Στόχος: Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό και την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των ατυχημάτων μέσω μακροσκοπικής ανάλυσης, με έμφαση στη σύγκριση των εντός και εκτός αστικών περιοχών. Χρησιμοποιήθηκαν εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων για το έτος 2008 στην Ελλάδα. Μέθοδος: Αναπτύχθηκαν δύο πρότυπα, ένα για εντός και ένα για εκτός αστικών περιοχών. Δεδομένου ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είχε δύο κατηγορίες (νεκροί/βαριά τραυματίες και ελαφρά τραυματίες) επιλέχθηκε η δυαδική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης. Επιπλέον, η έρευνα αυτή έχει στόχο την εκτίμηση της πιθανότητας θανάτου/σοβαρού τραυματισμού σε σχέση με ελαφρύ τραυματισμό, καθώς και τον υπολογισμό των λόγων πιθανοτήτων (σχετικές πιθανότητες) για διάφορες παραμέτρους των οδικών ατυχημάτων. Για να εκτιμηθεί η καλή προσαρμογή των προτύπων, εφαρμόσθηκε η μέθοδος Hosmer and Lemeshow και άλλοι έλεγχοι. Αποτέλεσμα: Από την εφαρμογή των προτύπων, φαίνεται ότι εντός των αστικών περιοχών, η σοβαρότητα των ατυχημάτων επηρεάζεται από τρεις τύπους σύγκρουσης (πλαγιομετωπική, οπίσθια, με σταθερό αντικείμενο / σταθμευμένο αυτοκίνητο), από την εμπλοκή μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, λεωφορείων και άτομων δύο ηλικιακών ομάδων (18-30 και άνω των 60 ετών), από την ώρα του ατυχήματος και την τοποθεσία του ατυχήματος. Εκτός των αστικών περιοχών, τέσσερις τύποι σύγκρουσης (μετωπική, οπίσθια, πλευρική, πλαγιομετωπική), οι καιρικές συνθήκες, η ώρα του ατυχήματος, μια ηλικιακή ομάδα (άνω των 60 ετών) και η εμπλοκή των μοτοσυκλετών και των λεωφορείων βρέθηκαν να επηρρεάζουν τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Συμπεράσματα: παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων μόνο εντός των αστικών περιοχών είναι οι νέοι οδηγοί, τα ποδήλατα, οι διασταυρώσεις και οι συγκρούσεις με σταθερά αντικείμενα, ενώ παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα μόνο εκτός των αστικών περιοχών είναι οι καιρικές συνθήκες, οι μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν τις ομάδες των χρηστών της οδού και τις συνθήκες όπου πρέπει να επικεντρωθούν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας για τους δύο διαφορετικούς τύπους δικτύων (εντός και εκτός αστικών περιοχών). Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορεί να αποδειχθεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σχετικά με προγράμματα και μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και διεθνώς.