Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της επίδρασης της απόσπασης της προσοχής του οδηγού στην οδική ασφάλεια. Εξετάζονται τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί παράγοντες απόσπασης της προσοχής, με ειδική έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου (εσωτερικός παράγοντας) και τις διαφημιστικές πινακίδες (εξωτερικός παράγοντας). Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τους ορισμούς της απόσπασης της προσοχής του οδηγού, τις επιδράσεις στα ατυχήματα και τους μηχανισμούς τους, καθώς και τους παράγοντες απόσπασης της προσοχής του οδηγού, εσωτερικούς και εξωτερικούς, καθώς και παράγοντες που αφορούν στην οδό, στην κυκλοφορία και στους οδηγούς. Στους εσωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται  η χρήση κινητού τηλεφώνου, συστημάτων πλοήγησης ή ψυχαγωγίας, η συζήτηση με τους συνεπιβάτες, η κατανάλωση φαγητού ή ποτού, το κάπνισμα κ.λπ. Στους εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι διαφημιστικές πινακίδες και ταμπέλες, οι πινακίδες σήμανσης, το τοπίο, η αναζήτηση προορισμού ή διεύθυνσης, άλλα οχήματα, οι πεζοί, συμβάντα κ.λπ. Η απόσπαση του οδηγού μπορεί να έχει επίδραση στην προσοχή του (χέρια μακριά από το τιμόνι, βλέμμα μακριά από την οδό), στη συμπεριφορά κατά την οδήγηση (ταχύτητα οχήματος, απόσταση από προπορευόμενο όχημα, χρόνος αντίδρασης) και στον κίνδυνο ατυχήματος. Αναφορικά με τους μηχανισμούς που οδηγούν σε ατύχημα λόγω απόσπασης της προσοχής του οδηγού, η μειωμένη ταχύτητα και η αυξημένη απόσταση από τον κεντρικό άξονα της οδού που παρατηρούνται στις περιπτώσεις αυτές, μπορούν να θεωρηθούν ευνοϊκές από άποψη οδικής ασφάλειας. Όμως, δεν επαρκούν πάντα ως αντιστάθμισμα για τον αυξημένο χρόνο αντίδρασης, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος, ειδικά σε μη αναμενόμενα συμβάντα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι κατά πάσα πιθανότητα ο πιο σημαντικός παράγοντας απόσπασης της προσοχής του οδηγού στο εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχήματος. Στα μέτρα για την αντιμετώπιση της απόσπασης της προσοχής περιλαμβάνεται η αστυνόμευση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οι εκστρατείες ενημέρωσης και η εκπαίδευση και επιμόρφωση των οδηγών, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. αρχάριοι οδηγοί, συχνοί παραβάτες κ.λπ.). Αναφορικά με τον εργονομικό σχεδιασμό των διάφορων συσκευών στο εσωτερικό των οχημάτων παρατηρείται ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας, θα πρέπει όμως να επιβεβαιωθούν και οι επιδράσεις τους στην οδική ασφάλεια.