσεις”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αύγουστος 2017).   
ap5 Παναγιώτης Παπαντωνίου, “Πολύ-επίπεδη ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου με δεδομένα πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αύγουστος 2017).   
ap4 Ελεονώρα Παπαδημητρίου, “Πρότυπα συμπεριφοράς και ασφάλειας πεζών”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Ιούνιος 2015).   
ap3 Ζωή Χριστοφόρου, “Η επιρροή του αλκοόλ στους νέους οδηγούς: ένα πείραμα με προσομοιωτή οδήγησης”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (2011).   
ap2 Κωνσταντίνος Αντωνίου, “Συσχέτιση παραγόντων επικινδυνότητας οδικών ατυχημάτων με μέτρα οδικής ασφάλειας”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Μάρτιος 2008).   
ap1 Ιωάννα Σπυροπούλου, “Εισαγωγή παραμέτρων ευφυών συστημάτων μεταφορών στα μοντέλα προσομοίωσης της κυκλοφορίας”, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Μάρτιος 2007).