Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των κινήτρων, των συνηθειών μετακίνησης, των απόψεων και της συμπεριφοράς των πεζών, με στόχο την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις απαντήσεις χρηστών της οδού από ένα μεγάλο δείγμα που περιλαμβάνει 21 Ευρωπαϊκές χώρς στην πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE-4. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των πεζών στο ειδικό τμήμα του ερωτηματολογίου της έρευνας SARTRE-4 με τίτλο “Λοιποί χρήστες της οδού – Other Road Users – ORU”, καθώς και τις απαντήσεις σε επιλεγμένες ερωτήσεις του κοινού τμήματος του ερωτηματολογίου (που απευθύνεται σε όλους τους χρήστες, δηλαδή οδηγούς οχημάτων, δικυκλιστές, πεζούς, ποδηλάτες κ.λπ.). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε ελάχιστο δείγμα 200 “λοιπών χρηστών της οδού” σε κάθε χώρα. Η ανάλυση περιλαμβάνει δύο μέρη, την περιγραφική ανάλυση και τη δημιουργία στατιστικών προτύπων των συνηθειών μετακίνησης, των απόψεων και της συμπεριφοράς των πεζών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης παραγόντων και ομαδοποίησης. Κατά την περιγραφική ανάλυση της έρευνας (συχνότητες, σύγκριση ποσοστών και ανά χώρα, ανάλυση ανά ηλικία, φύλο, μέγεθος πόλης και είδος περιοχής) προέκυψαν σημαντικές τάσεις στις απόψεις και την συμπεριφορά των πεζών αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Κατά την ανάλυση παραγόντων εντοπίστηκαν οκτώ παράγοντες στις απόψεις, την αντίληψη και τη συμπεριφορά των πεζών. Η ανάλυση ομαδοποίησης είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις ομάδες πεζών αναφορικά με τις απόψεις και την αντίληψή τους για την οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με έμφαση σε πιθανές αιτίες για συγκεκριμένες απόψεις και συμπεριφορά, για τα χαρακτηριστικά των πεζών, το ποσοστό κάθε ομάδας σε διάφορες χώρες κ.λπ.