Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν περισσότερο τη χρήση κράνους από τους Ευρωπαίους μοτοσυκλετιστές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναλύονται οι απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος Ευρωπαίων οδηγών μοτοσυκλέτας από την πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE4. Με τη χρήση προτύπων λογιστικής παλινδρόμησης αναλύονται οι παράγοντες επιρροής της χρήσης κράνους σε τέσσερεις τύπους οδών (Αυτοκινητόδρομοι, κύριες οδοί μεταξύ πόλεων, επαρχιακές οδοί και οδοί σε κατοικημένες περιοχές) για την Ελλάδα, το σύνολο της Ευρώπης, τρεις ομάδες κρατών (Βορειοδυτικά, Νότια και Ανατολικά) και τρία χαρακτηριστικά κράτη. Από την εφαρμογή των προτύπων προέκυψε ότι κύριο χαρακτηριστικό των μοτοσυκλετιστών που έχουν περισσότερες πιθανότητες να φορούν κράνους είναι ότι ασφαλίζουν το κράνος τις περισσότερες φορές που το φορούν ενώ κύριος παράγοντας που μειώνει την πιθανότητα χρήσης κράνους είναι η χρήση κράνους μόνο επειδή είναι υποχρεωτικό από το νόμο. Όσον αφορά τους Έλληνες μοτοσυκλετιστές, παρατηρήθηκαν ομοιότητες στους παράγοντες επιρροής της χρήσης κράνους με τους οδηγούς μοτοσυκλέτας της ομάδας των Νότιων Κρατών αλλά και με το σύνολο των Ευρωπαίων οδηγών.