Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών επιλογών με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι τόσο η Πολιτεία όσο και ο πολίτης όσον αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία των συγκοινωνιακών συστημάτων στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται όλες οι θετικές και αρνητικές πτυχές κάθε επιλογής και κάθε φορά προτείνεται η επιλογή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης πόλης. Από την ανάλυση προκύπτει ότι για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες και οι Αρχές της σύγχρονης πόλης την  πολυπλοκότητα των συγκοινωνιακών συστημάτων χρειάζεται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα κάνουν τις επιλογές τους στα βασικά συγκοινωνιακά ζητήματα, οι οποίες και θα χαρακτηρίσουν τελικώς την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Σήμερα, οι συγκοινωνιακές επιλογές της σύγχρονης πόλης είναι μονόδρομος: ασφάλεια εις βάρος της ταχύτητας, μαζικές μετακινήσεις εις βάρος των ατομικών, πρώτα οι πεζοί μετά τα οχήματα, πρώτα οι κάτοικοι και μετά οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι.