Items Under Ετικέτα: έρευνες πεδίου

cp519 “Driver-vehicle-environment interactions and the safety tolerance zone – i-Dreams”, for the Telematics and Improvement of Driver Behavior Workshop organised by NTUA, February 2022.    
pj210 Nævestad T. , Laiou A., Roosenblom T., Elvik R., Yannis G., “The role of values in road safety culture: Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and accident involvement in three countries”, Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 84, pp. 375-392, January 2022.   doi   doi
pj208 Zoupos A., Ziakopoulos A., Yannis G., “Modelling self-reported driver perspectives and fatigued driving via deep learning”, Traffic Safety Research, Vol.1, November 2021.   doi   doi
rn124 “ESRA2 – Ηλεκτρονική έρευνα για τη συμπεριφορά των οδηγών” στο πλαίσιο της παν-ευρωπαϊκής συνεργασίας ινστιτούτων έρευνας στην οδική ασφάλεια ESRA (2021-2023)
pc434 Demicoli A., Yannis G., Lewis O, “Driver Perception-Reaction Times in Level 3 Automated Vehicles”, Proceedings of the 18th IRF World Meeting & Exhibition (7-10 November 2021).          
cp505 “Testing a mobile routing application focusing on usability and user experience”, at the 2nd International Conference Intermodal Transports, October 2021.    
ad122 Λουκάς Στρογγύλης, “Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής της κίνησης πεζών στο κέντρο της Αθήνας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτώβριος 2021. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/stroggylis-ad122c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
ad119 Θάνος Ζευγαράς, “Προτιμήσεις των Αθηναίων οδηγών αυτοκινήτων σχετικά με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων”. https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/zevgaras-ad119c.pdf" target="_blank" class="listview-ppt">   
pc424 Maragkoudakis V., Kontaxi A., Deliali K., Yannis G., “Public opinion on e-scooters in Athens: a stated preference approach”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc423 Priftis G., Kontaxi A., Yannis G., “Public opinion on Flying Autonomous Vehicles in Greece: a stated preference approach”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc411 Nævestad T., Phillips R., Ranestad K., Laiou A., Yannis G., “Fatigue among HGV drivers in Norway and Greece: examining the influence of national road safety culture”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc410 Nævestad T., Bjørnskau T., Laiou A., O. Phillips R., Yannis G., “Clash of cultures in Greek traffic? What happens when a Southern European road safety culture is mixed with a Northern European road safety culture?”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc407 Petraki V., Korentzelou A., Papantoniou P., Yannis G., “Investigating the acceptance of environmental parking charging and congestion charging in urban centers in Greece”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc405 Papantoniou P., Gonidi C., Papantzikou E., Chaziris A., Papadakos P., Nikolaou D., Folla K., Vlahogianni E., Yannis G., “Analysis of traffic and parking characteristics in Athens”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc404 Yannis G., Vlachogianni E., Papatzikou E., Papadakos P., Oikonomou M., “Traffic Impact Assessment of Innovative Traffic and Parking Measures in the Center of Athens”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pc403 Yannis G., Gonidi C., Petraki V., Papatzikou E., Oikonomou M., Chaziris A., Papantoniou P., Papadakos P., Vlachogianni E., “Traffic impact assessment of the pilot implementation of Athens Great Walk”, Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research (1-3 September 2021).          
pj199 Folla K., Anagnostopoulou A., Yannis G., “Main Challenges and Opportunities, Constraints and Barriers of Open Science in Transport Research”, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Vol.8, Issue 5, pp. 32-40.   doi   doi
rn119 “SmartMaps – Smart city mapping for safer and eco driver behaviour through smartphone sensor big data” του ΕΜΠ (2021-2023)
pc395 Korentzelou A., Petraki V., Papantoniou P., Yannis G., “Investigating the acceptance of an environmental transport charging policy. The case of Athens”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (16-17 June 2021).          
cp489 “Network-wide Road Safety Assessment”, for the Radar project Expert Group Meeting by the Interreg Transnational Programme (15 June 2021).    
pj198 Ziakopoulos A., Nikolaou D., Yannis G., “Correlations of multiple rider behaviors with self-reported attitudes, perspectives on traffic rule strictness and social desirability”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 80, July 2021, pp. 313-327.   doi   doi
pj197 Ziakopoulos A., Theofilatos A., Laiou A., Michelaraki E., Yannis G., “Examining the relationship between impaired driving and past crash involvement in Europe: Insights from the ESRA study”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Published online: June 2021.   doi   doi
cp487 “Socio-economic impact of environmental transport charging”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp481 “Monitoring road safety attitudes globally”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp472 “Smart city mapping for safer and eco driver behaviour”, for the Innovation in Road Safety Research Workshop, May 2021.    
cp440 “Global Diversity in Traffic Safety Culture” at the 6th Global Interactive Forum on Traffic & Safety organised by IATSS (26 November 2020).    
cp437 “Mobility Plans for University Campuses” at the Sustainable Urban Mobility Planning approaches in Mediterranean cities, organised by Interreg MED (18 November 2020).    
cp422 “Αντιλήψεις των χρηστών της οδού ως προς την κόπωση κατά την οδήγηση” στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονιακό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής μαζί με βασικούς Οργανισμούς Μεταφορών στην Ελλάδα (29-30 Μαΐου 2020).    
pc382 Boulougari A., Papantoniou P., Yannis G., “Driver choices towards ride sharing in Athens”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc376 Franklin J.R., Böhm M., Jones S., Kovacikova T., Nowicka K., Rowinski R., Folla K., Yannis G., “Exploring the Establishment of a European Transport Research Cloud”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc375 Nævestad T.-O., Bjørnskau T., Laiou A., Phillips R., Yannis G., “Clash of cultures in Greek traffic? What happens when a Southern European road safety culture is mixed with a Northern European road safety culture?”, Proceedings of the 8th Transport Research Arena TRA 2020 Conference (Helsinki, Finland, 27-30 April 2020). Conference Cancelled.          
pc354 Παναγιωτοπούλου Μ., Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Αυτοαξιολόγηση και Οδική Συμπεριφορά”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
pc352 Στεφάτου Α., Ζιακόπουλος Α., Θεοφιλάτος Α., Nævestad T.-O., Bjornskau T., Λαΐου Α., Γιαννής Γ., “Η στάση των οδηγών στην Ελλάδα απέναντι στην επιθετική οδήγηση”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
pc348 Nævestad T.O., Bjornskau T., Λαΐου Α., Γιαννής Γ., “Η κουλτούρα οδικής ασφάλειας μεταξύ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων και των μοτοσικλετιστών στην Ελλάδα: Εξέταση των παραγόντων που την επηρεάζουν”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
pc347 Γιαννής Γ., Λαΐου Α., Γονίδη Χ., Δραγομάνοβιτς Α., Μπάστα Ο., Χριστοφόρου Ζ., Seidowsky R., “Η ποδηλασία υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών (ΠΥΕ) και η εμπλοκή σε ατυχήματα στις χώρες του ΟΟΣΑ”, Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Αθήνα, Ελλάδα, 24-25 Οκτωβρίου 2019).          
pc343 Gavalas O., Papantoniou P., Yannis G., Papadimitriou E., “Association of Expressed Driving Anger with Driving Performance Combining Simulator and Survey Data”, Proceedings of the RSS – Road Safety and Simulation 2019 International Conference, organised by the Iowa University (Iowa, USA, 14-17 October 2019).          
cp387 “Fatigue among private and professional drivers in Norway and Greece: examining the influence of national road safety culture” at the 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work, organised by the Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA) (Vienna, Austria, 25 September 2019).    
pj160 Yannis G., Theofilatos A., Souris C., “Attitudes of Greek drivers towards autonomous vehicles”, ATS, in press.
cp372 “Country Fact Sheets” at the 2nd ESRA Symposium on Global Road Safety Performance Indicators, organised by the VIAS Institute (Brussels, Belgium, 18 June 2019)    
cp371 “Thematic report : Driver Fatigue” at the 2nd ESRA Symposium on Global Road Safety Performance Indicators, organised by the VIAS Institute (Brussels, Belgium, 18 June 2019)    
cp361 “Monitoring road safety attitudes globally” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp360 “Monitoring road safety culture” at the NTUA – Digitalisation and Road Safety Research Workshop, organised by NTUA within the framework of the Fifth UN Global Road Safety Week (Athens, Greece, 17 May 2019)    
cp335 “Impaired Cycling and Crash Involvement: A Survey Across OECD Countries on Data Availability and Legislation” at the Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting (Washington, D.C., 13-17 January 2019)    
pc324 Βαχαβιόλος Δ., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Κρίσιμοι παράγοντες συμπεριφοράς και ασφάλειας οδηγών στην Ευρώπη”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.          
pc321 Παπαλυμπέρης Π., Παπαντωνίου Π., Γιαννής Γ., “Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης”, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018.          
pc316 Nævestad T.O., Laiou A., Bjørnskau T., Phillips R., Yannis G., “Safety culture among private and professional drivers: Norway and Greece”, Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece, 11-12 October 2018.          
rn81 “ESRA2 – Ηλεκτρονική έρευνα για τη συμπεριφορά των οδηγών” στο πλαίσιο της παν-ευρωπαϊκής συνεργασίας ινστιτούτων έρευνας στην οδική ασφάλεια ESRA (2018-)
pc309 Nævestad T., Laiou A., Størkersen K., Phillips R., Yannis G., Bjørnskau T., Amundsen A., “Maritime safety culture and safety behaviours in Greece and Norway: comparing professional seafarers and private leisure boat users”, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2018, NTNU, Norway, 17-21 June 2018.          
pc308 Størkersen K.V., Laiou A., Nævestad T.O., Yannis G., “Production and protection. Seafarers’ handling of pressure in gemeinschaft and gesellshaft”, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2018, NTNU, Norway, 17-21 June 2018.          
cp315 “Drinking and driving in Greece” at the RSI Panos Mylonas – SMART Sober Mobility Across Road Transport Conference, organised by the The Road Safety Institute Panos Mylonas and ETSC (Athens, 21 June 2018)    
cp307 “Transport safety culture in private and professional road transport in Norway and Greece (the SafeCulture project)” at the Nordic Traffic Safety Academy,organised by the Institute of Transport Economics – Norwegian Centre for Transport Research (TOI) (Trondheim, 7 May 2018)    
pj141 Tselentis D., Theofilatos A., Yannis G., Konstantinopoulos M., “Public opinion on Usage-Based Motor Insurance Schemes: a stated preference approach”. Travel Behaviour and Society, Vol. 11, April 2018, pp. 111-118.   doi   doi
pc294 Nævestad T.O., Størkersen K., Laiou A., Yannis G., “Safety culture in maritime cargo transport in Norway and Greece: which factors predict unsafe maritime behaviours?”, Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018 Conference, Vienna, Austria, 16-19 April 2018.          
pc280 Nævestad T., Phillips R., Laiou A., Yannis G., “Safety culture in professional road transport in Norway and Greece”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017          
pc278 Laiou A., Theofilatos A., Yannis G., Meesmann U., Torfs K., Trotta M., “Road Users’ Safety Attitudes towards Speeding”, Proceedings of the Road Safety & Simulation International Conference 2017, The Hague, 17-19 October 2017          
pc263 Σουρής Χ., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Διερεύνηση Αποδοχής Αυτόνομων Οχημάτων από τους Έλληνες Οδηγούς”, Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.          
cp249 “The SafeCulture project –Results on safety culture in professional transport in Greece” at the International Workshop “Promotion of Road Safety Culture” (Herakleio, 29 May 2017)    
cp240 “Monitoring road safety culture in Europe -SafeCulture” at the Workshop “The Future of Road Safety Research” in the framework of the Fourth United Nations Global Road Safety Week (Athens, 15 May 2017)    
pc256 Theofilatos A., Tselentis D.I., Yannis G., Konstantinopoulos M., “Willingness-to-Pay for Usage-Based Motor Insurance”, Proceedings of the 96rd Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington, January 2017.          
cp216 “Basic Aspects of Road Safety in Africa – Short Questionnaire” at the Word Bank/IRTAD/UNECE Road Safety in Africa Workshop (Nairobi, December 2016)    
cp203 “Willingness to pay for innovative vehicle insurance schemes” at the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Tampere, 18-21 September, 2016)    
cp194 “ESRA Thematic report – Speeding” at the ESRA Conference on European road users’ safety attitudes (Brussels, 20 June 2016).    
rn67 “ESRA – European Survey of Road users’ safety Attitudes” within the ESRA Pan-European cooperation of road safety institutes (2015-2016)
rn50 “SARTRE 4 – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro10 “SARTRE IIΙ – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ro6 “Ανάπλαση – ανάπτυξη και ένταξη σταθμών ΗΣΑΠ στο περιβάλλον τους” στο μέρος που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη συσχέτιση με το δίκτυο μεταφορών, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΗΣΑΠ.
ro4 “SARTRE II – Κοινωνική στάση απέναντι στην επικινδυνότητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
pc229 Yannis G., Dragomanovits A., Laiou A., Richter T., Ruhl S., La Torre F., Domenichini L., Graham D., Karathodorou N., Li H., “Use of Accident Prediction Models in Road Safety Management – An International Inquiry”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.          
pc226 Papadimitrou E., Lassarre S., Yannis G, “Pedestrian Risk Taking while Road Crossing: A Comparison of Observed and Declared Behaviour”, Proceedings of the 6th European Transport Research Arena Conference, Warsaw, April 2016.          
pc222 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Tsolaki A., “Analysis of preferences for the use of a bicycle sharing system in Athens”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.          
pc221 Armouti I., Antoniou C., Yannis G., “How does socio-economic status affect the use of CRS and seat belts? Preliminary results from a study in Athens”, Proceedings of the 7th International Congress on Transport Research in Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of Transport, Athens, November 2015.          
pc214 Mavromatis S., Yannis G., “Cycling Acceptability Investigation among University Students in Athens, Greece”, Proceedings of the 4th international cycling safety conference, Hannover Medical School, Hannover, September 2015.          
pc213 Yannis G., Papantoniou P., Papadimitriou E., Tsolaki A., “Analysis of Preferences for the Use of a Bicycling Sharing System in Athens”, Proceedings of the 4th international cycling safety conference, Hannover Medical School, Hannover, September 2015.          
pc212 Vardaki S., Beratis I., Pavlou D., Yannis G., Papageorgiou S., “Driving difficulties as reported by elderly drivers with MCI and without neurological impairment: implications for road design”, Proceedings of the 14th international conference on mobility and transport for elderly and disabled persons, University of Lisbon, Lisbon, July 2015.          
pc202 Γιαννής Γ., Παύλου Δ., Θεοφιλάτος Α., Αρβανίτη Δ., “Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Συγκριτική ανάλυση των παραγόντων επιρροής”, Πρακτικά 6ου διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2015.          
pc199 Papadimitriou E., Yannis G., Muhlrad N., “Road Safety Management in Greece”, Proceedings of the 6th Pan-hellenic Road Safety Conference, Hellenic Institute of Transportation Engineers, National Technical University of Athens, Athens, March 2015.          
pj92 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., Cestac J., Kraiem S., “Motorcycle riding under the influence of alcohol: Results from the SARTRE-4 survey”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 70, 2014 pp.121-130.   doi   doi
pj84 Theofilatos A., Yannis G., “Relationship between motorcyclists’ attitudes, behaviour and other attributes with declared accident involvement in Europe”, Traffic Injury Prevention, Vol. 15, Issue 2, 2014, pp. 156-164.   doi   doi
pc165 Παπαδημητρίου Ε., Θεοφιλάτος Α., Γιαννής Γ., “Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια”, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013.          
pj72 Vardaki S., Yannis G., “Investigating the self-reported behavior of drivers and their attitudes to traffic violations”, Journal of Safety Research, Vol. 46, 2013, pp. 1-11.   doi   doi
pj66 Papadimitriou E., Theofilatos A., Yannis G., “Patterns of pedestrian attitudes, perceptions and behaviour in Europe”, Safety Science, Vol. 53, March 2013, pp.114–122.   doi   doi
pj42 Yannis G., Antoniou C., Vardaki S., Kanellaidis G., “Older Drivers’ Perception and Acceptance of In-Vehicle Devices for Traffic Safety and Traffic Efficiency”, ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 136, Issue 5, 2010, pp. 472-479.   doi   doi
pj20 Vanlaar W., Yannis G., “Perception of road accident causes”, Accident Analysis and Prevention, No. 38, 2006, pp. 155-161.   doi   doi
pj8 Kanellaidis G., Yannis G., Harvatis M., “Attitude of Greek drivers toward road safety”, Transportation Quarterly, Vol. 53, No.1, 1999, pp. 109-121.