Η παρούσα εργασία εξετάζει την πρόθεση αγοράς αυτόνομων οχημάτων από τους Έλληνες οδηγούς, με μία έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης και ένα μαθηματικό μοντέλο που προέκυψε από ανάλυση με το στατιστικό πρότυπο της διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρόθεση αγοράς εξαρτάται από πέντε μεταβλητές: την ηλικία των οδηγών, το κόστος αγοράς του αυτοκινήτου και την ύπαρξη συστημάτων υποστήριξης (GPS, υποβοήθηση στάθμευσης) σε αυτό, καθώς και από την άποψή τους για το επίπεδο της ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων σε σχέση με τα σημερινά και την κυκλοφορία αυτόνομων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ταξί στους δρόμους. Η μεταβλητή με τη μικρότερη επιρροή στην πρόθεση αγοράς αυτόνομων οχημάτων είναι το κόστος αγοράς των αυτοκινήτων των οδηγών, ενώ η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι η άποψη των οδηγών για την κυκλοφορία αυτόνομων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ταξί στους δρόμους, η οποία επιδρά δύο φορές περισσότερο από το κόστος αγοράς του αυτοκινήτου των οδηγών.