Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς οι οδηγοί μηχανοκίνητων δικύκλων (μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα) αποτελούν ομάδα ευάλωτων χρηστών της οδού, καθώς εμφανίζουν υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας και σοβαρότητας σε σχέση με τους οδηγούς άλλων κατηγοριών οχημάτων. Δεδομένης και της αυξανόμενης κυκλοφορίας μηχανοκίνητων δικυκλιστών, η εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας τους αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποδοτικών μέτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων με κύριο παράγοντα τη συμπεριφορά των δικυκλιστών.  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επικίνδυνη συμπεριφορά των δικυκλιστών μέσα από έρευνες με ερωτηματολόγια. Τίθεται ως αρχική υπόθεση ότι ο πληθυσμός των δικυκλιστών χωρίζεται σε δύο υπο-πληθυσμούς: δικυκλιστές με σκοπό την εργασία και μέλη λέσχης μοτοσυκλετών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν πως η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνεται. Επιπλέον, διαφάνηκε συσχέτιση των γενικότερων αντιλήψεων των δικυκλιστών όσον αφορά στη νοοτροπία τους με την οδική τους συμπεριφορά.