Ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση του ελάχιστου διαστήματος από το όχημα που αποδέχεται ο πεζός για να διασχίσει αστική οδό εκτός διασταυρώσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε πραγματικές οδικές συνθήκες. Με χρήση προτύπων της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης διερευνάται η επιρροή των διαφόρων παραμέτρων στο ελάχιστο διάστημα από το όχημα που αποδέχεται ο πεζός. Με χρήση της λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης διερευνάται η επιρροή της απόστασης από το όχημα και ορισμένων άλλων παραμέτρων στην απόφαση του πεζού να διασχίσει την οδό εκτός διασταύρώσης. Η εφαρμογή των προτύπων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η απόσταση του πεζού από το όχημα, η ύπαρξη παράνομα παρκαρισμένων οχημάτων που επηρεάζουν την ορατότητά του, το μέγεθος του οχήματος και το ενδεχόμενο να συνοδεύεται ο πεζός επηρεάζουν το ελάχιστο διάστημα από το όχημα που θα αποδεχτεί ο πεζός. Σε ό,τι αφορά στην επιλογή του πεζού να διασχίσει ή όχι την οδό εκτός διασταύρωσης, κυρίως ο χρόνος αναμονής του πεζού και το χρονικό διάστημα από το όχημα επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση του.