Στόχος της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών θνησιμότητας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από τροχαία ατυχήματα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά σχετικά αξιόπιστα τις δεσμεύσεις και τη συνέπεια τους στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων γνωστής αποτελεσματικότητας. Αναλύονται λεπτομερή στοιχεία δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στα τροχαία ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες, και σε χώρες της Β. Αμερικής και δίδεται έμφαση σε στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων που αφορούν σε αλλοδαπούς επισκέπτες στην Ελλάδα.  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν ότι εκτός από τον εξατομικευμένο κίνδυνο, ο οποίος ενδεχομένως να διαφοροποιείται λόγω της συμπεριφοράς των οδηγών και πεζών κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι παράγοντες του περιβάλλοντος οδικής κυκλοφορίας (οδικό δίκτυο, κλπ.) και οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις (συμπεριφορά οδήγησης) φαίνεται να παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο.