Στόχο της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η εκτενής μελέτη της συμπεριφοράς κυκλοφορίας και ασφάλειας πεζών που χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο για αποστολή μηνυμάτων ή πλοήγηση στο διαδίκτυο όταν διασχίζουν σηματοδοτούμενες διαβάσεις. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πείραμα μέσω βιντεοσκόπησης σε πραγματικές οδικές συνθήκες, σε τρεις σηματοδοτούμενες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να συγκριθεί η συμπεριφορά των πεζών που παρουσιάζουν ή όχι απόσπαση προσοχής. Για την ανάλυση, αναπτύχθηκαν τρία στατιστικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τον συσχετισμό της ταχύτητας των πεζών και της απόσπασης προσοχής λόγω χρήσης κινητού. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής της απόσπασης προσοχής στα χαρακτηριστικά ασφάλειας των πεζών (εμπλοκή σε παρ’ολίγον ατύχημα, τροχιά, σύγκρουση μεταξύ πεζών). Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτει ότι σε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο πεζών, η χρήση κινητού οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας των πεζών, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε αύξηση της πιθανότητας εμπλοκής τους σε ατύχημα με διερχόμενο όχημα. Επιπλέον , προέκυψε ότι η απόσπαση προσοχής λόγω αποστολής μηνυμάτων ή πλοήγησης στο διαδίκτυο επιδρά αρνητικά στα κύρια χαρακτηριστικά κυκλοφορίας και ασφάλειας των πεζών.