Πολλές χώρες στην Ευρώπη και περιοχές των ΗΠΑ καταλήγουν στην εισαγωγή μέτρων, όπως η επιβολή χαμηλότερων ταχυτήτων στους αυτοκινητόδρομους, με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην εξέταση της αντίδρασης του κοινού σχετικά με τη μείωση της ταχύτητας στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους από 130 σε 120 ή 110 χλμ. /ώρα. Ακολουθώντας την καθορισμένη κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα της εργασίας. Η βιβλιογραφία έπρεπε να πληροί τρεις κύριες προϋποθέσεις: να αναφέρεται στο αρχικό όριο ταχύτητας των 130 χλμ. /ώρα, στη μείωση κατά 10 και 20 χλμ. /ώρα και να αναφέρεται σε αυτοκινητόδρομους. Συνεπώς, η βιβλιογραφία προσαρμόστηκε για να είναι επιστημονικά ακριβής για την έρευνα. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή στοιχείων, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της δεδηλωμένης προτίμησης, εξετάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια σχετικά με τα όρια ταχύτητας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των στοιχείων και δημιουργήθηκαν μαθηματικά μοντέλα για την κατανόηση των παραγόντων που απορρέουν τις αποφάσεις των συμμετεχόντων. Μετά από περισσότερες αναλύσεις, δημιουργήθηκαν μοντέλα πολυωνυμικής και διωνυμικής παλινδρόμησης για την αξιολόγηση των διαφορετικών σεναρίων. Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες, ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις πεποιθήσεις τους, συμφωνούν περισσότερο ή λιγότερο σχετικά με την κρισιμότητα του ρόλου κάποιων μεταβλητών, όπως το κόστος του καυσίμου, ο χρόνος της διαδρομής, η εκτίμηση του αριθμού των τραυματιών ή νεκρών από ατυχήματα σε αυτοκινητόδρομο και άλλα.