To αντικείμενο της πράξης αποτελεί η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών κατά μήκος μιας διαδρομής σε αστικό οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη προτύπων για τον υπολογισμό της πιθανότητας διάσχισης σε κάθε θέση κατά μήκος μιας διαδρομής, σε σχέση με οδικά, κυκλοφοριακά καιατομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη προτύπωνγια τον υπολογισμό της έκθεσης των πεζών στον κίνδυνο, ως αποτέλεσμα τηςσυμπεριφοράς τους . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση στοιχείων επιρροής του ανθρώπινου παράγοντα (στάσεις, αντιλήψεις, κίνητρα κλπ.) στη συμπεριφορά και ασφάλεια των πεζών. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται έρευνα πεδίου με παρακολούθηση πεζών κατά μήκος διαδρομών και καταγραφή της συμπεριφοράς τους ,καθώς και των χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος και της κυκλοφορίας. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση ερωτηματολογίου, για την καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων των πεζών. Αναπτύσσονται ολοκληρωμένα πρότυπα διακριτών επιλογών με λανθάνουσες μεταβλητές (integrated choice- latent variables models), τα οποία συνδυάζουν δείκτες στάσης, αντίληψης και άλλων ανθρώπινων παραγόντων με άλλες μεταβλητές. Επίσης, αναλύεται η συσχέτιση μεταξύ συμπεριφοράς και έκθεσης των πεζών στον κίνδυνο σε αστικές περιοχές.