Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης καυσίμων με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλεφωνά. Για το σκοπό αυτό αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από 17 οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Κατά τους δύο πρώτους μήνες οι συμμετέχοντες οδήγησαν με βάση τη συνηθισμένη οδηγική τους συμπεριφορά ενώ τους επόμενους δύο μήνες κλήθηκαν να βελτιώσουν τον τρόπο οδήγησης τους, τηρώντας αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των στατιστικών μεθόδων της γραμμικής και λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Μέσω των μοντέλων παλινδρόμησης εξετάστηκε κατά πόσο χαρακτηριστικά οδήγησης που καταγράφηκαν από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν την κατανάλωση καυσίμου. Αναπτύχθηκαν συνολικά 4 μοντέλα πρόβλεψης της κατανάλωσης καυσίμου, ένα γενικό μοντέλο και τρία μοντέλα για κάθε τύπο οδικού δικτύου (αυτοκινητόδρομο, υπεραστικό, αστικό). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη βελτίωση του τρόπου οδήγησης των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε αξιόλογη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και επιτεύχθηκε ομαλότερη και οικολογικότερη οδηγική συμπεριφορά. Ισχυρότερη συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ των απότομων επιταχύνσεων και της κατανάλωσης καυσίμου, ενώ η ταχύτητα, τα φρεναρίσματα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η οδήγηση κατά τις επικίνδυνες ώρες αλλά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είχαν άμεση επιρροή στην κατανάλωση καυσίμου.