Η παρούσα εργασία ερευνά τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας των οδηγών στην Ελλάδα μέσω των αντιλήψεων για τη δική τους συμπεριφορά και τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Στο πλαίσιο του έργου SafeCulture διεξήχθη μια ειδική έρευνα και αναλύθηκαν οι απαντήσεις 302 οδηγών αυτοκινήτων και 201 δικυκλιστών μέσω 5 ερωτήσεων σχετικές με την ταχύτητα, 6 ερωτήσεων σχετικές με την προσπέραση και επιθετικότητα και 3 ερωτήσεων σχετικές με την κατανάλωση αλκοόλ. Μέσω της μεθόδου παραγοντικής ανάλυσης παρήχθησαν συνεχείς δευτερογενείς μεταβλητές-παράγοντες για την ταχύτητα, την επιθετικότητα και την κατανάλωση αλκοόλ. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης προκειμένου να συσχετιστούν αυτοί οι παράγοντες με την εμπλοκή του οδηγού σε οδικά ατυχήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Εξετάστηκαν δύο ελληνικές περιοχές: η Αθήνας και η Ρόδος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται τους παραδοσιακούς παράγοντες ατυχημάτων ως αιτίες για τη συμμετοχή τους σε οδικό ατύχημα. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί δήλωσαν ότι ούτε η ταχύτητα ούτε η απειρία του οδηγού ή η έλλειψη εκπαίδευσης θεωρήθηκε παράγοντας εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Οι μοναδικοί παράγοντες που θεωρούν οι οδηγοί ότι επηρεάζουν την εμπλοκή τους ήταν αυτοί που αφορούσαν στη συμπεριφορά των οδηγών και στην επιθετικότητά τους. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην κατανόηση της επιθετικότητας των οδηγών και θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά και την ασφάλεια.