Τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα καθώς αποτελούν την όγδοη κύρια αιτία των θανάτων παγκοσμίως. Επίσης, είναι γεγονός πως ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη συντριπτική πλειονότητα των οδικών ατυχημάτων, καθώς η οδήγηση απαιτεί την ικανότητα αποδοχής της πληροφορίας, της επεξεργασίας της, και της σωστής και έγκαιρης κρίσης και κατάλληλης αντίδρασης. Πιθανή μείωση των νοητικών λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος.
Η μεταδιδακτορική έρευνα αυτή έχει ως σκοπό να αξιολογήσει την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά ηλικιωμένων οδηγών, με ή χωρίς κάποια εγκεφαλική πάθηση νευρολογικών αιτίων. Ουσιαστικά, αποτελεί προέκταση της Διδακτορικής Διατριβής του Δημοσθένη Παύλου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλης κλίμακας διεπιστημονικό πείραμα, το οποίο περιελάμβανε ιατρική/νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση 225 οδηγών (υγιείς, ασθενείς με Ήπια Νοητική Εξασθένιση, ασθενείς με Νόσο Alzheimer’s, ασθενείς με Νόσο Parkinson’s, ασθενείς με διαταραχές ύπνου κ.α), καθώς και οδήγηση σε διαφορετικές συνθήκες σε προσομοιωτή οδήγησης, και σαν κεντρικό αντικείμενο είχε να εξερευνήσει την επιρροή των νευρολογικών παθήσεων που επηρεάσουν τις νοητικές λειτουργίες, σε διάφορα χαρακτηριστικά οδήγησης. Στόχος της μεταδιδακτορικής έρευνας αυτής είναι να συνεχίσει σε νέα διάσταση τα ερευνητικά ζητήματα της διδακτορικής διατριβής, αξιοποιώντας πρωτογενή στοιχεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και εξετάζοντας ανεξερεύνητες νέες επιστημονικές περιοχές, όπως είναι αυτή της αξιολόγησης ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς.
Τα πρωτογενή δεδομένα που έχουν προκύψει από την πειραματική διαδικασία θα δημιουργήσουν μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες με διάφορες εγκεφαλικές ασθένειες, η οποία θα αναλυθεί με νέες, πρωτότυπες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, που θα περιλαμβάνουν αναλύσεις λανθανουσών μεταβλητών που καθορίζουν τις επιδόσεις ασφαλείας των οδηγών, αξιολόγηση επικινδυνότητας οδηγών, προσδιορισμό της επικινδυνότητας της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, και διερεύνηση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών με εγκεφαλικές ασθένειες πριν και μετά από ένα μη αναμενόμενο συμβάν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιοποιηθούν για την εξέταση μέτρων βελτίωσης της συμπεριφοράς των ηλικιωμένων οδηγών με ή χωρίς εγκεφαλικές παθήσεις. Τα μέτρα που θα εξετασθούν θα αφορούν τόσο σε περιοριστικά μέτρα όσο και σε ενημερωτικές εκστρατείες.