Τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν σήμερα ένα σημαντικό δυναμικό για την υποστήριξη πλήθους δράσεων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.  Η δια-σύνδεση αυτών των κυκλοφοριακών πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ενιαίο και με συνοχή σύστημα θα διευκολύνει σημαντικά την αποστολή των μηχανικών και θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην υποστήριξη των αποφάσεων που σχετίζονται με την αστική κυκλοφορία.  Η ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον συνολικό αστικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και διαχείριση, ιδιαίτερα στην εποχή της μετάβασης όπου οι συνεχείς αλλαγές της μορφής της πόλης πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες αλλαγές της μορφής της κυκλοφορίας.