Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της μεταβολής της μέσης ταχύτητας μετά από κάποιο μη αναμενόμενο συμβάν, με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου, με δεδομένα πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα πειράματος οδήγησης σε προσομοιωτή κατά τα οποίο 95 συμμετέχοντες οδήγησαν υπό διαφορετικές συνθήκες απόσπασης της προσοχής (κινητό τηλέφωνο, συνομιλία με συνεπιβάτη), εντός/εκτός κατοικημένης περιοχής σε χαμηλό/υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Τα αποτελέσματα του μεικτούς γενικού γραμμικού μοντέλου που αναπτύχθηκε υποδεικνύουν ότι διαφορετικές παράμετροι έχουν στατιστικά σημαντική επιρροή στη διαφορά της ταχύτητας του οδηγού πριν και μετά από κάποιο μη αναμενόμενο συμβάν.