Τα ευφυή συστήματα μεταφορών αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο και πολλά από αυτά αποτελούν ήδη μέρος του εξοπλισμού των οχημάτων και της οδικής υποδομής. Η λειτουργία τους κατά την οδήγηση έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται μέσα από τα προγράμματα προσομοίωσης της ροής κυκλοφορίας  οχημάτων που χρησιμοποιούν οι Συγκοινωνιολόγοι.  Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της λειτουργίας τους και ακόμα περισσότερο της χρήσης τους από τους οδηγούς στα πρότυπα και στα προγράμματα προσομοίωσης της ροής κυκλοφορίας . Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα ευφυή συστήματα μεταφορών που αφορούν στον οδηγό με έμφαση στα στοιχεία της οδηγικής του συμπεριφοράς που διαφοροποιούνται. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά μετατρέπονται σε παραμέτρους οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε πρότυπα προσομοίωσης της ροής κυκλοφορίας  των οχημάτων για την αποδοτικότερη προσομοίωση σεναρίων που συμπεριλαμβάνουν ευφυή συστήματα μεταφορών.