Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της επιρροής της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια με μεθόδους ‘πριν’ και ‘μετά’. Ως εξεταζόμενες περιοχές επιλέχθηκαν δύο τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.), ενώ ως περιοχή ελέγχου επιλέχθηκαν τα τμήματα του Π.Α.Θ.Ε. στα οποία δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση έως το έτος 1999. Από την εφαρμογή σειράς μεθοδολογιών ‘πριν’ και ‘μετά’ προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων που μπορεί να οφείλεται στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση ορισμένων τύπων ατυχημάτων, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με τα εμπλεκόμενα οχήματα, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν. Τα αποτελέσματα της Εργασίας ποσοτικοποιούν τη χρησιμότητα των αυτοκινητοδρόμων και μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη διαδικασία επιλογής των οδικών τμημάτων, που κατά προτεραιότητα θα αναβαθμιστούν σε αυτοκινητόδρομο.