Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι παράμετροι κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη των λιμένων που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση των λιμενικών λειτουργιών στους λιμένες εξυπηρέτησης επιβατών της Αττικής (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο), ςω αποτέλεσμα της λειτουργίας του Ολυμπιακού Χωριού επί των κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα του Πειραιά.  Ο προσδιορισμός της χωρητικότητας των διαθέσιμων χερσαίων χώρων καθώς και των περιορισμών των λιμενολεκανών επέτρεψε την επιλογή των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών, οι οποίες στη συνέχεια μελετήθηκαν έτσι ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη.  Μελετήθηκε μια πλήρης πρόταση κυκλοφοριακών ροών και προβλέψεων στάθμευσης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά οχήματα, ταξί, λεωφορεία), η οποία αποδείχθηκε ότι ικανοποίησε τις ειδικές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.