Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα κυκλοφορίας και στους χωρικούς διαχωρισμούς των οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, σε αντίθεση με τις περισσότερες σχετικές έρευνες οι οποίες βασίζονται είτε σε απαντήσεις ερωτηματολογίων είτε σε πειράματα σε προσομοιωτή οδήγησης. Ειδικότερα, τα δεδομένα καταγράφηκαν σε οδικό τμήμα αστικής αρτηρίας τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, μέσω βιντεοκάμερας και μηχανήματος καταγραφής ταχύτητας. Για την ανάλυση της επίδρασης της χρήσης κινητού τηλεφώνου και άλλων μεταβλητών στην ταχύτητα και στους χωρικούς διαχωρισμούς των οχημάτων  αναπτύχθηκαν πρότυπα γραμμικής παλινδρόμησης. Διαπιστώθηκε, αύξηση της ταχύτητας του οχήματος για τους νέους οδηγούς (ηλικίας 18-25 ετών), άνδρες οδηγούς και οδηγούς ταξί και μείωση για τους ηλικιωμένους οδηγούς (>55 ετών) και για τους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο χρονικός διαχωρισμός από το προπορευόμενο όχημα δεν επηρεάζεται από τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ωστόσο οι χρονοαποστάσεις, εκτιμώμενες ως το γινόμενο της ταχύτητας του οχήματος και των χρονικών διαχωρισμών από το προπορευόμενο όχημα, μειώνονται για νεαρούς, ηλικιωμένους και οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, οι χρονοαποστάσειςαυξάνονται με τη διαφορά στην ταχύτητα και στον χωρικό διαχωρισμό των οχημάτων. Συνολικά, οι οδηγοί ηλικίας 25 έως 55 ετών σχετίζονται με τους μεγαλύτερους χωρικούς διαχωρισμούς οχημάτων, ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι κινητού τηλεφώνου, ενδεχομένως λόγω συνδυασμού ικανοποιητικής οδηγικής εμπειρίας και ικανοτήτων. Η χρήση κινητού τηλεφώνου οδηγεί σε χαμηλότερες ταχύτητες, γεγονός που αντισταθμίζει την απόσπαση τηε προσοχή που προκαλεί , όπως έχει διαπιστωθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Η απόσπαση της προσοχής αντικατοπτρίζεται επίσης και στους μειωμένους χωρικούς διαχωρισμούς των οχημάτωνγια όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Η μείωση αυτή είναι πιο έντονη όταν η διαφορά στην ταχύτητα και στους χωρικούς διαχωρισμούς μεταξύ διαδοχικών οχημάτων δεν ήταν σημαντική σε πρώτη φάση, όπως είναι στην περίπτωση που τα οχήματα κινούνται σε ομάδες.