Παρά την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, η ποδηλασία υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών (ΠΥΕ) δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει αρκετά το ενδιαφέρον των ερευνητών και των αρχών, ενώ οι σχετικές επιστημονικές μελέτες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει αυτό το κενό γνώσης παρέχοντας μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά στη νομοθεσία, στην εφαρμογή και στα προληπτικά μέτρα για την ΠΥΕ με βάση έρευνα ερωτηματολογίου σε 15 χώρες – μέλη του IRTAD. Προκύπτει ότι η ΠΥΕ είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα που εξελίσσεται παράλληλα με τη χρήση ποδηλάτου, στο οποίο δεν δίδεται η πρέπουσα σημασία, δεδομένου ότι η σχετική επιβολή και πρόβλεψη μέτρων είναι συνήθως ανεπαρκείς: σε πάνω από το ένα τρίτο των χωρών δεν προβλέπεται ποινή για την ΠΥΕ. Η επισκόπηση και η συζήτηση σχετικά με τις πρακτικές αντιμετώπισης της ΠΥΕ αναμένεται να βοηθήσουν στον προσδιορισμό
και στην ιεράρχηση των αναγκών αντιμετώπισής της.