Η παρούσα έρευνα αφορά στον σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών σε ένα από τα Ολυμπιακά χωριά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το εξεταζόμενο Ολυμπιακό χωρίο βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά και σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση 13.430 επισκεπτών. Τα στοιχεία του συστήματος μεταφορών τα οποία διερευνήθηκαν αφορούν στις ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και σε ρυθμίσεις βραχείας και μακράς διαρκείας στάθμευσης. Οι διακριτές ανάγκες των επισκεπτών του Ολυμπιακού χωριού υπολογίστηκαν λεπτομερώς και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις που αφορούσαν στο σχεδιασμό της υποδομής. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες λειτουργίες και υπηρεσίες συνδυάστηκαν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών για την εξεταζόμενη περιοχή με γνώμονα το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας  στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού. Ο τελικός σχεδιασμός του εξεταζόμενου Ολυμπιακού Χωριού εξυπηρέτησε με επιτυχία τις πραγματικές ανάγκες των Ολυμπιακών επισκεπτών.