Αντικείμενο του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένος έργο “e-MOPOLI – Electro mobility as driver to support policy instruments for sustainable mobility” που έχει σκοπό τη διάδοση της ηλεκτροκινητικότητας (e-mobility) και των εναλλακτικών καυσίμων μέσα από τη βελτίωση 9 εργαλειοθηκών με πολιτικές που συνδέονται άμεσα με τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για να προετοιμαστεί η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ηλεκτροκίνηση της Περιφέρειας Αττικής. Για το σκοπό αυτό θα συλλεχθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτροκίνησης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας και οικονομοτεχνική μελέτη, θα συνταχθούν κατάλληλες προδιαγραφές ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης και θα αναπτυχθεί ένας οδικός χάρτης υλοποίησης των παρεμβάσεων.