Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του φωτισμού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και στη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π και αναπτύχθηκαν ειδικά στατιστικά μοντέλα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών οδήγησε στον προσδιορισμό της επιρροής του οδικού φωτισμού και άλλων παραμέτρων όπως οι καιρικές συνθήκες, ο τύπος του ατυχήματος, το είδος οχήματος κλπ. στον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Προέκυψε ότι ο οδικός φωτισμός συμβάλλει σημαντικά τόσο στη μείωση του αριθμού όσο και της σοβαρότητας των οδικών ατυχημάτων και μάλιστα η επιρροή του φωτισμού της οδού αυξάνεται, όσο αυξάνεται και η σοβαρότητα των ατυχημάτων.