Ο ερχομός των αυτόνομων οχημάτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός και επίτευγμα στο τομέα των μεταφορών. Τα πρώτα αυτόνομα οχήματα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν συνεχώς να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα πολύπλοκα συστήματα που απαιτεί ένα τέτοιο όχημα με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του χρήστη. Είναι ωστόσο ζωτικής σημασίας να μπορεί ο οδηγός να πάρει με ασφάλεια τον έλεγχο του οχήματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αδυναμίας του συστήματος αυτόνομης οδήγησης να ανταποκριθεί σε κρίσιμες συνθήκες (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα, ατύχημα, κλπ.) καθώς και σε περιπτώσεις απουσίας αυτόνομου περιβάλλοντος του οδικού δικτύου.  Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της φάσης μεταβίβασης του ελέγχου από το όχημα στον οδηγό, δηλαδή η μετάβαση από αυτόνομη σε συμβατική οδήγηση (transition of control). Μέσω δεδομένων υψηλής ανάλυσης τα οποία θα συλλεχθούν με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) θα αναλυθεί η συμπεριφορά των οχημάτων σε συνθήκες συμβατικής οδήγησης σε οδικό δίκτυο της Αθήνας από τα οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα για την οδηγική συμπεριφορά (αλλαγές λωρίδας, προσπεράσεις, χρονικοί – χωρικοί διαχωρισμοί κλπ) με έμφαση στην ανίχνευση των ακραίων συμπεριφορών και των αντιδράσεων σε ακραία γεγονότα.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων θα εισαχθούν σε κυκλοφοριακό μοντέλο στο οποίο θα προσομοιωθεί κυκλοφορία αποτελούμενη και από αυτόνομα οχήματα, ενώ θα αναπτυχθούν σενάρια στα οποία θα απαιτείται μετάβαση από αυτόματη σε συμβατική οδήγηση. Η συμπεριφορά των οχημάτων, ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών και οι ενέργειές τους μέχρι να πάρουν τον έλεγχο των οχημάτων είναι μερικά από τα μεγέθη που θα εξεταστούν. Τέλος, οι επιπτώσεις αυτής της μετάβασης σε επίπεδο κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας θα αναλυθούν και θα ερευνηθούν.