Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση θεμάτων κουλτούρας ασφάλειας και συνηθειών μετακίνησης των χρηστών της οδού όπως η χρήση αλκοόλ κατά την οδήγηση, η οδική συμπεριφορά των νέων οδηγών, των ηλικιωμένων οδηγών και των πεζών και η χρήση υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων. Επιπλέον, θα εξετασθεί ποια από τα θέματα αυτά είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των οδηγών και της απόκτησης άδειας οδήγησης αλλά και στις μελλοντικές έρευνες ανάπτυξης μοντέλων οδικής ασφάλειας.