Η Αθήνα είναι μια περίπλοκη πόλη. Από τη μία πλευρά είναι πυκνοδομημένη, με πολύ λίγους χώρους πρασίνου και τη μεγαλύτερη αναλογία ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Από την άλλη, όμως, είναι μια πόλη που έχει επιβιώσει από πολλαπλές κρίσεις και έχει περάσει σήμερα με ανανεωμένη δύναμη, επιδιώκοντας να επανασυνδεθεί με το μέλλον της. Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την Αθήνα αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας τα τελευταία δύο χρόνια από επιστήμονες της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου μαζί με Έλληνες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συνέκριναν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πρωτεύουσας με εκείνα άλλων μεγάλων πόλεων της Ευρώπης και του κόσμου. Η πυκνότητα δόμησης και κατοίκησης, οι ελεύθεροι χώροι, το μείγμα μεταφορών, η κοινωνική και κοινωνικοοικονομική της ταυτότητα, ο τρόπος διακυβέρνησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γειτονιών της είναι μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν.