Το έργο ESRA3 (E-Survey of Road Users’ Attitudes) είναι μια κοινή πρωτοβουλία ινστιτούτων οδικής ασφάλειας, ερευνητικών κέντρων, δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτών χορηγών από όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις στην οδική ασφάλεια και την κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Τα δεδομένα του ESRA χρησιμοποιούνται ως βάση για ένα μεγάλο σύνολο δεικτών οδικής ασφάλειας. Αυτοί παρέχουν επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το ινστιτούτο Vias στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) συντονίζει το ESRA, σε συνεργασία με δέκα εταίρους της ομάδας υποστήριξης (BASt, DTU, IATSS, ITS, KFV, NTUA, PRP, SWOV, TIRF, Πανεπιστήμιο Gustave Eiffel).

Το έργο ESRA ξεκίνησε με 17 χώρες το 2015, 38 το 2017 και αυξήθηκε σε 39 χώρες από 5 ηπείρους το 2023. Η έρευνα ακολούθησε την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στα έργα ESRA1 και ESRA2 για τη διατήρηση της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας. Τα ενημερωτικά δελτία για τις χώρες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, ενώ οι θεματικές εκθέσεις και το επικαιροποιημένο ταμπλό θα δημοσιευθούν το 2024.

Στο επίκεντρο του έργου ESRA βρίσκεται μια από κοινού αναπτυχθείσα έρευνα με ερωτηματολόγιο, η οποία μεταφράζεται σε 49 εθνικές γλωσσικές εκδόσεις. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: αυτοδηλωθείσα συμπεριφορά, στάσεις και απόψεις σχετικά με την επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμπεριφορά, εμπειρίες από την επιβολή της νομοθεσίας και υποστήριξη των μέτρων πολιτικής. Στην ESRA3 τα ηλεκτρικά δίκυκλα εισάγονται ως νέα ομάδα-στόχος στο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα αφορά διάφορα θέματα οδικής ασφάλειας (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών και φαρμάκων, υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής) και απευθύνεται σε επιβάτες αυτοκινήτων, μοτοσικλετιστές και αναβάτες μοτοποδηλάτων, ποδηλάτες, αναβάτες ηλεκτρονικών σκούτερ και πεζούς. Μια επισκόπηση του έργου και των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.esranet.eu.