Το έργο “Predictive Approaches for Safer Urban Environment” (PHOEBE), που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει ως στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας των ευπαθών χρηστών του οδικού δικτύου, ειδικά εκείνων που χρησιμοποιούν την ενεργή κινητικότητα και τα ηλεκτρικά σκούτερ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διεπιστημονικής δύναμης της προσομοίωσης της κυκλοφορίας και της αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας. Το έργο PHOEBE, που διαρκεί 3,5 χρόνια, θα αντλήσει έμπνευση από πραγματικά σενάρια στις τρεις πιλοτικές πόλεις της Αθήνας (GR), της Βαλένθια (ES) και των West Midlands (UK). Το PHOEBE θα αναπτύξει ένα ενσωματωμένο, δυναμικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο προβλέψεων ασφάλειας για όλους τους τύπους χρηστών του οδικού δικτύου στις αστικές περιοχές. Αυτό θα επιτευχθεί συγκεντρώνοντας προσομοιώσεις κυκλοφορίας, αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας, δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη μεταβολή επιλογής μέσου μεταφοράς, καθώς και τη μοντελοποίηση της ζήτησης για νέα και αναδυόμενα δεδομένα κινητικότητας. Οι ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι χρήστες της ενεργής κινητικότητας ή νέων μορφών κινητικότητας, καθώς και άτομα με αναπηρίες, χρειάζονται ειδική προσοχή από τις αρχές των πόλεων. Ως εκ τούτου, το μοναδικό σχέδιο που προτείνει το PHOEBE είναι να αναπτύξει ενσωματωμένα εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης για να βοηθήσει τις πόλεις να προγραμματίσουν μέτρα ασφάλειας στον αστικό οδικό χώρο. Συνολικά, τα αποτελέσματα του PHOEBE μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για την ανάπτυξη των δικών τους προϊόντων γνώσης, όπως μοντέλα ανάλυσης κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, αξιολόγησης οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές, μοντελοποίησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των επιλογών χρηστών της οδού.