Οι κόμβοι αποτελούν ένα κρίσιμο μέρος του Ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα μικρό κλάσμα του συνολικού μεγέθους, αλλά συγκεντρώνει περισσότερο από ένα πέμπτο των νεκρών σε οδικά ατυχήματα. Περισσότερα από 82,000 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα σε διασταυρώσεις σε 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ του 1999 και του 2008. Σε αυτές τις 18 χώρες παρουσιάστηκε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 30% στους νεκρούς σε οδικά ατυχήματα σε διασταυρώσεις το 2008 σε σχέση με το 1999. Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση των σχετικών παραμέτρων με την οδική ασφάλεια σε Ευρωπαϊκά τμήματα οδών με διασταυρώσεις με τη χρήση της βάσης δεδομένων “EU CARE” με συνολικά δεδομένα για οδικά ατυχήματα, καθώς και τη χρήση άλλων διεθνών πηγών δεδομένων (“OECD”/“IRTAD”, “Eurostat”, etc.). Δεδομένα χρονοσειρών από 23 Ευρωπαϊκές χώρες για περίοδο δέκα χρόνων (1999-2008) συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως ο γεωμετρικός σχεδιασμός των κόμβων, ο τύπος οχήματος, ο τύπος περιοχής και το φύλο του οδηγού. Επιπλέον επίγνωση για την πρόκληση οδικού ατυχήματος προσφέρεται μέσω της χρήσης λεπτομερών (in-depth) δεδομένων από περισσότερα από 1,000 οδικά ατυχήματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μια συνολική εκτίμηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους Ευρωπαϊκούς οδικούς κόμβους και διασταυρώσεις σε σύγκριση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη στους φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.