Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση των χαρακτηριστικών απόσπασης προσοχής των οδηγών από τη χρήση κινητού στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση, συλλέχθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 στην Ελλάδα μέσω μετρήσεων πεδίου. Οι μετρήσεις αυτές, αφορούν στην απόσπαση προσοχής του οδηγού από τη χρήση κινητής συσκευής τηλεφώνου, την ηλικία, το φύλο των οδηγών, την χρονική περίοδο, τις καιρικές συνθήκες και τον τύπο οδού στις τρεις περιοχές που εξετάστηκαν (εντός και πέριξ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας). Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν δύο μαθηματικά μοντέλα στατιστικής επεξεργασία των δεδομένων: Διωνυμική Παλινδρόμηση και Τυχαία Δάση, όπου και στα δύο, εξαρτημένη μεταβλητή είναι η απόσπαση προσοχής. Οι παραλλαγές έγιναν με τέσσερεις μεθόδους, με σκοπό την εξισορρόπηση της πιθανότητας απόσπασης ή μη της προσοχής. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο πιθανό να προβούν στην χρήση κινητού κατά την οδήγηση σε σύγκριση με τους νέους. Ακόμη οι οδηγοί βαν ενδέχεται να κάνουν πιο συχνή χρήση κινητού σε σχέση με τους οδηγούς Ι.Χ. κι άλλων οχημάτων. Προέκυψε επίσης, ότι οι οδηγοί στου αυτοκινητόδρομους κάνουν πιο συχνή χρήση του κινητού από ότι σε αστικές και επαρχιακές οδούς. Επιπλέον, φαίνεται πως είναι λιγότερο πιθανό οι οδηγοί να χρησιμοποιήσουν το κινητό όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες, σε σύγκριση με τις καλές.