Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 1) η σύγκριση της συμπεριφοράς οδικής ασφάλειας των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων και των μοτοσικλετιστών στη Ρόδο και την Αθήνα 2) η εξέταση παραγόντων που επηρεάζουν τις συμπεριφορές οδικής ασφάλειας εστιάζοντας στην κουλτούρα οδικής ασφάλειας 3) η κουλτούρα οδικής ασφάλειας των οδηγών των δύο μέσων στις δύο γεωγραφικές περιοχές. Η μελέτη βασίζεται σε μια έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία επικεντρώνεται σε τρεις τύπους συμπεριφορών οδικής ασφάλειας: επιθετική οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρόλο που προηγούμενες έρευνες βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μοτοσικλετιστών και των οδηγών αυτοκινήτων όσον αφορά στις δύο τελευταίες συμπεριφορές, στην παρούσα εργασία οι συμπεριφορές των οδηγών και των μοτοσυκλετιστών ήταν παρόμοιες σε κάθε γεωγραφική κοινότητα και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κοινοτήτων. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί σε διαφορετική κουλτούρα οδικής ασφάλειας κοινότητας για τις δύο ομάδες οδηγών, η οποία βρέθηκε κυρίως να επηρεάζεται από το αντιληπτό επίπεδο αστυνόμευσης.