Γιώργος Γιαννής

Ο Γιώργος Δ. Γιαννής είναι Καθηγητής στη Διαχείριση και Ασφάλεια της Κυκλοφορίας και Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου (1987), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Diplôme d’ Etudes Approfondies, DEA), (1988) και Διδακτορικού Διπλώματος (1993) στις Μεταφορές από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Έχει μία βαθιά και ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 30 έτη, ως μηχανικός, πανεπιστημιακός, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος, εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων και εκπρόσωπος της Πολιτείας, σε όλα τα αντικείμενα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει συμβάλει ενεργά σε μεγάλο αριθμό έργων και μελετών και σε αρκετές επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Διεθνών Οργανισμών (UNECE, OECD, WHO, World Bank, EIB, CEDR, ERF, IRF, PIARC, UITP, ETSC, ECTRI, WCTR, TRB). Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η Οδική Ασφάλεια, ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων, η Αστική Κινητικότητα, τα Έξυπνα Συστήματα στις Μεταφορές και Αυτοματοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιστήμη των Δεδομένων.

modern city at night with financial background

Ειδίκευση

Οδική Ασφάλεια: ανάλυση ατυχημάτων, βάσεις δεδομένων, οδική υποδομή, συμπεριφορά οδηγού, απόσπαση προσοχής, τηλεματική, αυτοματοποίηση, προσομοιωτής οδήγησης, πεζοί, αστυνόμευση, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι οδηγοί, μοτοσυκλετιστές, αλκοόλ, έξυπνα συστήματα, καιρικές συνθήκες, μέτρα οδικής ασφάλειας, στρατηγική οδικής ασφάλειας, διεθνείς συγκρίσεις

Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων: αστική κινητικότητα, οδική υποδομή, διαχείριση κυκλοφορίας, προσομοίωση κυκλοφορίας, στάθμευση, έξυπνες πόλεις, έξυπνα συστήματα, συστήματα μετρό, μεγάλα γεγονότα, συνδυασμένες μεταφορές, δίκτυα συγκοινωνιών, τερματικές εγκαταστάσεις, εφοδιαστική διαχείριση

Αστική Κινητικότητα, Έξυπνα Συστήματα στις Μεταφορές και Αυτοματοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων

Εκπαίδευση

Διδασκαλία στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: Κυκλοφοριακή Τεχνική, Οδική Ασφάλεια, Διαχείριση Κυκλοφορίας, Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Μεταφορές και Περιβάλλον.

Επίβλεψη 153 Διπλωματικών Εργασιών, 21 Διδακτορικών Διατριβών και 10 Μεταδιδακτορικών Ερευνών. Συμμετοχή στην επιτροπή επίβλεψης (46) και εξέτασης (40) Διδακτορικών Διατριβών.

Μέλος 122 Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ στην Ελλάδα και παγκοσμίως και 38 Πανεπιστημιακών Επιτροπών και Οργάνων.

Επισκέπτης Καθηγητής στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο, και στο Πανεπιστήμιο του Hasselt, Βέλγιο.

Έρευνα

Συμμετοχή σε 160 ερευνητικά έργα στο αντικείμενο των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής, από τα οποία τα 131 ερευνητικά έργα εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 70 από τα έργα αυτά ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 14 έργα από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (UN-ECE, WHO, EIB, World Bank, ITF, CEDR) και 76 έργα από Ελληνικές Αρχές.  Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 76 ερευνητικά έργα (41 από Διεθνείς Οργανισμούς) και Κύριος ή Βασικός Ερευνητής σε άλλα 36 ερευνητικά έργα.

publications

Δημοσιεύσεις

Ένα σύνολο 780 δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής: 226 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 28 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά πρακτικών συνεδρίων, 503 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων (437 με κρίση της εργασίας, 438 σε διεθνή συνέδρια και 23 μετά από πρόσκληση) και 23 μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία, καθώς και 6 διδακτικά βοηθήματα, σε 500 από τις οποίες γίνονται περισσότερες από 8.000  ετεροαναφορές (i10-index: google scholar: 157, h-index: google scholar: 44, scopus: 33).

Επιστημονικά

Μέλος 146 επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών Διεθνώς (94) και στην Ελλάδα (52). Αξιολογητής έργων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας και για αρκετές Αρχές Έρευνας σε 24 κράτη. (71 Οργανισμοί και Προγράμματα).  Αναπληρωτής Εκδότης (3), Επισκέπτης Εκδότης (10) και Μέλος της συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (10), Κριτής εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά (196) και συνέδρια (129), Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (75) και της οργανωτικής επιτροπής (20) συνεδρίων. Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2000 – 2003). Διακριθείς με 19 διεθνή επιστημονικά βραβεία, ανάμεσα στα οποία η ανώτατη τιμητική διάκριση του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας και το βραβείο “Francqui Chair” των Βελγικών Πανεπιστημίων.

 

Συνέδρια

Συμμετοχή σε 577 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, 407 διεθνή και 172 εθνικά, στην Αθήνα (225), σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (42), στο εξωτερικό (210) και διαδικτυακά (103), με προεδρεία συνεδρίασης σε 61 από αυτά τα συνέδρια και με χαιρετισμό σε άλλα 26 συνέδρια.  Παρουσίαση σε αυτά τα συνέδρια και ημερίδες 474 επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά και 556 ακόμη επιστημονικών παρουσιάσεων. 269 εργασίες ή παρουσιάσεις ήταν μετά από πρόσκληση.

 

Έργα – Μελέτες

Συμμετοχή σε 138 έργα και μελέτες στον τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Διεθνών Οργανισμών (35) Δημόσιων Οργανισμών και άλλων φορέων στην Ελλάδα (88) και παγκοσμίως (15). Σύμβουλος σε θέματα οδικής ασφάλειας στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1991 – 2002) και Πρόεδρος του ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ, του Κρατικού Οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (2004-2010).

other

Διάφορα

Μέλος της Ένωσης Αποφοίτων του Ε.Μ.Π. και της Ένωσης Αποφοίτων της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Συνδέσμου Συμμετεχόντων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Συμμετοχή και τερματισμός σε 41 Αγώνες Mαραθωνίου, 16 αγώνες τριάθλου και περισσότερους από 150 αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων.