Ειδίκευση

Οδική Ασφάλεια: Ανάλυση ατυχημάτων, βάσεις δεδομένων, οδική υποδομή, συμπεριφορά οδηγού, απόσπαση προσοχής, τηλεματική, αυτοματοποίηση, προσομοιωτής οδήγησης, πεζοί, αστυνόμευση, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι οδηγοί, μοτοσυκλετιστές, αλκοόλ, έξυπνα συστήματα, καιρικές συνθήκες, μέτρα οδικής ασφάλειας, στρατηγική οδικής ασφάλειας, διεθνείς συγκρίσεις

Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων: Αστική κινητικότητα, οδική υποδομή, διαχείριση κυκλοφορίας, προσομοίωση κυκλοφορίας, στάθμευση, έξυπνες πόλεις, έξυπνα συστήματα, συστήματα μετρό, μεγάλα γεγονότα, συνδυασμένες μεταφορές, δίκτυα συγκοινωνιών, τερματικές εγκαταστάσεις, εφοδιαστική διαχείριση

Αστική Κινητικότητα, Έξυπνα Συστήματα στις Μεταφορές και Αυτοματοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων