Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συσχέτιση της ικανότητας του οδηγού στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της οδήγησης με τον κίνδυνο ατυχήματος με τεχνικές μηχανικής εκμάθησης. Η συλλογή των στοιχείων και των δεδομένων, τα οποία απαιτούνταν για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, αντιστοιχούν σε στοιχεία οδήγησης υπό πραγματικές συνθήκες, τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου i-DREAMS για τη Μεγάλη Βρετανία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση της βάσης δεδομένων, και αναπτύχθηκαν οκτώ (8) Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (SEM). Προέκυψε πως η αύξηση της πολυπλοκότητας του ταξιδιού, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος, ενώ η χειροτέρεψη της κατάστασης του οδηγού, αλλά και του οχήματος, επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο ενός ατυχήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άντρες οδηγοί πραγματοποιούν περισσότερα απότομα συμβάντα υψηλού επιπέδου σοβαρότητας κατά την οδήγηση σε σύγκριση με τις γυναίκες οδηγούς, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τη διεθνή βιβλιογραφία.