Οι νέοι που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ έχουν σχετικά υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα για όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης αλκοόλ στην αναπνοή (BrAC). Ωστόσο, δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς όλες οι πτυχές της επίδρασης της κατανάλωσης αλκοόλ στη συμπεριφορά των νεαρών οδηγών -ιδιαίτερα η διαφοροποιημένη επίδραση του αλκοόλ στις οδηγικές επιδόσεις τους. Η συμπεριφορά των νεαρών οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ διερευνάται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας σε ένα πείραμα προσομοίωσης οδήγησης στο οποίο οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μια κοινή προκαθορισμένη δόση κατανάλωσης αλκοόλ. Η σύγκριση της συμπεριφοράς πριν και μετά την κατανάλωση, καθώς και μεταξύ ατόμων και διαφορετικών επιπέδων BrAC επιτρέπει χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των οδηγών, καθώς και προτάσεις για παρεμβάσεις πολιτικής.