Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου οδήγησης, ο οποίος μπορεί συχνά να οδηγήσει σε οδικά ατυχήματα. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών σχετικά με την απόσπαση της προσοχής και τα αποτελέσματα σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκαν 25 επιστημονικά άρθρα με αντικείμενο μελέτης την απόσπαση προσοχής του οδηγού και τις συνέπειές της, με έμφαση στις μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η απόσπαση της προσοχής του οδηγού επηρεάζει τη συγκέντρωσή του (χέρια εκτός τιμονιού, τα μάτια εκτός δρόμου), τη συμπεριφορά του οδηγού (ταχύτητα, απόσταση από προπορευόμενο όχημα, απόσταση από δεξιά οριογραμμή, χρόνος αντίδρασης) και την πιθανότητα εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Ειδικότερα, η μείωση της ταχύτητας και η αύξηση της απόστασης από τον κεντρικό άξονα, τα οποία συνήθως παρατηρούνται στην οδήγηση υπό απόσπαση προσοχής και μπορεί να θεωρηθούν ευεργετικά για την οδική ασφάλεια, δεν μπορούν πάντα να αντισταθμίσουν τους αυξημένους χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι τελικά οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος.