Δεδομένου ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο, αντικείμενο της εν λόγω έρευνας αποτελεί η τεκμηριωμένη υποστήριξη νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών αστικής κινητικότητας, αξιοποιώντας και αναλύοντας δεδομένα ευρείας κλίμακας. Έμφαση θα δοθεί σε υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών, διαμοιρασμού των μετακινήσεων και αστικών συγκοινωνιών, δίνοντας βαρύτητα στους ήπιους τρόπους μετακίνησης όπως πεζοί, ποδήλατα, υπηρεσίες μικροκινητικότητας κ.ά. και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό θα συλλεχθούν δεδομένα ευρείας κλίμακας και υψηλής ποιότητας από σειρά σύγχρονων εφαρμογών όπως αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, εφαρμογές τηλεματικής, κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας αστικών κέντρων κ.α. Για την αξιοποίηση των δεδομένων θα αναπτυχθούν προχωρημένοι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και θα δημιουργηθούν καινοτόμα εξελιγμένα στατιστικά πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτραπεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων πολιτικών και υπηρεσιών βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια και η ανάπτυξη καινοτόμων επεμβάσεων και ενεργειών με σκοπό την ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα της αστικής κινητικότητας.